Philips HD4467 kézikönyv

Tekintse meg itt ingyenesen a/az Philips HD4467 útmutatót. Elolvasta az útmutatót, de nem találta meg a választ a kérdésére? Akkor tegye fel kérdését ezen az oldalon más Philips HD4467 tulajdonosoknak.

Čištění
Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo materiály,
neboť poškozují nepřilnavý povrch desek.
Nikdy neponořujte přístroj do vody.
1 Přístroj odpojte od sítě a nechte ho vychladnout.
2 Než desky vyjmete, nejprve otřete papírovou utěrkou zbytky oleje.
3 Vyjměte grilovací desky (Obr. 14).
Chcete-li desky vyjmout, stiskněte upevňovací svorky na zařízení a poté
desky zvedněte a vytáhněte je ze zařízení.
4 Otřete grilovací desky měkkým hadříkem nebo houbou namočenou
v horké vodě s trochou čisticího prostředku. Můžete je také umýt
v myčce nádobí (Obr. 15).
Namočte grilovací desky na pět minut do horké vody s přídavkem mycího
prostředku, abyste odstranili zbytky potravin. Tím se uvolní zaschlé jídlo
a mastnota.
5 Grilovací desky vysušte a vraťte je zpět (Obr. 16).
- Umístěte přístroj do opékací grilovací polohy.
- Umístěte zadní hranu grilovacích desek na přístroj (1).
Spouštějte grilovací desky na přístroj a zatlačte je směrem dolů pod
upevňovací svorky (2).
6 Vnější povrch přístroje čistěte navlhčeným hadříkem.
Výměna
Výměna baterie časovače (pouze u modelu HD4408/HD4469)
Baterie vydrží přibližně dva roky v případě normálního domácího použití.
Tento přístroj využívá 1 lithiovou knoíkovou baterii typu L1131 (1,55V),
která je běžně k dostání.
1 Umístěte přístroj do opékací grilovací polohy a odstraňte šroub ze
závěsu (Obr. 17).
2 Přístroj uzavřete, otočte jej a umístěte do svislé polohy (1).
Vyjměte horní šroub (2) a dolní šroub (3) ze závěsu (Obr. 18).
3 Sejměte ze závěsu kryt závěsu a vyjměte z krytu závěsu časovač
(Obr. 19).
4
Pomocí mince otevřete kryt přihrádky na baterii časovače a vyjměte
starou baterii. Starou baterii zlikvidujte (viz kapitola „Recyklace“) (Obr. 20).
5 Vložte novou baterii do přihrádky na baterii tak, aby kladný pól
směřoval ke krytu přihrádky na baterii (Obr. 21).
6 Umístěte kryt přihrádky na baterii zpět na časovač. Pomocí mince jej
opět utáhněte.
7 Vložte časovač do krytu závěsu a znovu připojte kryt závěsu k závěsu.
8 Vložte a utáhněte šrouby v obráceném pořadí. Začněte s přístrojem
ve svislé poloze a poté umístěte přístroj do opékací grilovací polohy.
Recyklace
- Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici
2012/19/EU (Obr. 22).
- Symbol na výrobku znamená, že výrobek obsahuje baterie splňující
evropskou směrnici 2006/66/ES, takže nemůže být likvidován společně
s běžným domácím odpadem (Obr. 23).
- Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu
elektrických i elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy
a nikdy nelikvidujte výrobek nebo baterie společně s běžným domácím
odpadem. Správnou likvidací starých výrobků a baterií pomůžete
předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.
Vyjmutí baterie (pouze modely HD4408/HD4469)
Baterie vyjměte podle pokynů v kapitole „Vyjmutí“, část „Výměna baterie
časovače (pouze u modelu HD4408/HD4469)“.
Skladování
1 Síťový kabel oviňte okolo držáku pro uložení kabelu umístěném
v závěsech přístroje. (Obr. 24)
2 Zařízení skladujte ve svislé poloze na bezpečném a suchém místě.
Záruka a podpora
Více informací a podpory naleznete na adrese www.philips.com/
support nebo samostatném záručním listu s celosvětovou platností.
Tabulka pokrmů (Obr. 25)
1 Tabulka pokrmů
HRVATSKI
Uvod
Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti
iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na:
www.philips.com/welcome.
Opći opis (Sl. 1)
A Roštilj (samo HD4407/HD4467)
1 Crveni indikator temperature
2 Kontrola temperature
3 Grijaće ploče
4 Kopče za pričvršćivanje grijaćih ploča
5 Ručke koje se ne zagrijavaju tijekom rada
6 Odvodni žlijeb
7 Držač za kabel
B Roštilj (samo HD4408/HD4469)
1 Crveni indikator napajanja
2 Zeleni indikator spremnosti
3 Kontrola temperature
4 Grijaće ploče
5 Kopče za pričvršćivanje grijaćih ploča
6 Nosač koji se ne zagrijava
7 Drška koja se ne zagrijava
8 Odvodni žlijeb
9 Gumb timera
10 Zaslon timera
11 Držač za kabel
Važno
Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički
priručnik i spremite ga za buduće potrebe.
Opasnost
- Nikada ne uranjajte aparat ili mrežni kabel u vodu ili
neku drugu tekućinu.
Upozorenje
- Prije ukopčavanja aparata provjerite odgovara li
mrežni napon naveden na aparatu naponu lokalne
mreže. Informacije o naponu i snazi potražite na
pločici s oznakom na aparatu.
- Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti
tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar ili
neka druga kvalicirana osoba kako bi se izbjegle
potencijalno opasne situacije.
- Aparat mogu upotrebljavati djeca starija od 8 godina i
osobe sa smanjenim zičkim, senzornim ili mentalnim
sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno
iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili
da su dobili upute za rukovanje aparatom na siguran
način te da razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne
smiju igrati aparatom. Čistiti i održavati aparat smiju
samo djeca starija od 8 godina koja su pod nadzorom.
- Kabel za napajanje držite podalje od vrućih površina.
- Ne ostavljajte aparat da radi bez nadzora.
Oprez
- Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu.
- Aparat stavite na ravnu, stabilnu površinu uz dovoljno
slobodnog prostora oko njega.
- Ploče obavezno zagrijte prije stavljanja bilo kakve
hrane na njih.
- Dostupne površine aparata mogu postati vruće
tijekom rada aparata (Sl. 2).
- Pazite na prskanje ulja tijekom pečenja masnog mesa
ili kobasica.
- Prije iskopčavanja aparata obavezno okrenite
regulator temperature na 0.
- Nakon uporabe aparat iskopčajte.
- Aparat uvijek očistite nakon uporabe.
- Prije uklanjanja grijaćih ploča, čišćenja ili spremanja
aparata ostavite ga da se potpuno ohladi.
- Nikad ne dodirujte grijaće ploče oštrim ili
abrazivnim predmetima jer to može oštetiti sloj koji
onemogućuje lijepljenje hrane.
- Provjerite jeste li ispravno pričvrstili grijaće ploče
nakon odvajanja.
- Ovaj aparat namijenjen je isključivo uobičajenoj
uporabi u kućanstvu. Nije namijenjen uporabi u
okruženjima poput kuhinja za osoblje u trgovinama,
uredima, na farmama ili u drugim radnim okruženjima.
Nije namijenjen ni uporabi od strane gostiju u hotelima,
motelima, prenoćištima ili drugim vrstama smještaja.
- Ovaj aparat nije namijenjen korištenju u kombinaciji s
vanjskim timerom ili zasebnim sustavom za daljinsko
upravljanje.
- Ako se aparat nepravilno koristi, ako se koristi za
profesionalne ili poluprofesionalne svrhe ili ako se ne
koristi u skladu s uputama u korisničkom priručniku,
jamstvo prestaje vrijediti, a tvrtka Philips neće biti
odgovorna za nastalu štetu.
Elektromagnetsko polje (EMF)
Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim standardima i
propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.
Prije prve uporabe
1 Uklonite umetak između ploča roštilja i uklonite sve naljepnice,
ako postoje.
2 Vanjske dijelove aparata obrišite vlažnom krpom.
3 Temeljito očistite ploče roštilja (pogledajte poglavlje “Čišćenje”).
Napomena: Prilikom prvog korištenja možda ćete primijetiti malo dima,
no to je normalno.
Uporaba aparata
Tri položaja za pečenje
- Preklopljene ploče roštilja (Sl. 3)
Ovaj položaj iznimno je pogodan za brzo pečenje na visokoj temperaturi s
obje strane (odresci, hamburgeri itd.) i za pripremanje tostiranih sendviča ili
panini peciva.
Napomena: Obje ploče roštilja dolaze u kontakt s hranom.
- Položaj roštilja u pećnici (Sl. 4)
To je idealan položaj za pečenje i istovremeno kuhanje, odnosno gratiniranje.
Položaj pećnice služi i za pripremu svih vrsta “otvorenih” tostiranih sendviča,
primjerice s jajima, rajčicom, paprikama i/ili kolutića luka sa sirom.
Napomena: Gornja ploča ne smije doći u dodir sa hranom.
- Položaj roštilja (Sl. 5)
U ovom položaju roštilj za pripremu hrane nudi veliku površinu za pečenje
za pripremu svih vrsta zakuski, poput ćevapa, ražnjića, povrća, voća i slično.
1 Potpuno odmotajte kabel napajanja iz pretinca za spremanje u
aparatu (Sl. 6).
2 Zatvorite roštilj. Nakon toga uključite priključak u zidnu
utičnicu (Sl. 7).
, Samo HD4408/HD4469: Uključuje se crveni indikator koji naznačava
da je roštilj priključen u napajanje.
3 Okrenite regulator temperature na postavku temperature koja
odgovara sastojcima koje pečete. Pogledajte tablicu hrane na početku
ovog korisničkog priručnika.
, Crveni indikator naznačava da se roštilj zagrijava.
Aparat nikad ne smije raditi bez nadzora.
4 Ostavite aparat da se zagrije.
- Samo HD4408/HD4469: Pričekajte da se uključi zeleni indikator spremnosti.
- Samo HD4407/HD4467: Pričekajte da se isključi crveni indikator
temperature.
5 Otvorite roštilj i poslažite namirnice na ploču ili ploče roštilja.
Budite oprezni: grijaće ploče su vruće.
- Položaj preklopljenih grijaćih ploča i položaj pećnice: roštilj otvorite
do pola (Sl. 8).
- Položaj za roštilj: roštilj otvorite do pola i povucite gornju grijaći ploču u
najviši položaj (1). Nakon toga stavite roštilj u otvoreni položaj (2) (Sl. 9).
6 Stavite zdjelu ili tanjur ispod odvodnog žlijeba tako da
skupite masnoću ili sokove.
7 Stavite hranu na grijaću ploču ili ploče (Sl. 10).
Za optimalne rezultate sastojke stavite na sredinu grijaće ploče ili ploča.
Vrijeme pečenja ovisi o vrsti sastojaka, njihovoj debljini i vašem osobnom
ukusu. Preporučeno vrijeme pečenja potražite u tablici na početku ovog
korisničkog priručnika.
Napomena za HD4408/HD4469: Zeleni indikator spremnosti isključuje se
tijekom pečenja.
Napomena za HD4407/HD4467: Tijekom pečenja indikator temperature
povremeno se uključuje. To znači da se roštilj zagrijava radi održavanja
temperature pečenja na prethodno postavljenoj razini.
- Položaj preklopljenih grijaćih ploča i pećnice: stavite hranu na sredinu
donje grijaće ploče.
- Položaj za roštilj: raširite hranu po površini za pečenje. Hranu
povremeno okrećite pomoću drvene ili plastične lopatice.
8 Zatvorite roštilj (jedino za položaj preklopljenih grijaćih ploča i
položaj pećnice).
- Položaj preklopljenih grijaćih ploča: pažljivo spustite gornju grijaću ploču
na hranu. Ostavite je na hrani. Na taj način, hrana se ravnomjerno peče
s obje strane (Sl. 11).
- Položaj pećnice: povucite gornju grijaću ploču u njen najviši položaj (1),
a zatim u vodoravan položaj (2). Gornja grijaća ploča ne smije doći u
dodir sa hranom (Sl. 12).
9 Otvorite aparat po isteku potrebnog vremena pečenja (jedino za
položaj preklopljenih grijaćih ploča i položaj pećnice).
10 Skinite hranu s roštilja pomoću drvene ili plastične lopatice.
Nemojte koristiti metalni, oštri ili abrazivni kuhinjski pribor.
11 Ako želite nastaviti s pečenjem, kuhinjskim papirom uklonite višak
ulja s pladnjeva.
12 Prije postavljanja namirnica na ploču ili ploče roštilja pričekajte
da se uključi zeleni indikator spremnosti (samo HD4408/HD4469)
ili da se isključi indikator temperature (samo HD4407/HD4467).
Timer (samo HD4408/HD4469)
Timer označava kraj pripreme, ali NE isključuje aparat.
Napomena: Roštilj možete koristiti i bez postavljanja timera.
1
Pritisnite gumb timera kako biste namjestili vrijeme pečenja u minutama
(Sl. 13).
, Postavljeno vrijeme vidjet će se na zaslonu.
2 Držite gumb pritisnutim kako biste brže pomicali minute.
Kada postavite željeno vrijeme pečenja, otpustite gumb.
Maksimalno vrijeme koje se može postaviti je 99 minuta.
, Nekoliko sekundi nakon unosa vremena pečenja, timer će započeti
odbrojavanje.
, Tijekom odbrojavanja preostalo vrijeme pečenja treperi na zaslonu.
Posljednja minuta prikazuje se u sekundama.
Napomena: Postavku timera možete izbrisati pritiskom na gumb timera u
trajanju od 3 sekunde (u trenutku kada vrijeme zatreperi) dok se ne pojavi ‘00’.
3 Kada istekne podešeno vrijeme, začut ćete zvučni signal.
Nakon 10 sekundi zvučni signal se ponavlja. Za isključivanje signala
pritisnite gumb timera.
Vrijeme pečenja
Na početku ovog korisničkog priručnika možete pronaći tablicu hrane koju
možete pripremiti na roštilju. Tablica prikazuje koju temperaturu trebate odabrati,
koliko dugo se hrana mora peći i odgovarajući položaj roštilja. Vrijeme potrebno
za prethodno zagrijavanje aparata nije uključeno u naznačeno vrijeme pečenja.
Stvarno vrijeme pečenja i temperatura ovisi o vrsti hrane koju pripremate
(npr. meso), njezinoj debljini i temperaturi te o vašem ukusu. Pogledajte i
upute na roštilju.
Savjeti
- Namastite hranu koju ćete peći (a ne ploče roštilja) s malo maslaca ili ulja.
Time se sprečava dimljenje viška maslaca ili ulja.
- Roštilj nije pogodan pečenju panirane hrane.
- Kobasice mogu puknuti tijekom pečenja. Kako se to ne bi dogodilo,
vilicom izbušite nekoliko rupica na njima.
- Za najbolje rezultate, nemojte stavljati predebele komade mesa
(otprilike 1,5 cm).
- Svježe meso se bolje peče od zamrznutog ili odmrznutog.
- Ako pripremate ražnjiće, piletinu, svinjetinu ili teletinu, prvo ispržite
meso pri visokoj temperaturi (postavka 5). Zatim postavite regulator
temperature na jedan položaj niže i pecite hranu dok ne bude gotova.
- Ako želite odmrznuti zamrznutu hranu, stavite aparat u položaj pećnice
i zamotajte hranu u aluminijsku foliju. Postavite regulator temperature na
postavku 1 ili 2. Vrijeme odmrzavanja ovisi o težini hrane.
Čišćenje
Nikad nemojte koristiti abrazivna sredstva i materijale za čišćenje jer
mogu oštetiti sloj na pločama koji onemogućuje lijepljenje hrane.
Aparat nikada ne uranjajte u vodu.
1 Isključite aparat iz napajanja i ostavite ga da se ohladi.
2 Prije čišćenja kuhinjskim papirom uklonite višak ulja s grijaćih ploča.
3 Uklonite grijaće ploče (Sl. 14).
Za skidanje ploča, pritisnite pričvrsne kopče aparata i podignite ploče kako
biste ih izvadili iz aparata.
4 Ploče čistite mekom krpom ili spužvicom u vrućoj vodi s malo
sredstva za pranje posuđa ili u stroju za pranje posuđa (Sl. 15).
Kako biste uklonili ostatke hrane, pet minuta namačite ploču za pečenje
u toploj vodi s malo sredstva za čišćenje. To će odvojiti zagorjelu hranu ili
masnoću od ploče.
5 Osušite grijaće ploče i ponovo ih postavite (Sl. 16).
- Aparat stavite u položaj za roštilj.
- Postavite stražnji kraj grijaćih ploča na aparat (1). Spustite grijaće ploče
na aparat i pritisnite ih ispod kopče za pričvršćivanje (2).
6 Vanjske dijelove aparata obrišite vlažnom krpom.
Zamjena dijelova
Zamjena baterije timera (samo HD4408/HD4469)
Baterija traje približno dvije godine kada se normalno koristi u kućanstvu.
Timer pokreće 1 mala okrugla L1131 (1,55 V) litijska baterija koja ima široku
primjenu.
1 Roštilj stavite u položaj za roštilj i izvadite vijak iz šarke (Sl. 17).
2 Zatvorite aparat, preokrenite ga i postavite u uspravan položaj (1).
Izvadite gornji (2) i donji vijak (3) iz šarke (Sl. 18).
3 Skinite poklopac šarke i izvadite timer iz poklopca (Sl. 19).
4 Otvorite odjeljak za bateriju timera pomoću novčića i izvadite staru
bateriju. Odložite staru bateriju (pogledajte poglavlje “Recikliranje”)
(Sl. 20).
5 Novu bateriju stavite u odjeljak za bateriju tako da pol + bude
okrenut prema poklopcu odjeljka za bateriju (Sl. 21).
6 Vratite poklopac odjeljka za bateriju na timer. Poklopac pričvrstite
pomoću novčića.
7 Timer umetnite u poklopac šarke, a poklopac vratite na šarku.
8 Vijke umetnite i zategnite obrnutim redoslijedom. Vijke počnite
umetati dok je roštilj u uspravnom položaju, a zatim ga stavite u
položaj za roštilj.
Recikliranje
- Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod obuhvaćen direktivom
Europske unije 2012/19/EU (Sl. 22).
- Ovaj simbol naznačuje da proizvod sadrži baterije koje su obuhvaćene
direktivom Europske unije 2006/66/EC, a koje se ne smiju odlagati s
drugim kućanskim otpadom (Sl. 23).
- Informirajte se o lokalnom sustavu za zasebno prikupljanje električnih
i elektroničkih proizvoda i baterija. Slijedite lokalne propise i nikada ne
odlažite proizvod i baterije s normalnim kućanskim otpadom. Pravilno
odlaganje starih proizvoda i baterija pridonosi sprječavanju negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.
Vađenje baterije za jednokratnu uporabu (samo HD4408/
HD4469)
Upute o vađenju jednokratnih baterija potražite u poglavlju “Zamjena
dijelova”, odjeljak “Zamjena baterije timera (samo HD4408/HD4469).
Spremanje
1 Namotajte kabel napajanja oko spremišta za kabel na aparatu. (Sl. 24)
2 Aparat držite u uspravnom položaju na sigurnom i suhom mjestu.
Jamstvo i podrška
Ako trebate informacije ili podršku, posjetite www.philips.com/support
ili pročitajte zasebni međunarodni jamstveni list.
Tablica hrane (Sl. 25)
1 Tablica hrane
MAGYAR
Bevezetés
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljes
körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome
oldalon.
Általános leírás (ábra 1)
A Grillsütő (csak HD4407/HD4467)
1 Piros hőmérsékletjelző fény
2 Hőmérséklet-szabályozó
3 Grillezőlapok
4 Grillezőlapok rögzítői
5 Hőszigetelt fogantyúk
6 Folyadékelvezető mélyedés
7 Hálózati kábel tárolója
B Grillsütő (csak HD4408/HD4469)
1 Piros működésjelző fény
2 Üzemkész állapot zöld jelzőfénye
3 Hőmérséklet-szabályozó
4 Grillezőlapok
5 Grillezőlapok rögzítői
6 Hőszigetelt rögzítőelem
7 Hőszigetelt fogantyú
8 Folyadékelvezető mélyedés
9 Időzítő gomb
10 Időkijelző
11 Hálózati kábel tárolója
Fontos!
A készülék első használata előtt gyelmesen olvassa el a
használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.
Vigyázat!
- Ne merítse a készüléket vagy a hálózati csatlakozó
kábelt vízbe vagy egyéb folyadékba.
Figyelmeztetés
- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a
készüléken feltüntetett feszültség megegyezik-e a
hálózati feszültséggel. A feszültségre és teljesítményre
vonatkozó további információkért ellenőrizze a
típusazonosító táblát.
- Ha a hálózati kábel meghibásodik, a kockázatok
elkerülése érdekében Philips szakszervizben vagy
hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent
zikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel
rendelkező, vagy a készülék működtetésében
járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt
felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék
biztonságos működtetésének módját és az azzal járó
veszélyeket. Ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak
a készülékkel. A tisztítást és a felhasználó által is
végezhető karbantartást soha ne végezze 8 éven aluli
gyermek, és 8 éven felüli gyermek is csak felügyelet
mellett végezheti el ezeket.
- Tartsa a hálózati kábelt távol a forró felületektől.
- Ne hagyja a működő készüléket felügyelet nélkül.
Figyelmeztetés!
- Kizárólag földelt fali konnektorhoz csatlakoztassa a
készüléket.
- Helyezze a készüléket stabil, sík felületre úgy, hogy
elegendő hely legyen körülötte.
- Grillezés előtt mindig melegítse elő a grillezőlapokat.
- Az elérhető felületi elemek működés közben
felforrósodhatnak (ábra 2).
- Zsíros húsok és kolbász készítése során legyen óvatos
a kifröccsenő zsiradék miatt.
- A készülék hálózati csatlakozójának kihúzása előtt
mindig állítsa 0 állásba a hőmérséklet-szabályozót.
- Használat után mindig húzza ki dugót az aljzatból.
- Használat után mindig tisztítsa meg a készüléket.
- Várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl. Csak ezután
vegye ki a grillezőlapokat, és kezdje el tisztítani vagy
eltenni a készüléket.
- Ne érjen a grillezőlapokhoz éles vagy karcoló tárggyal,
mert megsérülhet a tapadásmentes felület.
- A grillezőlapok eltávolítása után ügyeljen rá,
hogy megfelelően helyezze vissza őket.
- A készülék általános otthoni használatra készült.
Nem ajánlott üzletek, irodák, gazdaságok és egyéb
munkahelyek személyzeti konyhájába, valamint
hotelekben, motelekben, panziókban és egyéb
vendéglátó-ipari környezetekben való használatra sem.
- A készüléket ne használja külső időzítővel illetve külön
távvezérlőrendszerrel.
- A készülék nem rendeltetés- vagy szakszerű
használata, illetve nem a használati utasításnak
megfelelő használata esetén a garancia érvényét veszti,
és a Philips nem vállal felelősséget a keletkezett kárért.
Elektromágneses mező (EMF)
Ez a Philips készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó
szabványnak és előírásnak megfelel.
Teendők az első használat előtt
1 Távolítsa el a grillezőlapok közötti betétet és a készüléken lévő
matricákat.
2 A készülék burkolatát nedves ruhával törölje le.
3
Alaposan tisztítsa meg a grillezőlapokat (lásd a „Tisztítás” című fejezetet).
Megjegyzés: A készülék első használatakor némi füst keletkezhet.
Ez teljesen normális.
A készülék használata
Három grillezési pozíció
- Kontaktgrill pozíció (ábra 3)
Ez a pozíció különösen alkalmas gyors, magas hőfokú, mindkét oldalon
történő grillezéshez (marhafartő-stake, hamburger stb.), valamint
melegszendvics és panini készítéséhez.
Megjegyzés: Mindkét grillezőlap hozzáér az ételhez.
- Sütő grill pozíció (ábra 4)
Ideális pozíció az egyidejű csőben sütéshez és grillezéshez. A sütő grill
pozíció minden típusú „nyílt” grillezéshez is megfelel, pl. sajttal borított tojás,
paradicsom-, paprika- és/vagy hagymakarikák.
Megjegyzés: A felső grillezőlap ne érjen hozzá az ételhez.
- Barbecue grill pozíció (ábra 5)
Ebben a pozícióban a grillsütő nagy méretű grillezőfelületet biztosít, amelyen
mindenféle ételt, például saslikot, nyárson sült húst (szatét), zöldségeket,
gyümölcsöket stb. grillezhet.
1 Tekerje le teljesen a tápkábelt a készülék csuklópántján található
kábeltartóról (ábra 6).
2 Ellenőrizze, hogy a grill be van-e csukva, majd csatlakoztassa a fali
aljzathoz (ábra 7).
, Csak HD4408/HD4469: A működésjelző piros fény világítása mutatja,
hogy a grillsütő csatlakoztatva van a fali aljzathoz.
3 A hőfokszabályzót állítsa a grillezendő alapanyagoknak megfelelő
beállításba. Lásd a használati útmutató elején található élelmiszer-
táblázatot.
, A piros fény világítása mutatja, hogy a grillsütő melegszik.
Működés közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
4 Hagyja a készüléket felmelegedni.
- Csak HD4408/HD4469: Várjon, amíg az üzemkész állapot zöld
jelzőfénye világítani kezd.
- Csak HD4407/HD4467: Várjon, amíg a piros hőmérsékletjelző fény
kialszik.
5 Nyissa ki a grillsütőt és helyezze a hozzávalókat a grillezőlap(ok)ra.
Legyen óvatos: a grillezőlapok forróak.
- Kontaktgrill és sütő grill pozíció: nyissa ki félig a grillsütőt (ábra 8).
- Barbecue grill pozíció: nyissa ki félig a grillsütőt, és húzza a felső
grillezőlapot a legmagasabb pozícióba (1). Ezután helyezze a grillsütőt
nyitott helyzetbe (2) (ábra 9).
6 A zsiradék vagy lé összegyűjtéséhez helyezzen egy edényt vagy
tányért a folyadékelvezető mélyedés alá.
7 Helyezze az alapanyagokat a grillezőlapra vagy
grillezőlapokra (ábra 10).
A legjobb eredmény eléréséhez helyezze az alapanyagokat a grillezőlap
(vagy -lapok) közepére.
A grillezési idő az alapanyagok típusától, vastagságától és az Ön ízlésétől
függ. Az ajánlott grillezési időket lásd a használati útmutató elején található
élelmiszer-táblázatban.
Megjegyzés a HD4408/HD4469 típushoz: Grillezés közben a sütésre kész
állapotot jelző zöld fény kialszik.
Megjegyzés a HD4407HD4467 típushoz: Grillezés közben a hőmérsékletjelző
fény időnként kigyullad. Ez azt jelzi, hogy a grillezés aktuális hőmérsékletének
szinten tartásához a grillsütő felmelegszik.
- Kontaktgrill és sütő grill pozíció: helyezze az ételt az alsó grillezőlap
közepére.
- Barbecue grill pozíció: ossza el az ételt a grillezőfelületen. Fa vagy
műanyag lapátka segítségével néha fordítsa meg az ételt.
8 Csukja be a grillsütőt (csak kontaktgrill és sütő grill pozícióban).
- Kontaktgrill pozíció: óvatosan engedje le a felső grillezőlapot az
alapanyagokra. A felső grillezőlap ilyenkor rásimul az ételre, így az
mindkét oldalon egyenletesen sül (ábra 11).
- Sütő grill pozíció: húzza a felső grillezőlapot a legfelső pozícióba (1),
majd helyezze vízszintes helyzetbe (2). A felső grillezőlap ne érintkezzen
az étellel (ábra 12).
9 Amikor letelt a szükséges grillezési idő, nyissa ki a készüléket
(csak kontaktgrill és sütő grill pozícióban).
10 Az étel kiemeléséhez használjon fa vagy műanyag lapátkát.
Ne használjon fém, éles vagy karcoló háztartási eszközöket.
11 Ha újabb adag ételt kíván grillezni, konyhai papírtörlővel távolítsa el a
felesleges olajat a grillezőlapokról.
12
Várjon, amíg az üzemkész állapotot jelző zöld fény (csak HD4408/HD4469)
vagy a hőmérsékletjelző fény kialszik (csak HD4407/HD4467), és csak
utána helyezze az ételt a grillezőlap(ok)ra.
Időzítő (csak HD4408/HD4469)
Az időzítő csak a grillezési idő végét mutatja, a készüléket NEM kapcsolja ki
.
Megjegyzés: A grillsütő használható az időzítő bekapcsolása nélkül is.
1 A grillezési idő beállításához nyomja meg az időzítőgombot (ábra 13).
, A beállított idő a kijelzőn látható.
2 A percszám gyors növeléséhez tartsa lenyomva a gombot. A kívánt
grillezési idő elérésekor engedje fel a gombot.
99 perc a maximálisan beállítható idő.
, Három másodperccel a grillezési idő beállítása után az
időzítő megkezdi a visszaszámlálást.
, Visszaszámlálás közben a hátralévő grillezési idő a kijelzőn villog.
Az utolsó percet másodpercenként mutatja a készülék.
Megjegyzés: Az időzítőn beállított időtartam törléséhez nyomja az
időzítőgombot 3 másodpercig (ezalatt az időzítő villog), amíg a „00” jelzés meg
nem jelenik.
3 A beállított idő elteltére hangjelzés gyelmeztet. 10 másodperc
múlva a hangjelzés megismétlődik. A hangjelzést az időzítőgomb
megnyomásával állíthatja le.
Grillezési idők
A használati útmutató elején lévő élelmiszer-táblázatban fel vannak sorolva a
grillsütővel elkészíthető ételek. A táblázat eligazítást nyújt a szükséges sütési
idő és hőmérséklet, valamint a grillsütő megfelelő pozíciója tekintetében.
A megadott grillezési idő nem tartalmazza a készülék előmelegítéséhez
szükséges időt.
Az aktuális grillezési idő és hőmérséklet az elkészítendő étel típusától
(pl. hús), vastagságától és hőmérsékletétől, valamint az Ön ízlésétől függ.
Lásd még a grillsütőn lévő jelöléseket.
Tippek:
- A grillezendő ételt (és ne a grillezőlapokat) kenje be vékonyan vajjal
vagy olajjal, így a felesleges vaj vagy olaj nem fog füstölni.
- Ez az grillsütő nem alkalmas panírozott ételek grillezésére.
- A kolbászok grillezés közben felrobbanhatnak. Ennek elkerüléséhez
szurkálja meg villával.
- A legjobb eredmény elérése érdekében ne használjon túl vastag
hússzeleteket (körülbelül 1,5 cm).
- Friss hússal jobb eredményt érhet el, mint fagyasztott vagy kiolvasztott hússal.
- Ha saslikot, csirke-, disznó- vagy borjúhúst készít, először pirítsa meg
magas hőmérsékleten (5. pozíció). Ezután állítsa a hőfokszabályzót eggyel
alacsonyabb fokozatra, és grillezze tovább, amíg el nem készül.
- Ha mélyhűtött ételt kíván kiolvasztani, állítsa a készüléket sütő grill
pozícióba, és tekerje a fagyasztott ételt alufóliába. Állítsa a hőfokszabályzót
1. vagy 2. fokozatra. A felolvasztási idő az étel tömegétől függ.
Tisztítás
Soha ne használjon súrolószert és karcoló hatású anyagokat, mert ezek
kárt tesznek a lapok tapadásmentes bevonatában.
Soha ne merítse a készüléket vízbe.
1 Húzza ki a készülék hálózati csatlakozó dugóját a fali konnektorból és
hagyja lehűlni.
2 Mielőtt kivenné a grillezőlapokat, a felesleges olajat konyhai
papírtörlővel törölje le róluk.
3 Vegye ki a grillezőlapokat (ábra 14).
A grillezőlapok kivételéhez nyomja meg a készüléken található rögzítőket,
majd emelje ki a grillezőlapokat a készülékből.
4 A grillezőlapokat puha ruhával vagy szivaccsal, meleg, mosogatószeres
vízben vagy mosogatógépben tisztítsa meg (ábra 15).
Az ételmaradékok eltávolításához áztassa öt percig a grillezőlapot meleg
mosószeres vízben. Ez feloldja a rásült élelmiszert és zsiradékot.
5 Törölje meg a grillezőlapokat, majd helyezze vissza őket a
készülékbe (ábra 16).
- Állítsa a készüléket barbecue grill pozícióba.
- Helyezze a grillezőlapok hátsó végét a készülékre (1). Engedje le a
grillezőlapokat a készülékre, és nyomja őket a rögzítő alá (2).
6 A készülék burkolatát nedves ruhával tisztítsa.
Csere
Az időzítő elemének cseréje (csak HD4408/HD4469)
Rendeltetésszerű háztartási használat esetén az akkumulátor körülbelül két
évig működőképes. Az időzítő 1 db, kereskedelmi forgalomban kapható
1,55 V-os L1131 lítium gombelemmel működik.
1 Állítsa a készüléket barbecue grill pozícióba és vegye ki a csuklópánt
csavarját (ábra 17).
2 Csukja be a készüléket, fordítsa meg és helyezze álló pozícióba (1).
Szerelje le a csuklópánt felső (2) és az alsó csavarját (3) (ábra 18).
3 Távolítsa el a csuklópánt burkolatát, és vegye ki az időzítőt a
burkolatból (ábra 19).
4
Pénzérmével nyissa ki az időzítő elemtartójának tetejét, és vegye ki a
használt elemet. Selejtezze le a használt elemet (a „Környezetvédelem”
című fejezetben foglaltaknak megfelelően) (ábra 20).
5 Helyezze be az új elemet a tartóba úgy, hogy annak + pólusa az
elemtartó fedele felé mutasson (ábra 21).
6 Tegye vissza az elemtartó tetejét az időzítőre, majd pénzérmével
szorítsa meg.
7 Tegye vissza az időzítőt a csuklópánt burkolatába, majd tegye vissza
a burkolatot a csuklópántra.
8 Fordított sorrendben tegye vissza és szorítsa meg a csavarokat.
Először helyezze álló, majd barbecue grill pozícióba a készüléket.
Újrahasznosítás
- Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék
megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek (ábra 22).
- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék akkumulátorai megfelelnek a
2006/66/EC európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket
háztartási hulladékként (ábra 23).
- Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok
szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse
a helyi szabályokat, és ne dobja a terméket és akkumulátort a
háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasználódott termék és akkumulátor
megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi
egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.
Az egyszer használatos elem eltávolítása (csak HD4408/
HD4469 esetén)
Az egyszer használatos elemek eltávolításához lásd a „Csere” című fejezet
„Az időzítő elemének cseréje (csak HD4408/HD4469 esetén)” részét.
Tárolás
1 Tekerje fel a tápkábelt a készülék csuklópántján található
kábeltartóra. (ábra 24)
2
Tárolja a készüléket függőleges helyzetben, száraz és biztonságos helyen.
Garancia és terméktámogatás
Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a
www.philips.com/support weboldalra, vagy olvassa el a különálló,
világszerte érvényes garancialevelet.
Élelmiszer-táblázat (ábra 25)
1 Élelmiszer-táblázat
A HD4407/HD4467
B HD4408/HD4469
1
7
23456
10 9 8 7 6 5 4 3
2
1
11
2 3 4 5
6
7 8
1
2
9
10 11 12 13
14 15 16 17
1
3
2
18 19 20
+
21
22 23 24
25
4222.005.0435.4
HD4469
HD4467
HD4408
HD4407
1

Kérdése van a következővel kapcsolatban: Philips HD4467?

Tegye fel a/az Philips HD4467 termékre vonatkozó kérdését a termék többi tulajdonosának.A probléma leírása és az ön kérdése legyen világos és átfogó. Minél jobb a probléma leírása, annál könnyebb lesz a/az Philips HD4467 termék tulajdonosainak választ adni a kérdésre.

Termékleírás

Márka Philips
Modell HD4467
Termék Grillsütő
EAN 8710103530459, 8710103530466, 8710103532040, 8710103532057
Nyelv Angol, Cseh, Magyar, Horvát
Termékcsoport Grillsütők
Fájltípus PDF
Kialakítás
Sütési felszín (sz x mé) 319 x 223mm
Vezetékhossz 0.8M
Termék színe Black, Stainless steel
Készülékház anyaga Aluminium, Plastic, Stainless steel
Külső megjelenés Asztali
Beépített képesség
Sütőfelület formája Téglalap alakú
Fedő
Nem tapadós bevonat
Felülső felület típusa Rács
Teljesítmény
Teljes erő 2000W
Termék méretei (sz x ma x mé) 405 x 280 x 315mm
Állítható hőfokszabályzó
Integrált kapcsoló
Típus Érintkezős grill
Hőforrás -
Füstölő funkció -
Kettős grill, lehajtható fedővel
Tápellátás
AC bemeneti frekvencia 50 - 60Hz
AC bemeneti feszültség 220 - 240V
Áram 2000W
AC bemeneti frekvencia 50 - 60Hz
AC bemeneti feszültség 220 - 240V
AC bemeneti frekvencia 50 - 60Hz
AC bemeneti feszültség 220 - 240V
Integrált kapcsoló
Áram 2000W
Ergonómia
Hideg érintésű fogantyú
Csúszásgátló lábak
Könnyen tisztítható
Zsírtálca tárolás
LED-kijelzők Üzemkész
Vezeték tárolása
Önbeálló kerekek
Lábak -
Tárolási helyzet Vízszintes / függőleges
Tömeg és méretek
Tömeg 3900g
Szélesség 405mm
Mélység 315mm
Magasság 280mm
Tömeg 3900g
Szélesség 405mm
Mélység 315mm
Magasság 280mm
Vezetékhossz 0.8M
Tömeg 3900g
Szélesség 405mm
Mélység 315mm
Magasság 280mm
Műszaki adatok
Vezetékhossz 0.8M
Hideg érintésű fogantyú
Csúszásgátló lábak
Állítható hőfokszabályzó
Könnyen tisztítható
Integrált kapcsoló
LED-kijelzők Üzemkész
Vezeték tárolása
Termék színe Black, Stainless steel
Készülékház anyaga Aluminium, Plastic, Stainless steel
Külső megjelenés Téglalap alakú
Nem tapadós bevonat
-
-
- -
- Rács
- Érintkezős grill
Jellemzők
Sütési felszín (sz x mé) 319 x 223mm
Hideg érintésű fogantyú
Csúszásgátló lábak
Állítható hőfokszabályzó
Könnyen tisztítható
Zsírtálca tárolás
LED-kijelzők Üzemkész
Vezeték tárolása
Termék színe Black, Stainless steel
Készülékház anyaga Aluminium, Plastic, Stainless steel
Külső megjelenés Téglalap alakú
Beépített képesség
Fedő
Lábak -
Nem tapadós bevonat
Felülső felület típusa Rács