Philips TCM350

Philips TCM350 kézikönyv

(1)
 • Quick start guide
  Stručný návod k rychlému použití
  Kurzanleitung
  Οδηγός γρήγορης έναρξης
  Guía de configuración rápida
  Kiirjuhend
  Guide de démarrage rapide
  Kratki vodič
  Gyors üzembe helyezési útmutató
  Ръководство за бързо инсталиране
  Guida rapida
  EN
  BG
  CS
  EL
  DE
  ET
  ES
  FR
  HU
  HR
  IT
  Жұмысты бастаудың қысқаша нұсқаулығы
  Īsa lietošanas pamācība
  Snelstartgids
  Skrócona instrukcja obsługi
  Ghid de iniţiere rapidă
  Краткое руководство
  Stručná úvodná príručka
  Vodnik za hiter začetek
  Snabbstartguide
  Greito parengimo instrukcija
  Короткий посібник
  KK
  LT
  LV
  PL
  NL
  RU
  RO
  SK
  SV
  SL
  UK
  www.philips.com/welcome
  Always there to help you
  TCM350
  FM
  EP AT HU FL
  D B D SP AY
  ROG
  D
  VO PLREET
  TUN NG
  TU
  N
  P
  Q
  uick
  sta
  rt guide
  REP EAT SHUFFLE
  DBB D SPL AY
  CD
  VOL PRESET
  TUNING
  TUN NG
  IN
  MP3
  PROG
  FM
  STANDBY
  FM
  DISPLAY
  CD
  VO PL RESET
  TUN NG
  TUNING
  LINK
  MP3
  REP EAT SHUFFLE
  PROG
  DBB
  REP EAT SHUFFLE
  DBB DISPLAY
  CD
  VO PLRESET
  LINK
  MP3
  FM
  PROG
  TUNING
  TUN NG
  STANDBY
  REP EAT SHUFFLE
  DBB DISPLAY
  CD
  VO PLRESET
  LINK
  MP3
  FM
  PROG
  TUNING
  TUN NG
  STANDBY
  REP EAT SHUFFLE
  DISPLAY
  CD
  VO PLRESET
  TUNING
  TUN NG
  IN
  MP3
  PROG
  FM
  DBB
  M 3 INK
  MP3 LINK
  All registered and unregistered trademarks are property
  of their respective owners.
  © 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
  All rights reserved.
  TCM350_12_QSG_V1.0
  REP EAT SHUFFLE
  DBB D SPL AY
  CD
  VOL PRESET
  TUNING
  TUN NG
  INK
  MP3
  PROG
  FM
  STANDBY
  FM
  DISPLAY
  CD
  VO PL RESET
  TUN NG
  TUNING
  INK
  MP3-
  REP EAT SHUFFLE
  PROG
  DBB
  REP EAT SHUFFLE
  DISPLAY
  CD
  VO PLRESET
  TUNING
  TUN NG
  LINK
  MP3
  PROG
  FM
  DBB
  M 3 INK
  MP3 LINK
  REP EAT SHUFFLE
  DBB D SPL AY
  CD
  VOL PRESET
  TUNING
  TUN NG
  INK
  MP3
  PROG
  FM
  STANDBY
  FM
  DISPLAY
  CD
  VO PL RESET
  TUN NG
  TUNING
  LINK
  MP3
  REP EAT SHUFFLE
  PROG
  DBB
  REP EAT SHUFFLE
  DBB DISPLAY
  CD
  VO PLRESET
  LINK
  MP3
  FM
  PROG
  TUNING
  TUN NG
  STANDBY
  REP EAT SHUFFLE
  DISPLAY
  CD
  VO PLRESET
  TUNING
  TUN NG
  IN
  MP3
  PROG
  FM
  DBB
  M 3 INK
  MP3 LINK
  REP EAT SHUFFLE
  DBB D SPL AY
  CD
  VOL PRESET
  TUNING
  TUN NG
  LINK
  MP3
  PROG
  FM
  STANDBY
  FM
  DISPLAY
  CD
  VO PL RESET
  TUN NG
  TUNING
  INK
  MP3-
  REP EAT SHUFFLE
  PROG
  DBB
  REP EAT SHUFFLE
  DBB DISPLAY
  CD
  VO PLRESET
  LINK
  MP3
  FM
  PROG
  TUNING
  TUN NG
  STANDBY
  REP EAT SHUFFLE
  DISPLAY
  CD
  VO PLRESET
  TUNING
  TUN NG
  LINK
  MP3
  PROG
  FM
  DBB
  M 3 INK
  MP3 LINK
  Through the speaker, you can listen to music play from an MP3 player.
  През високоговорителя можете да слушате музика от MP3 плейър.
  Hudbu můžete přehrávat z přehrávače MP3 a poslouchat ji z
  reproduktorů.
  The audio cable is sold separately
  Аудио кабелът се продава отделно.
  Audiokabel se prodává samostatně
  Fully extend the pigtail antenna
  Извадете напълно гъвкавата антена
  Zcela natáhněte anténu
  Visit www.philips.com/support to download the user manual
  and nd troubleshooting tips.
  Посетете www.philips.com/support, за да изтеглите
  ръководството за потребителя и да потърсите съвети за
  отстраняване на неизправности.
  Navštivte web www.philips.com/support a stáhněte si
  uživatelskou příručku nebo se podívejte na tipy při řešení
  problémů.
  To switch on, press a source button: CD (audio CD), FM (FM radio), or MP3-LINK (AUX).
  To switch off, press .
  Switch on/off
  CD CD CD
  Включване/
  изключване
  Zapnutí/vypnutí
  EN
  За включване натиснете някой от бутоните за източник: CD (аудио CD), FM (FM
  радио) или MP3-LINK (вход A
  UX).
  За изключване натиснете
  .
  BG
  Chcete-li přístroj zapnout, stiskněte tlačítko zdroje: CD (audio CD), FM (rádio FM)
  nebo MP3-LINK (AUX).
  Chcete-li přístroj vypnout,
  stiskněte
  .
  CS
  EN
  BG
  CS
  EN
  BG
  CS
  EN
  BG
  CS
  EN
  BG
  CS
  :
  Press to start/pause/resume play
  :
  Press to skip songs; press and hold to rewind or fast forward
  :
  Press to stop play
  DBB
  :
  Press to switch Dynamic Bass Boost on [dbb-1] or off [dbb-0]
  :
  Press to mute/unmute
  REPEAT
  :
  Repeat current song [r1] or repeat all songs [rA]
  SHUFFLE
  :
  Play all songs in random order [SH]
  To play selected songs, press PROG when CD play stops.
  T
  o add songs to the program, press to select songs, press PROG to con rm.
  To start play, press .
  To erase the program, switch to the FM or MP3-LINK modes, switch off the player, or
  remove the CD.
  EN
  :
  Stisknutím přehrajete/pozastavíte/obnovíte přehrávání
  :
  Stisknutím přeskočíte skladby; stisknutím a podržením rychle
  přetočíte zpět nebo vpřed
  :
  Stisknutím zastavíte přehrávání
  DBB
  :
  Stisknutím zapnete funkci Dynamic Bass Boost [dbb-1] nebo ji vypnete
  [dbb-0]
  :
  Stisknutím ztlumíte/zapnete zvuk
  REPEAT
  :
  Opakování aktuální skladby [r1] nebo opakování všech skladeb [rA]
  SHUFFLE
  :
  Přehrávání všech skladeb v náhodném pořadí [SH]
  Chcete-li přehrávat vybr
  ané skladby, stiskněte tlačítko PROG, jakmile skončí přehrávání
  disku CD.
  Chcete-li do programu přidat skladby, tak stisknutím
  vyberte skladby a
  stisknutím tlačítka PROG výběr potvrďte
  . Chcete-li spustit přehrávání, stiskněte .
  Chcete-li smazat program, přepněte zařízení do režimu FM nebo MP3-LINK, vypněte
  přehrávač nebo vyjměte CD.
  CS
  :
  Натиснете го за старт, пауза или възобновяване на възпроизвеждането
  :
  Натиснете го за прескачане на песни; натиснете и задръжте за
  бързо превъртане назад или напред
  :
  Натиснете го, за да спрете възпроизвеждането
  DBB
  :
  За динамично усилване на басите - включване [dbb-1] или
  изключване [dbb-0]
  :
  Натиснете го, за да изключите/включите звука
  REPEAT
  :
  Повторение на същата песен [r1] или на всички песни [rA]
  SHUFFLE
  :
  За пускане на всички песни в случаен ред [SH]
  За да пуснете избрани песни, натиснете PROG, когато възпроизвеждането на
  компактдиска спре.
  За да добавите песни към програмираните, натиснете
  , за да изберете
  песни, и PROG за потвърждение. За пускане натиснете .
  За да изтриете програмираните песни, превключете в режим FM или MP3-LINK,
  изключете плейъра или извадете компактдиска.
  BG
  The rst time you tune in to the radio, search for and store available stations.
  Press and hold PROG until AUTO is displayed. To select a station you have stored,
  press PRESET +/- .
  Press and hold TUNING+ , TUNING- to search for a station. Press TUNING+ ,
  TUNING- repeatedly for ne
  tuning.
  To store a station, tune in to the station, press PROG, press REPEAT+/- to select a
  location, and press PROG to con rm
  .
  EN
  Při prvním ladění rádia vyhledejte a uložte dostupné rádiové stanice.
  Stiskněte a podržte tlačítko PROG, dokud se nezobrazí zpráva AUTO. Chcete-li vybrat
  jak
  oukoli uloženou stanici, stiskněte tlačítko PRESET +/-.
  Stisknutím a podržením tlačítka TUNING+, TUNING- vyhledáte novou stanici.
  Opak
  ovaným stisknutím tlačítka TUNING+, TUNING- provedete doladění.
  Chcete-li uložit stanici, nejprve ji nalaďte, stiskněte tlačítko PROG, poté stisknutím
  tlačítka REPEAT+/- vyberte umístění a stiskn
  utím tlačítka PROG potvrďte volbu.
  CS
  Когато включите радиото за първи път, потърсете и запаметете достъпните
  радиостанции.
  Натиснете и задръжте PROG, докато на дисплея се появи AUTO. За да изберете
  запаметена радиостанция, натискайте PRESET +/-.
  Натиснете и задръжте TUNING+ или TUNING- , за да потърсите станция.
  Натиснете неколкократно TUNING+ или TUNING- за фина настройка.
  За да запаметите радиостанция, настройте на тази станция, натиснете PROG,
  натиснете REPEAT+/-, за да изберете място за запаметяване, и натиснете PROG
  за потвърждение.
  BG
  FM FM радио FM MP3 LINK MP3 Link MP3 Link HELP Помощ Nápověda
  Über den Lautsprecher können Sie Musik von einem MP3-Player
  wiedergeben.
  Με αυτό το ηχείο μπορείτε να ακούσετε μουσ κή από μια
  συσκευή αναπαραγωγής MP3.
  Das Audiokabel ist separat erhältlich
  Το καλώδιο ήχου πωλείται ξεχωριστά
  Ziehen Sie die Antenne ganz heraus
  Επεκτείνετε πλήρως την κεραία με το καλώδιο
  Besuchen Sie www.philips.com/support zum Herunterladen
  des Benutzerhandbuchs und für Tipps zur Fehlerbehebung.
  Για να κατεβάσετε το εγχε ρίδ ο χρήσης και να βρείτε
  συμβουλές γ α την αντιμετώπιση προβλημάτων,
  επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support.
  Drücken Sie zum Einschalten eine Quelltaste: CD (Audio-CD), FM (UKW-Radio), oder
  MP3-LINK (AUX).
  Drücken Sie zum Ausschalten den
  .
  Ein- und Ausschalten
  CD CD
  Διακόπτης ενεργοποίησης/
  απενεργοποίησης
  DE
  Για ενεργοποίηση, πατήστε ένα κουμπί πηγής: CD (CD ήχου), FM (Ραδιόφωνο FM)
  ή MP3-LINK (AUX).
  Για απενεργοποίηση, πατήστε το
  .
  EL
  DE
  EL
  DE
  EL
  DE
  EL
  DE
  EL
  :
  Drücken, um Wiedergabe zu starten/zu unterbrechen/fortzusetzen
  :
  Drücken, um Titel zu überspringen; gedrückt halten für schnelle
  Rückwärts-/Vorwärtssuche
  :
  Drücken, um Wiedergabe anzuhalten
  DBB
  :
  Drücken, um Dynamic Bass Boost einzuschalten [dbb-1] oder
  auszuschalten [dbb-0]
  :
  Drücken, um Stummschaltung zu aktivieren/deaktivieren
  REPEAT
  :
  Aktuellen Titel wiederholen [r1] oder alle Titel wiederholen [rA]
  SHUFFLE
  :
  Alle Lieder in zufälliger Reihenfolge abspielen [SH]
  DE
  Um ausgewählte Titel abzuspielen, drücken Sie PROG, wenn die CD-Wiedergabe
  anhält.
  Um dem Programm Titel hinzuzufügen, drücken Sie
  , um Titel auszuwählen,
  und drücken Sie PROG zum Bestätigen. Um die Wiedergabe zu starten, drücken
  Sie .
  Um das Programm zu löschen, wechseln Sie in den UKW- oder den MP3-LINK-Modus,
  schalten Sie den Player aus, oder entnehmen Sie die CD.
  DE
  :
  Πατήστε για έναρξη/παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής
  :
  Πατήστε για παράκαμψη τραγουδιών, πατήστε παρατεταμένα για
  μετάβαση προς τα πίσω/εμπρός
  :
  Πατήστε για διακοπή της αναπαραγωγής
  DBB
  :
  Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη δυναμική ενίσχυση μπάσων
  [dbb-1] ή για να την απενεργοποιήσετε [dbb-0]
  :
  Πατήστε για σίγαση/κατάργηση σίγασης
  REPEAT
  :
  Επανάληψη του τρέχοντος τραγουδιού [r1] ή επανάληψη όλων των
  τραγουδιών [rA]
  SHUF
  FLE
  :
  Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών με τυχαία σειρά [SH]
  Γ α αναπαραγωγή του επιλεγμένου τραγουδ ού, πατήστε PROG μόλις σταματήσει
  η αναπαραγωγή CD
  .
  Γ α προσθήκη τραγουδιών στο πρόγραμμα, πατήστε
  για να
  επιλέξετε τραγούδια και μετά πατήστε PROG για επιβεβαίωση. Γ α έναρξη της
  αναπαραγωγής, πατήστε το
  .
  Γ α διαγραφή του προγράμματος, μεταβείτε στη λειτουργία FM ή MP3-LINK,
  απενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής ή αφα ρέστε το CD.
  EL
  Suchen Sie beim ersten Einschalten des Radios verfügbare Sender, und speichern Sie diese.
  Halten Sie PROG gedrückt, bis AUTO angezeigt wird. Um einen gespeicherten Sender
  auszuwählen,
  drücken Sie PRESET +/-.
  Halten Sie TUNING+, TUNING- gedrückt, um einen Sender zu suchen. Drücken Sie zur
  Feinabstimm
  ung wiederholt TUNING+, TUNING-.
  Um einen Sender zu speichern, schalten Sie ihne ein, drücken Sie PROG, drücken Sie
  REPEAT+/-, um einen Speicherplatz auszuwählen, und drücken Sie zum Bestätigen PROG.
  DE
  Την πρώτη φορά που θα συντονιστείτε στο ραδ όφωνο, αναζητήστε και
  αποθηκεύστε όλους τους δ αθέσιμους σταθμούς.
  Πατήστε παρατεταμένα το PROG μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη AUTO. Για να
  επιλέξετε έναν αποθηκευμένο σταθμό, πατήστε PRESET +/-.
  Πατήστε παρατεταμένα TUNING+, TUNING- για αναζήτηση ενός σταθμού.
  Πατήστε επανειλημμένα TUNING+, TUNING- για μικροσυντονισμό.
  Για να αποθηκεύσετε ένα σταθμό, συντονιστείτε στο σταθμό, πατήστε PROG, μετά
  πατήστε REPEAT+/- για επιλογή θέσης και τέλος πατήστε PROG γ α επιβεβαίωση.
  EL
  UKW FM MP3 Link MP3 Link Hilfe Βοήθεια
  A través del altavoz, también puede escuchar la música que
  reproduzca en un reproductor de MP3.
  Kõlari kaudu saate kuulata muusikat MP3-mängijast.
  Le haut-parleur vous permet d’écouter la musique d’un lecteur MP3.
  El cable de audio se vende por separado
  Audiokaablit müüakse eraldi
  Le câble audio est vendu séparément.
  Extienda por completo la antena exible
  Tõmmake püsiantenn täielikult välja.
  Déployez entièrement l’antenne torsadée.
  Visite www.philips.com/support para descargar el manual de
  usuario y buscar consejos sobre solución de problemas.
  Külastage veebilehte www.philips.com/support, et laadida alla
  kasutusjuhend ja saada juhtnööre veaotsinguks.
  Accédez au site Web www.philips.com/support pour
  télécharger le manuel d’utilisation et obtenir des astuces de
  dépannage.
  Para encender el aparato, pulse un botón de fuente CD (CD de audio), FM (radio FM)
  o MP3-LINK (AUX).
  P
  ara apagar el aparato, pulse
  .
  Encendido /
  apagado
  CD CD CD
  Sisse- ja
  väljalülitamine
  Mise sous /
  hors tension
  ES
  Sisse lülitamiseks vajutage vastavat nuppu: CD (audio CD), FM (FM-raadio) või
  MP3-LINK (AUX).
  Välja lülitamiseks vajutage
  .
  ET
  Pour mettre sous tension, appuyez sur un bouton source : CD (CD audio), FM (radio
  FM) ou MP3-LINK (AUX).
  P
  our mettre hors tension, appuyez sur
  .
  FR
  ES
  ET
  FR
  ES
  ET
  FR
  ES
  ET
  FR
  ES
  ET
  FR
  :
  púlselo para iniciar/hacer una pausa/reanudar la reproducción
  :
  púlselo para omitir canciones; manténgalo pulsado para rebobinar o
  avanzar rápido
  :
  púlselo para detener la reproducción
  DBB
  :
  púlselo para activar [dbb-1] o desactivar [dbb-0] el refuerzo dinámico
  de graves
  :
  púlselo para activar o desactivar el sonido
  REPEAT
  :
  repite la canción actual [r1] o repite todas las canciones [rA]
  SHUFFLE
  :
  reproduce todas las canciones en orden aleatorio [SH]
  Para reproducir canciones seleccionadas, pulse PROG cuando se detenga la
  reproducción de CD
  .
  Para añadir canciones al programa, pulse
  para seleccionar las canciones y
  pulse PROG para con
  rmar. Para iniciar la reproducción, pulse .
  Para borrar el programa, cambie a los modos FM o MP3-LINK, apague el reproductor
  o quite el CD.
  ES
  :
  appuyez sur ce bouton pour lancer/suspendre/reprendre la lecture.
  :
  appuyez sur ce bouton pour ignorer des chansons ; maintenez-le
  enfoncé pour effectuer un retour ou une avance rapide
  :
  appuyez sur ce bouton pour arrêter la lecture
  DBB
  :
  appuyez sur ce bouton pour activer l’ampli cation dynamique des
  basses [dbb-1] ou la désactiver [dbb-0].
  :
  appuyez sur ce bouton pour couper/rétablir le son
  REPEAT
  :
  pour répéter la chanson en cours [r1] ou toutes les chansons [rA].
  SHUFFLE
  :
  pour lire toutes les chansons dans un ordre aléatoire [SH].
  Pour lire des chansons sélectionnées, appuyez sur PROG lorsque la lecture CD s’arrête.
  P
  our ajouter des chansons à la programmation, appuyez sur
  pour
  sélectionner des chansons, puis appuyez sur PROG pour con
  rmer. Pour démarrer la
  lecture, appuyez sur .
  Pour effacer la programmation, passez en mode FM ou MP3-LINK, éteignez le lecteur
  ou enlevez le CD.
  FR
  :
  vajutage seda nuppu, et alustada/katkestada/jätkata mängimist
  :
  vajutage seda nuppu, et jätta laule vahele; hoidke nuppu all, et kerida
  edasi ja tagasi
  :
  vajutage seda nuppu, et lõpetada mängimine
  DBB
  :
  vajutage seda nuppu, et lülitada dünaamiline bassivõimendi sisse [dbb-1]
  või välja [dbb-0]
  :
  vajutage seda nuppu, et muusika vaigistada / vaigistamine lõpetada
  REPEAT
  :
  korratakse mängivat lugu [r1] või korratakse kõiki lugusid [rA]
  SHUFFLE
  :
  lugusid mängitakse juhuslikus järjestuses [SH]
  Valitud lugude mängimiseks vajutage nuppu PROG, kui CD mängimine lõpeb.
  Progr
  ammi lugude lisamiseks vajutage nuppu
  , et valida lugusid, nuppu
  PROG, et valik kinnitada. Mängimise alustamiseks vajutage .
  Programmi kustutamiseks lülitage seade FM- või MP3-LINK-režiimile, lülitage seade välja
  või võtke CD välja.
  ET
  La primera vez que sintonice la radio, busque y almacene las emisoras disponibles.
  Mantenga pulsado PROG hasta que se muestre AUTO. Para seleccionar una emisora
  almacenada,
  pulse PRESET +/-.
  Mantenga pulsado TUNING+, TUNING- para buscar una emisora. Pulse TUNING+,
  TUNING- varias veces para realizar una sintonización na.
  P
  ara almacenar una emisora, sintonícela, pulse PROG, pulse REPEAT+/- para seleccionar
  una ubicación y pulse PROG para con rmar.
  ES
  Lors du réglage initial de la radio, recherchez et enregistrez des stations disponibles.
  Maintenez le bouton PROG enfoncé jusqu’à ce qu’AUTO s’af
  che. Pour sélectionner
  une station que vous avez enregistrée, appuyez sur PRESET + /-.
  Maintenez les boutons TUNING+, TUNING- enfoncés pour rechercher une station.
  Appuy
  ez sur TUNING+, TUNING- à plusieurs reprises pour af
  ner le réglage.
  Pour enregistrer une station, accédez à la station, appuyez sur PROG, puis sur
  REPEAT+/- pour sélectionner un emplacement et en n
  sur PROG pour con rmer.
  FR
  Raadio esimesel seadistamisel otsige olemasolevaid raadiojaamu ja salvestage need.
  Vajutage ja hoidke all nuppu PROG, kuni näete ekraanil teksti AUTO. Salvestatud jaama
  valimiseks vajutage n
  uppu PRESET +/-.
  V
  ajutage ja hoidke all nuppu TUNING+, TUNING-, et otsida jaama. Vajutage korduvalt
  n
  uppu TUNING+, TUNING-, et jaama täpselt häälestada.
  Jaama salv
  estamiseks ja seadistamiseks vajutage nuppu PROG, nuppu REPEAT+/- , et
  valida asuk
  oht, ja nuppu PROG, et valik kinnitada.
  ET
  FM FM FM Conexión MP3 MP3 Link MP3 Link Ayuda Abi Aide
  Preko zvučnika možete slušati glazbu koja se reproducira s MP3
  reproduktora.
  A hangszórókon keresztül egy MP3 lejátszó zenéjét is hallgathatja.
  Audio kabel prodaje se zasebno
  Az audiokábel külön kapható
  Izvucite antenu do kraja.
  Húzza ki teljesen a spirális antennát
  Posjetite www.philips.com/support kako biste preuzeli
  korisnički priručnik i pronašli savjete za rješavanje problema.
  Látogasson el a www.philips.com/support weboldalra a
  használati útmutató letöltéséhez és a hibaelhárítási javaslatok
  megtekintéséhez.
  Kako biste uključili, pritisnite tipku za izvor: CD (audio CD), FM (FM radio) ili MP3-LINK
  (AUX).
  Kako biste isključili, pritisnite
  .
  Uključivanje/isključivanje
  CD CD
  Be-/kikapcsolás
  HR
  A bekapcsoláshoz nyomjon meg egy forrás gombot: CD (audio CD), FM (FM rádió),
  vagy MP3-LINK (AUX).
  A kikapcsoláshoz n
  yomja meg a
  .
  HU
  HR
  HU
  HR
  HU
  HR
  HU
  HR
  HU
  :
  pritisnite za pokretanje/pauziranje/nastavak reprodukcije
  :
  pritisnite za preskakanje pjesama; pritisnite i zadržite za premotavanje
  unatrag ili brzo premotavanje unaprijed
  :
  pritisnite za zaustavljanje reprodukcije
  DBB
  :
  pritisnite kako biste uključili [dbb-1] ili isključili [dbb-0] funkciju za
  dinamičko pojačanje basova
  :
  pritisnite za isključivanje/uključivanje zvuka
  REPEAT
  :
  ponavljanje trenutne pjesme [r1] ili ponavljanje svih pjesama [rA]
  SHUFFLE
  :
  reprodukcija svih pjesama nasumičnim redoslijedom [SH]
  HR
  Kako biste reproducirali odabrane pjesme, pritisnite PROG kada se zaustavi
  reprodukcija CD-a.
  Kako biste dodali pjesme u programiranu reprodukciju, pritisnite
  za odabir
  pjesama, pritisnite PROG za potvrdu. Kako biste pokrenuli reprodukciju, pritisnite
  .
  Kako biste izbrisali program, prijeđite na način rada FM ili MP3-LINK, isključite
  reproduktor ili izvadite CD.
  HR
  :
  Nyomja meg a lejátszás elindításához/szüneteltetéséhez/újraindításához
  :
  Nyomja meg a dalok léptetéséhez, tartsa lenyomva a gyors előre-/
  hátratekeréshez
  :
  Nyomja meg a lejátszás leállításához
  DBB
  :
  Nyomja meg a dinamikus mélyhangkiemelés (DBB) bekapcsolásához
  [dbb-1] vagy kikapcsolásához [dbb-0]
  :
  Nyomja meg a némítás be-/kikapcsolásához
  REPEAT
  :
  Megismétli az aktuális dalt [r1] vagy az összes dalt [rA]
  SHUFFLE
  :
  Véletlenszerű sorrendben játssza le a dalokat [SH]
  Kiválasztott dalok lejátszásához nyomja meg a PROG gombot, amikor a CD lejátszása
  leáll.
  Adjon dalokat a progr
  amhoz: nyomja meg az
  gombokat a dalok
  kiválasztásához, a megerősítéshez pedig nyomja meg a PROG gombot. A lejátszás
  elindításához n
  yomja meg a
  gombot.
  A program törléséhez váltson az FM vagy MP3-LINK módokba, kapcsolja ki a lejátszót
  vagy vegye ki a CD-t.
  HU
  Prilikom prvog uključivanja radija pronađite dostupne stanice i memorirajte ih.
  Pritisnite i zadržite PROG dok se ne prikaže AUTO. Kako biste odabrali stanicu koju ste
  memor
  irali, pritisnite PRESET +/-.
  Pr
  itisnite i zadržite TUNING+, TUNING- kako biste tražili stanicu. Pritišćite TUNING+,
  TUNING- za preciznu prilagodbu.
  Kako biste memorirali stanicu, odaberite je, pritisnite PROG, pritisnite REPEAT+/- za
  odabir lokacije i pr
  itisnite PROG za potvrdu.
  HR
  Amikor első alkalommal vált rádió funkcióra, keressen és tároljon elérhető állomásokat.
  Nyomja le és tartsa lenyomva a PROG gombot, amíg az AUTO felirat meg nem jelenik.
  Egy már tárolt állomás kiválasztásához n
  yomja meg az PRESET +/- gombokat.
  Ny
  omja le és tartsa lenyomva a TUNING+, TUNING- gombokat állomások kereséséhez.
  Nyomja le többször a TUNING+, TUNING- gombokat a nomhangoláshoz.
  Egy állomás tárolásához hangoljon az állomásra, majd nyomja meg a PROGgombot,
  nyomja meg az REPEAT+/- gombot a tárolási hely kiválasztására, végül nyomja meg a
  PROG gombot a megerősítéshez.
  HU
  FM FM MP3 Link MP3 csatlakoztatás Pomoć Súgó
  Question?
  Contact
  Philips
Philips TCM350

Kell segítség?

Kérdések száma: 0

Van kérdése a (z) Philips TCM350 kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Tegye fel a kérdését itt. Adjon világos és átfogó leírást a problémáról és a kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Philips TCM350 tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Philips TCM350 kézikönyvét. Ez a kézikönyv a Hi-Fi rendszerek kategóriába tartozik, és 1 ember értékelte, átlagosan 6.5. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Magyar, Angol, Holland, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Svéd, Lengyel, Orosz, Román, Szlovák, Görög, Szlovén, Horvát, Ukrán. Van kérdése a (z) Philips TCM350 kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Itt tedd fel kérdéseidet

Philips TCM350 specifikációk

Általános
Márka Philips
Modell TCM350
Termék Hi-Fi rendszer
EAN 871258165182, 8712581651824
Nyelv Magyar, Angol, Holland, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Svéd, Lengyel, Orosz, Román, Szlovák, Görög, Szlovén, Horvát, Ukrán
Fájltípus PDF
Csomagolás tartalma
Felhasználói kézikönyv
Kézi távvezérlő
Kialakítás
Típus Otthoni mikro hangrendszer
Termék színe Fekete
Optikai lemezlejátszó
Kazetta-lejátszó
Optikai lemezek száma 1lemezek
Lemezbetöltés típusa Elöl
Motoros lemeztálca
Multimédia
Hangszóró típusa -
Hangszórók száma 2
Kimeneti teljesítmény (RMS) 4W
Beépített hangszóró(k)
Basszus reflex -
Karaoke
Rádió
Támogatott rádiósávok FM
Tuner típusa Digitális
Alapértelmezett állomások mennyisége 20
Képernyő
Kijelző típusa -
Hálózat
Wi-Fi
Csatlakozók és csatlakozási felületek
USB port
Bemenő vonal
További jellemzők
Apple dokkolás kompatibilitás Nem támogatott
Teljesítmény
MP3-lejátszás -
Beépített kártyaolvasó
Támogatott lemezfajták CD, CD-R, CD-RW
Támogatott audió formátumok -
Lejátszási módok Repeat, Shuffle
Ergonómia
Falra szerelhető
Tápellátás
Áramforrás -
Tömeg és méretek
Szélesség 400mm
Mélység 122mm
Magasság 205mm
Tanusítványok
Energy Star által tanúsított -

hasznalati-utasitasok.hu

Egy útmutatót keres? hasznalati-utasitasok.hu biztosítja, hogy rövid időn belül megtalálja az útmutatót.Az adatbázisunk több, mint 1 millió PDF útmutató tartalmaz, több, mint 10,000 márkától. Nap, mint nap újabb útmutatókat töltünk fel, így ön mindig megtalálhatja, amit keres.Nagyon egyszerű: csak írja be a márkanevet és a termék típusát a keresősávba és máris megtekintheti ingyenesen az ön által keresett útmutatót.

hasznalati-utasitasok.hu

© Szerzői jogok 2020 hasznalati-utasitasok.hu. Minden jog fenntartva.