Trio Lighting Carree kézikönyv

Tekintse meg itt ingyenesen a/az Trio Lighting Carree útmutatót. Elolvasta az útmutatót, de nem találta meg a választ a kérdésére? Akkor tegye fel kérdését ezen az oldalon más Trio Lighting Carree tulajdonosoknak.

230V~50Hz
4 x LED / 3.6W
Art.-Nr.: 829310405Art.-Nr.: 829310405
Art.-Nr.: 829310405
WEEE:78273666
Achtung! Vor Beginn der Montagearbeiten lesen Sie bitte aufmerksam die Sicherheitshinweise!
Pozor! Než začnete provádět montážní práce, přečtěte si důkladně bezpečnostní pokyny!
Attention ! Avant le début des travaux de montage, prière de lire attentivement les consignes de sécurité !
Warning! Before assembling, please read carefully the safety instructions!
Flgyelem! A szerelési munkák megkezdésė előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatásokat!
Let op! Lees voordat u met de montage begint eerst de veiligheidsinstructies zorgvuldig door!
Uwaga! Przed przystąpieniem do prac montażowych uważnie należy przeczytać wskazówki bezpieczeństwa!
Dikkat! Montaja baºlamadan önce güvenlik talimatnamesini titizlikle okuyunuz!
Внимание! До начала монтажных рабт внимательно прочтите эти указания ло технике безопасности!
OBS! Inden påbegyndelse af montagearbejderne bedes De læse sikkerhedshenvisningerne opmæ rksomt!
Atención! Antes de comencar con los trabajos de montaje leer detenidamente los avisos de seguridad!
Προσοχή! Πριν την διεξαγωγή της συναρμολόγησης διαβάστε προσεκτικά τις υποδείξεις ασφαλείας!
Let op! Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u met de montage begint!
Advarsel! Les sikkerhetsinformasjonen nøye før du monterer produktet!
Attenzione! Prima di istallare leggere attentamente I’arriso di sicurezza!
Dėmesio! Norėdami saugiai ir teisingai sumontuoti šviestuv vadovaukitės šia instrukcija!
Pozor! Prosim,da pred zacetkom montaze,zaradi varnosti preberete vas navodila,ki so prilozena!
Cuidado! Antes de iniciar os trabalhos de montagem por favor leia atentemente os avisos de segurança.
Pozor! Prije početka montaže molimo pozorno pročitajte sigurnosne naputke!
OBS! Läs säkerhetsanvisningama noga innan du börjar med monteringsarbetena!
Atenţiune! A se citi cu atenţie îndicaţiile privind siguranţa, înainte de începerea montării!
BΗИMaHИe! ΠpeДИ Дa 3aпoцнeтe paботите по монтaжа пpoчeTeTe BHиMaTeתHo yпbTBaHиeTo 3a бe3oпacHocT!
Huomio! Ennen asennustöiden aloittamista pyydämme Teitä lukemaan turvaohjeet huolellisesti!
Pozor! Pred tým ako začnete robit’ montážne práce, prečίtajte si dôkladne bezpečnostné pokyny!
DE
CZ
FR
GB
HU
BE
PL
TR
RU
DK
ES
GR
NL
NO
IT
LT
SI
PT
HR
SE
RO
BG
FI
SK
正反面印刷 150×200mm
L
N
3
1
2

Kérdése van a következővel kapcsolatban: Trio Lighting Carree?

Tegye fel a/az Trio Lighting Carree termékre vonatkozó kérdését a termék többi tulajdonosának.A probléma leírása és az ön kérdése legyen világos és átfogó. Minél jobb a probléma leírása, annál könnyebb lesz a/az Trio Lighting Carree termék tulajdonosainak választ adni a kérdésre.