Sony KV-32HQ150K kézikönyv

Tekintse meg itt ingyenesen a/az Sony KV-32HQ150K útmutatót. Elolvasta az útmutatót, de nem találta meg a választ a kérdésére? Akkor tegye fel kérdését ezen az oldalon más Sony KV-32HQ150K tulajdonosoknak.

R
Trinitron Colour
Television
Инструкции за употреба
Návod k obsluze
Operating Instructions
Kezelési útmutató
Instrukcja obsługi
Инструкция по зксплуатации
KV-32HQ150K
© 2005 by Sony Corporation
BG
CZ
GB
HU
PL
RU
Преди да използвате телевизора, прочетете раздела ‘Информация за
безопасността’ на това ръководство. Запазете това ръководство за бъдещи
справки.
Před zapnutím televizoru si prosím pozorně přečte část 'Bezpečnostní
upozornění' v tomto návodu. Návod si uschovejte i pro budoucí potřebu.
Before operating the TV, please read the ‘Safety Information’ section of this manual.
Retain this manual for future reference.
Mielõtt elkezdené használni a televíziót, kérjük, olvassa el a jelen kézikönyv
‘Biztonsági tudnivalók’ c. szakaszát. Õrizze meg a kézikönyvet késõbbi használatra.
Przed przystąpieniem do eksploatacji telewizora należy zapoznać się z rozdziałem
'Informacje dotyczące bezpieczeństwa' w niniejszej instrukcji. Prosimy o
zachowanie niniejszej instrukcji do wglądu w przyszło ci.
Перед тем как включить телевизор, просим Вас ознакомиться с разделом
‘Общие правила техники безопасности’ настоящей инструкции. Сохраняйте
настоящую инструкцию на будущее.
2-594-304-41(1)
K cover.fm Page 1 Monday, January 10, 2005 5:42 PM

Kérdése van a következővel kapcsolatban: Sony KV-32HQ150K?

Tegye fel a/az Sony KV-32HQ150K termékre vonatkozó kérdését a termék többi tulajdonosának.A probléma leírása és az ön kérdése legyen világos és átfogó. Minél jobb a probléma leírása, annál könnyebb lesz a/az Sony KV-32HQ150K termék tulajdonosainak választ adni a kérdésre.