Soehnle Tonga használati utasítás

Soehnle Tonga
6.6 · 1
PDF használati utasítás
 · 1 oldal
Angol
használati utasításSoehnle Tonga

62852

470.065. 204 01/04
• Bedienungsanleitung • Operating Instructions • Mode d’emploi • Instruzioni per L’uso • Gebruiksaanwijzing • Instrucciones de
manejo • Manual de instruções • Bruksanvisning • Brugsanvisning • Käyttöohjeet • Kezelési útmutató •

Instrukcja obsługi

Návod k

použití

Manual de uz

ê˙Ío‚o‰cÚ‚o Áa o·cκÛÊ‚aÌe

Návod k obsluhe

êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ Ó·ÒÎÛÊË‚‡Ì˲

• Kullama kılavuzu
Ïäçãßåò Ëåéôïõñãßáò

Navodila za uporabo

Uputa za uporabu

Kasutusjuhend

Lietošanas instrukcija

Inbetriebnahme
Operation
Mise en service
Messa in funzione
Ingebruikname
Funcionamiento
Colocação em serviço
Innan du börjar väga
Ibrugtagning
Käyttöönotto
Üzembehelyezés
Uruchomienie
Zavedení do provozu
Intrare în funcţiune
Въвeждaнe в eкcплoaтaция
Uvedenie do prevádzky
Ввод в эксплуатацию
Çal∂µt∂r∂lmas∂
Ëåéôïõñãßá
Vklop
Puštanje u rad
Kasutuselevõtt
Lietošanas uzsākšana
deutsch
english
français
italiano
nederlands
español
português
svenska
dansk
suomi
magyar
po polsku
česky
românește
бългаpски
slovensky
по pyсском языкy
türkçe
åëëçíéêÜ
slovensko
hrvatski
eesti
latviski
Wiegen
Weighing
Pesée
Pesare
Wegen
Peso
Pesar
Vägning
Vejning
Punnitus
Mérés
Ważeni
Vážení
A căntări
Измepвaнe зa тeглo
Váženie
Взвешивание
Tartma
Æ‹ãéóìá
Tehtanje
Vaganje
Kaalumine
Svēršana
deutsch
english
français
italiano
nederlands
español
português
svenska
dansk
suomi
magyar
po polsku
česky
românește
бългаpски
slovensky
по pyсском языкy
türkçe
åëëçíéêÜ
slovensko
hrvatski
eesti
latviski
Fehlermeldung
Error
Message d’erreur
Messaggio di errore
Foutmelding
Señal de error
Mensagem de erro
Felmeddelande
Fejlmelding
Virheilmoitus
Hibajelzés
Informacje o usterkach
Hlášení poruchy
Mesaje de defect ˛și deranj
Cъoбщeния зa пoвpeдa
Hlásenie porúch
Сообщение об ошибке
Hata bildirimi
ËÜèïò
Javljanje napak
Poruke za greške
Veateated
Paziņojumi par kļūdām
deutsch
english
français
italiano
nederlands
español
português
svenska
dansk
suomi
magyar
po polsku
česky
românește
бългаpски
slovensky
по pyсском языкy
türkçe
åëëçíéêÜ
slovensko
hrvatski
eesti
latviski
Reinigung und Pflege
Cleaning and Maintenance
Nettoyage et entretien
Pulizia e manutenzione
Reiniging en verzorging
Limpieza y Mantenimiento
Limpeza e conservação
Rengöring och användning
Rengøring og vedligeholdelse
Puhdistus ja huolto
Tisztitás és karbantartás
Czyszczenie i konserwacja
Čištění a údržba
Curăţire ˛și întreţinere
ПoчиНe и пoддpъжкa
Čistenie a ošetrovanie
Чистка и уход
Temizliπi ve bak∂m∂
Êáèáñéóìüò êáé Óõíô¤ñçóç
Čiščenje in nega
Čišćenje i održavanje
Puhastamine ja hooldus
Tīrīšana un apkope
kg-st-lb umstellen
Convert kg-st-lb
Passage de kg-st-lb
Conversione kg-st-lb
kg-st-lb omstellen
Cambiar kg-st-lb
Converter kg-st-lb
kg-st-lb omställning
kg-st-lb omstilling
kg-st-lb mittayksikön vaihto
Végrehahthuk á kg-st-lb atallítását
Przełączyć kg-st-lb
Přepnout kg-st-lb
Schimbaţi kg-st-lb
kg-st-lb пpeвключвaнe
kg-st-lb preradit’
Переключение kg-st-lb
kg-st-lb seçimi
Áëëá㤠á∂ü kg-st-lb
Preklop na kg-st-lb
prebaciti na kg-st-lb
Häälestamine kg-st-lb
pārregulēšana uz kg-st-lb
deutsch
english
français
italiano
nederlands
español
português
svenska
dansk
suomi
magyar
po polsku
česky
românește
бългаpски
slovensky
по pyсском языкy
türkçe
åëëçíéêÜ
slovensko
hrvatski
eesti
latviski
i
Kaufdatum Date of purchase Date d’achat Data d’acquisto Koopdatum Fecha de compara Data da compra Köpdatum Købsdato Ostopäivä Vásárlás idöpontja Data kupna
Datum zakoupení Data cump•r•rii ‰aÚa Ìa ÁaÍyÔy‚aÌe Dátum kúpy чڇ ÔÓÍÛÔÍË Satınalma tarihi
ǵåñïµçíßá áãïñÜò
Datum nakupa Datum kupovine Ostukuupäev Pārdošanas datums
Beanstandungsgrund Reason for complaint Motif de réclamation Motivo del reclamo
Reclamegrond Motivo de la queja Motivo da reclamação Reklammations-anledning
Reklamation Reklamaation A kifogásolás alapja Przyczyna reklamacji Důvod reklamace
Motivul reclama™iei èp˘ËÌa Áa peÍÎaÏaˆËflÚa Dôvod reklamácie
è˘Ë̇ ÂÍ·χˆËË Œikayet sebebi Ëüãïò á∂ïóôïë¤òVzroki za reklamacijo
Razlog za reklamaciju Kaebuse põhjus Reklamācijas iemesls
Garantieabschnitt Guarantee section Bon de garantie Tagliando di garanzia Garantie-coupon Sección de garantía Certificado de garantia Garantikupong Garantibevis Takuutodistus Jótállási szelvény Odcinek gwa-
rancyjny Záruční list Cupon de garanţie Гapaнциoннa кapтa Záručný odstrižok Гарантийный талон Garanti kuponu
Êïõ∂üíé åãã‹çóçò
Garancijski list
Odrezak garancije
Garantiikupong
Garantijas talons
Absender Sender Expéditeur Mittente
Afzender Remitente Remetente Avsändare
Afsender Lähettäjä Feladó Nadawca
OdesÌlatel Expediator èo‰aÚeÎ Odosielateť
éÚÔ‡‚ËÚÂθ Gönderen Á∂ïóôïëœáò
Odpošiljatelj Pošiljatelj Saatja Nosūtītājs
deutsch 5 Jahre Garantie auf Waage. english 5 years guarantee for the scale. français 5 ans de garantie sur la balance. italiano Garanzia di 5 anni sulla bilancia. nederlands 5 jaar garantie op de weegschaal. español 5 años de garantía para la báscula.
português 5 anos de garantia sobre a balança. svenska 5 års garanti på vågen. dansk 5 års garanti på vægt. suomi Vaa’an takuuaika on 5 vuotta. magyar 5 év garancia a mérlegre. po polsku 5 lat gwarancji na wagę. cˇesky 5 let záruční doba na váhu.
româneœte5 de ani garan™ie pentru cântar.·˙΄‡pÒÍË5„Ó‰ËÌË „‡‡ÌˆËfl ̇ ‚ÂÁ̇.slovensky5 rokov záruka na váhu. ÔÓ pyÒÒÍÓÏ flÁ˚Íy5 ÎÂÚ „‡‡ÌÚËfl ̇ ‚ÂÒ˚.türkçeTeraziye 5 sene garanti. åëëçíéêÜ5 ÷ñüíéá åãã‹çóç ãéá ôçí æõãáñéÜ óáò.
slovensko 5 let garancije za tehtnico. hrvatski 5 godina garancije za vagu. eesti 5-aastane garantii kaalule. latviski 5 gadu garantija svariem.
deutsch
english
français
italiano
nederlands
español
português
svenska
dansk
suomi
magyar
po polsku
česky
românește
бългаpски
slovensky
по pyсском языкy
türkçe
åëëçíéêÜ
slovensko
hrvatski
eesti
latviski

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Soehnle Tonga használati utasítását. Ez a használati útmutató a mérlegek kategóriába tartozik, és 1 ember értékelte, átlagosan 6.6. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Angol. Van kérdése a (z) Soehnle Tonga kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Itt tedd fel kérdéseidet

Kell segítség?

Kérdése van a Soehnle -val/-vel kapcsolatban és nem találja a választ a kézikönyvben? Tegye fel itt a kérdését! Kérjük, adjon világos és átfogó leírást a problémáról és kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Soehnle tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Kérdések száma: 0

Általános
Soehnle
Tonga
mérleg
Angol
Használati utasítás (PDF)

Nem találja a választ a kérdésére a kézikönyvben? A választ a kérdésére a Soehnle Tonga szóló GYIK részben találhatja meg lentebb.

Nem szerepel a kérdésed? Itt tedd fel kérdéseidet

Nincs eredmény