Sony KV-32CS71K

Sony KV-32CS71K kézikönyv

(1)
 • R
  2-593-187-61(1)
  Colour Television
  KV-32CS71K
  ©2005 Sony Corporation
  GB
  Operating Instructions
  GB
  Before operating the TV, please read the “Safety Information”
  section of this manual. Retain this manual for future reference.
  Инструкции за използване
  BG
  Преди да използвате телевизора, прочетете раздела
  "Информация за безопасността" на това ръководство.
  Запазете това ръководство за бъдещи справки.
  Návod k použití
  CZ
  Před zapnutím televizoru si prosím pozorně přečtěte část
  "Bezpečnostní upozornění" v tomto návodu. Návod si uschovejte
  i pro budoucí potřebu.
  Kezelési utasítás
  HU
  Mielőtt elkezdené használni a televíziót, kérjük, olvassa el a jelen
  kézikönyv Biztonsági tudnivalók c. szakaszát. Őrizze meg a
  kézikönyvet későbbi használatra.
  Instrukcja obsługi
  PL
  Przed przystąpieniem do eksploatacji telewizora należy zapoznać się z
  rozdziałem "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" w niniejszej instrukcji.
  Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji do wglądu w przyszłości.
  Инструкция по эксплуатации
  RU
  Перед тем как включить телевизор, просим Вас ознакомиться с
  разделом "Общие правила техники безопасности" настоящей
  инструкции. Сохраняйте настоящую инструкцию на будущее.
  Návod na obsluhu
  SK
  Pred zapnutím TV prijímača si prosím pozorne prečítajte čas
  Informácie o bezpečnosti. Návod si uchovajte pre ďašie použitie.
  32CS71 K Cover.fm Page 1 Wednesday, March 16, 2005 4:11 PM
Sony KV-32CS71K

Kell segítség?

Kérdések száma: 0

Van kérdése a (z) Sony KV-32CS71K kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Tegye fel a kérdését itt. Adjon világos és átfogó leírást a problémáról és a kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Sony KV-32CS71K tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) kézikönyvét. Ez a kézikönyv a kategóriába tartozik, és ember értékelte, átlagosan . Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: . Van kérdése a (z) kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Itt tedd fel kérdéseidet

Sony KV-32CS71K specifikációk

Márka Sony
Modell KV-32CS71K
Termék Televízió
Nyelv Magyar, Angol, Német, Lengyel, Orosz, Szlovák
Fájltípus PDF

Kapcsolódó termékek kézikönyvei

Televízió Sony