Skandika Jupiter kézikönyv

Skandika Jupiter
(1)
 • Old. szám: 44
 • Fájltípus: PDF
 • 7ZVC425-001_v01
  TYPY ODKURZACZY ZVC425
  Opcja
  wykonania
  i wyposa-
  żenie
  Typ
  Regulacja mocy ssania
  Gniazdo elektroszczotki
  Zawór bezpieczeństwa
  Wskaźnik zapełnienia worka
  Zabezpieczenie przed brakiem worka
  Worek/ilość
  Filtr wylotowy
  Rura ssąca
  Ssawkoszczotka przełączalna
  Ssawka mała
  Ssawka szczelinowa
  Szczotka mała
  Możliwość stosowania elektroszczotki
  Turboszczotka
  Elektroszczotka
  Szczotka parkietowa „BNB”
  Miniturboszczotka
  Ssawka do czyszczenia materacy
  Szczotka do zbierania sierści z dywanów
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  ZVC425HQ + + + + + SAFBAG 1 szt. HEPA H13 Teleskopowa + + + + + + +
  ZVC425HT + + + + SAFBAG 1 szt. HEPA H13 Teleskopowa + + + + + +
  ZVC425HM + + + + SAFBAG 1 szt. HEPA H13 Teleskopowa + + + + + +
  ZVC425HA + + + + SAFBAG 1 szt. HEPA H13 Teleskopowa + + + + + +
  ZVC425SA + + + + SAFBAG 1 szt. EPA E11 Teleskopowa + + + + + +
  ZVC425SP + + + + SAFBAG 1 szt. EPA E11 Teleskopowa + + + + +
  Wszystkie akcesoria można nabyć w: punktach serwisowych, sklepach AGD, sklepie internetowym.

  Niedopuszczalne jest zasłanianie otworów wentyla-
  cyjnych odkurzacza w czasie odkurzania. Nagrzane
  powietrze nie mając ujścia, może doprowadzić do
  przegrzania silnika, powodując awarię, lub spowodo-
  wać deformacje części z tworzyw sztucznych.
  WSKAZÓWKA

  Informacje o produkcie i wska-

  zówki dotyczące użytkowania

  Odkurzacz przeznaczony jest tylko do użytku domowego.

  Odkurzacza używaj jedynie wewnątrz pomieszczeń
  i tylko do odkurzania suchych powierzchni. Dywany
  wyczyszczone na mokro przed odkurzaniem wysusz.

  Odkurzacz jest odkurzaczem uniwersalnym wyposa-
  żonym w ssawkoszczotkę przełączalną, która służy do
  odkurzania podłóg twardych i dywanów.

  Odkurzacze w klasie energetycznej A nie współpracują
  z turboszczotką ZELMER typ VB1000.

  Karta produktu dostarczana wraz z odkurzaczem,
  przedstawiająca parametry techniczne, jest integralną
  częścią instrukcji użytkowania.

  Przed użyciem elektroszczotki zapoznaj się z jej
  instrukcją użytkowania.
  Nie wymaga uziemienia .
  Odkurzacze ZELMER spełniają wymagania obowiązujących
  norm.
  Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
  Sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku w określo-
  nych granicach napięcia (LVD) – 2006/95/EC.
  Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
  – 2004/108/EC.
  Urządzenie spełnia wymagania określone Rozporządzeniem
  Komisji (UE) nr 666/2013 w sprawie wykonania dyrektywy
  Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesie-
  niu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla odkurzaczy.
  Urządzenie spełnia wymagania określone Rozporządzeniem
  Delegowanym Komisji (UE) nr 665/2013 uzupełniającym
  dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE
  w odniesieniu do etykietowania energetycznego odkurzaczy.
  Poziom mocy akustycznej: 77 dB(A) (ZVC425SP, ZVC425HM,
  ZVC425SA, ZVC425HQ, ZVC425HA), 78 dB(A) (ZVC425HT).
  Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
  Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie
  www.zelmer.pl.
  Elektrostatyka
  Odkurzanie niektórych powierzchni w warunkach niskiej
  wilgotności powietrza może doprowadzić do niewielkiego
  naelektryzowania się urządzenia. Jest to zjawisko naturalne,
  nie uszkadza urządzenia i nie jest jego wadą.
  W celu zminimalizowania tego zjawiska zaleca się:

  rozładowanie urządzenia poprzez częste dotykanie rurą
  metalowych obiektów w pokoju,

  zwiększenie wilgotności powietrza w pomieszczeniu,

  stosowanie ogólnodostępnych środków antyelektrosta-
  tycznych.
  Dane techniczne
  Typ odkurzacza oraz jego parametry techniczne podane
  na tabliczce znamionowej. Zabezpieczenie sieci 16 A.
  Nie powoduje zakłóceń w odbiorze RTV.
Skandika Jupiter

Kell segítség?

Kérdések száma: 0

Van kérdése a (z) Skandika Jupiter kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Tegye fel a kérdését itt. Adjon világos és átfogó leírást a problémáról és a kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Skandika Jupiter tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Skandika Jupiter kézikönyvét. Ez a kézikönyv a Taposógépek kategóriába tartozik, és 1 ember értékelte, átlagosan 7.5. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Magyar, Angol. Van kérdése a (z) Skandika Jupiter kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Itt tedd fel kérdéseidet

Skandika Jupiter specifikációk

Általános
Márka Skandika
Modell Jupiter
Termék Taposógép
Nyelv Magyar, Angol
Fájltípus PDF