RYOBI EHG2000 kézikönyv

Tekintse meg itt ingyenesen a/az RYOBI EHG2000 útmutatót. Elolvasta az útmutatót, de nem találta meg a választ a kérdésére? Akkor tegye fel kérdését ezen az oldalon más RYOBI EHG2000 tulajdonosoknak.

ORIGINAL INSTRUCTIONS
TRADUCTION DES INSTRUCTIONS ORIGINALES
ÜBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNG
TRADUCCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES
TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI
VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES
TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES ORIGINAIS
OVERSÆTTELSE AF DE ORIGINALE INSTRUKTIONER
ÖVERSÄTTNING AV DE URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONERNA
ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN SUOMENNOS
OVERSETTELSE AV DE ORIGINALE INSTRUKSJONENE
ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ
TŁUMACZENIE INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
PŘEKLAD ORIGINÁLNÍCH POKYNŮ
AZ EREDETI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA
TRADUCEREA INSTRUCŢIUNILOR ORIGINALE
TULKOTS NO ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS
ORIGINALIŲ INSTRUKCIJŲ VERTIMAS
ORIGINAALJUHENDI TÕLGE
PRIJEVOD ORIGINALNIH UPUTA
PREVOD ORIGINALNIH NAVODIL
PREKLAD ORIGINÁLNYCH POKYNOV
ΜΕΤΆΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΌΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΏΝ
ORIJINAL TALIMATLARIN TERCÜMESI
EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
EL
TR
OVE
RSÆ
TTE
LSE
AF
DE
OR
IGI
NAL
E I
NST
RUK
NER
Ö
VER
S
ÄTTNIN
G
AV DE
U
R
S
PR
U
N
G
LI
G
A IN
S
TR
U
KTI
O
NER
N
ALK
U
PERÄI
S
TEN
O
H
J
EIDEN
SUO
MENN
OS
O
VER
S
ETTEL
S
E AV DE
O
RI
G
INALE IN
S
TR
U
K
SJO
NEN
E
ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИ
Й
TŁ
U
MA
C
ZENIE IN
S
TR
U
K
CJ
I
O
RY
G
INALNE
J
PŘEKLAD
O
RI
G
INÁLNÍ
C
H P
O
KYN
Ů
AZ EREDETI
Ú
TM
U
TAT
Ó
F
O
RDÍTÁ
S
A
TRADU
C
EREA IN
S
TRU
CŢ
IUNIL
O
R
O
RI
G
INAL
E
TULKOTS NO ORIĢIN
Ā
L
Ā
S INSTRUKCIJAS
O
RI
G
INALI
Ų I
N
S
TRUK
C
IJ
Ų V
ERTIMA
S
O
RI
G
INAAL
JU
HENDI T
Õ
L
GE
PRI
J
EV
O
D
O
RI
G
INALNIH
U
P
U
TA
PREV
O
D
O
RI
G
INALNIH NAV
O
DI
L
PREKLAD
O
RI
G
LNY
C
H P
O
KYN
O
V
Μ
ΕΤΆ
Φ
ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΌΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΏ
Ν
O
RI
J
INAL TALIMATLARIN TER
ME
S
I
EHG2000
EHG2000LCD
EHG2020LCD

Kérdése van a következővel kapcsolatban: RYOBI EHG2000?

Tegye fel a/az RYOBI EHG2000 termékre vonatkozó kérdését a termék többi tulajdonosának.A probléma leírása és az ön kérdése legyen világos és átfogó. Minél jobb a probléma leírása, annál könnyebb lesz a/az RYOBI EHG2000 termék tulajdonosainak választ adni a kérdésre.

Termékleírás

Márka RYOBI
Modell EHG2000
Termék Hőpisztoly
EAN []
Nyelv Holland, Angol, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Svéd, Portugál, Dán, Lengyel, Orosz, Norvég, Finn, Román, Török, Szlovák, Görög, Magyar, Szlovén, Horvát
Termékcsoport Hőpisztolyok
Fájltípus PDF
Tápellátás
Bemeneti teljesítmény 2000W
Áramforrás AC
Jellemzők
Maximum airflow 25liter per perc
Minimális légáramlás 500liter per perc
Hőmérséklet-tartomány (T-T) 60 - 600°C
Száma hőmérséklet beállítása 2
A légáramlás beállításainak száma 2
Termék színe Black, Green
Tömeg és méretek
Tömeg 700g