Philips DS3500 kézikönyv

Tekintse meg itt ingyenesen a/az Philips DS3500 útmutatót. Elolvasta az útmutatót, de nem találta meg a választ a kérdésére? Akkor tegye fel kérdését ezen az oldalon más Philips DS3500 tulajdonosoknak.

Meddelelse
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer
Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.
Dette produkt overholder EU’s krav om
radiointerferens.
Genanvendelse
Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af
j kvalitet, som kan genbruges.
r et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det,
at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:
Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald.
rg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske
og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente
produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og
menneskers helbred.
Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/
EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
rg for at kende de lokale regler om separat indsamling af batterier.
Korrekt bortskaffelse af batterier er med til at forhindre negativ
påvirkning af milet og menneskers helbred.
Miljøoplysninger
Al udvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af
tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser,
beskyttende skumfolie).
Systemet besr af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et
specialrma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage,
opbrugte batterier og gammelt udstyr.
“Made for iPod
®
, “Made for iPhone
®
og “Made for iPad
®
betyder, at
elektronisk tilbehør er blevet designet til at blive brugt til henholdsvis iPod,
iPhone eller iPad og er blevet certiceret af udvikleren til at leve op til Apples
standarder for ydelse. Apple er ikke ansvarlig for brugen af denne enhed eller
dens overholdelse af sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk
venligst, at brugen af dette tilbehør med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den
trådløse ydelse. iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er
registreret i USA og andre lande. iPad er et varemærke tilhørende Apple Inc.
iPhone, iPod, iPod touch
®
, iPod classic
®
, iPod nano
®
og iPod shufe
®
er
varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.
iPad er et varerke tilrende Apple Inc.
Bemærk
Identikationspladen ndes i bunden af apparatet.
Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og ofbryder ikke strømmen
fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe
netstikket sidder i stikkontakten.
EL
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ορίσατε
στη Philips!
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη
που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη
διεύθυνση www.philips.com/welcome.
Προειδοποίηση
Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής
χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης
παραμένει λειτουργική.
Προειδοποίηση
Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή
θερμότητα.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την
πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.
Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστή.
Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα
που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταρίας ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει
να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.
Σημείωση
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή
χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να
ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για
παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.
Ανακύκλωση
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής
ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να
ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε
προϊόν, τότε αυτό το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία
2002/96/ΕΚ:
Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα
του σπιτιού σας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς
κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας
προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών
επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην
ανθρώπινη υγεία.
Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα
συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας.
Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με
την ξεχωριστή συλλογή μπαταριών. Η σωστή απόρριψη
μπαταριών θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών
επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην
ανθρώπινη υγεία.
Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει
γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι
(κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και
πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).
Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και
να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη
εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη
υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.
Οι σημάνσεις “Made for iPod
®
, “Made for iPhone
®
, και “Made for iPad
®
σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί ειδικά για
σύνδεση σε iPod, iPhone ή iPad αντίστοιχα και έχει πιστοποιηθεί από τον
κατασκευαστή, ώστε να πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple
δεν ευθύνεται για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή για τη συμμόρφωσή
της με πρότυπα ασφαλείας και ρυθμιστικά πρότυπα. Η χρήση αυτού του
αξεσουάρ με iPod, iPhone ή iPad ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη
απόδοση. Τα iPod και iPhone αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc.,
κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το iPad αποτελεί εμπορικό
σήμα της Apple Inc.
Τα iPhone, iPod, iPod touch
®
, iPod classic
®
, iPod nano
®
και iPod shufe
®
αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις Η.Α. και
σε άλλες χώρες. Το iPad αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc.
Σημείωση
Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
RU
Поздравляем с покупкой и приветствуем в клубе Philips!
Для получения максимальной поддержки,
предлагаемой Philips, зарегистрируйте Ваше изделие в
www.philips.com/welcome
Предупреждение
Если шнур питания или ШТЕПСЕЛЬ ПРИБОРА используются для отключения
устройства, доступ к разъединителю должен оставаться свободным.
Предупреждение
Запрещается снимать корпус устройства.
Запрещается смазывать детали устройства.
Запрещается устанавливать устройство на другие электрические устройства.
Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей,
открытых источников огня и высоких температур.
Убедитесь, что обеспечен легкий доступ к сетевому шнуру, вилке или
адаптеру для отключения устройства от электросети.
Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные
производителем.
Запрещается подвергать систему воздействию воды.
Запрещается помещать на систему потенциально опасные предметы
(например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).
Запрещается подвергать батареи (аккумуляторный блок или
встроенный аккумулятор) воздействию высоких температур, включая
прямые солнечные лучи, огонь и т.п.
Уведомление
Внесение любых изменений, неодобренных Philips Consumer Lifestyle,
может привести к лишению пользователя права управлять оборудованием.
Данное изделие соответствует требованиям
Европейского Союза по радиопомехам.
Утилизация
Изделие разработано и изготовлено с применением
высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат
переработке и повторному использованию.
Если изделие маркировано значком с изображением перечеркнутого
мусорного бака, это означает, что изделие подпадает под действие
директивы Европейского Парламента и Совета 2002/96/EC:
Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Для
утилизации электрических и электронных изделий необходимы
сведения о местной системе отдельной утилизации отходов.
Правильная утилизация отработавшего изделия поможет
предотвратить возможные негативные последствия для
окружающей среды и здоровья человека.
В изделии содержатся батареи, которые попадают под действие
директивы 2006/66/EC, поэтому не выбрасывайте отслужившие батареи
вместе с бытовым мусором.
Для утилизации батарей необходимы сведения о местной системе
отдельной утилизации отходов. Правильная утилизация батарей
поможет предотвратить возможные негативные последствия для
окружающей среды и здоровья человека.
Информация о влиянии на окружающую среду
Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так,
чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон
(коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный
пенопластовый лист).
Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны
и вторично использованы специализированными предприятиями.
Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов,
выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.
Отметки “Сделано для iPod
®
”, “Сделано для iPhone
®
и “Сделано для iPad
®
означают, что данное электронное устройство специально разработано для
подключения к iPod, iPhone или iPad соответственно и имеет сертификацию
разработчика по соответствию технических характеристик стандартам
корпорации Apple. Корпорация Apple не несет ответственности за работу
данного устройства и его соответствие стандартам и требованиям
техники безопасности. Примите во внимание, что использование данного
аксессуара совместно с iPod, iPhone или iPad может повлиять на качество
работы беспроводной системы. iPod и iPhone являются товарными знаками
корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. iPad
является товарным знаком корпорации Apple Inc.
iPhone, iPod, iPod touch
®
, iPod clasic
®
, iPod nano
®
şi iPod shufe
®
sunt mărci
comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. iPad este o
marcă comercială a Apple Inc.
Примечание
Табличка с обозначениями расположена на нижней панели устройства.
PL
Gratulujemy zakupu i witamy wśród klienw firmy Philips!
Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips
pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.
com/welcome.
Ostrzeżenie
Jeśli urdzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilacego lub
łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.
Ostrzeżenie
Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
Nie smaruj żadnej cści urządzenia.
Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, źródeł
otwartego ognia lub ciepła.
Upewnij s, że zawsze masz łatwy dosp do przewodu zasilacego, wtyczki lub
zasilacza w celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.
Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez
producenta.
Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskacą wodą.
Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów
(np. naczyń wypełnionych płynami, płocych świec).
Baterie i akumulatory należy zabezpieczyć przed wysokimi temperaturami
(świaem słonecznym, ogniem itp.).
Uwaga
Wszelkie zmiany lub modykacje tego urdzenia, które nie zostaną wyraźnie
zatwierdzone przez rmę Philips Consumer Lifestyle, mogą unieważnić
pozwolenie na jego obsłu.
Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii
Europejskiej dotyccymi zakłóceń radiowych.
Recykling
To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz
komponentów wysokiej jakości, kre nadają się do ponownego
wykorzystania.
Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekrlonego pojemnika
na odpady, oznacza to, że podlega on postanowieniom dyrektywy
europejskiej 2002/96/WE.
Nigdy nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Należy zapoznać s z lokalnymi
przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać
zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.
Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie
można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.
Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji
baterii. Prawidłowa utylizacja baterii pomaga zapobieg
zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.
Ochrona środowiska
Producent dołył wszelkich starań, aby wyeliminować zdne środki
pakunkowe. yte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy:
tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen
(worki foliowe, folia ochronna).
Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji
oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa.
Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi
utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych
urządzeń elektronicznych.
Wyrażenia „Made for iPod
®
”, „Made for iPhone
®
oraz „Made for iPad
®
oznaczają, że dany sprzęt elektroniczny jest dostosowany do wymogów
odpowiednio urządzenia iPod, iPhone lub iPad, oraz że ma on certykat od
producenta potwierdzający spełnianie standardów rmy Apple. Firma Apple
nie odpowiada za działanie tego urządzenia lub jego zgodność z wymogami
dot. bezpieczeństwa i z innymi przepisami. Należy pamiętać, że używanie tego
sprzętu z urządzeniem iPod, iPhone lub iPad może mieć wpływ na poprawne
działanie bezprzewodowe. iPod i iPhone są znakami towarowymi rmy Apple
Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. iPad jest znakiem
towarowym rmy Apple Inc.
iPhone, iPod, iPod touch
®
, iPod classic
®
, iPod nano
®
i iPod shufe
®
są znakami
towarowymi rmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i
innych krajach. iPad jest znakiem towarowym rmy Apple Inc.
Uwaga
Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.
Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.
CZ
Gratulujeme vám k nákupu a vítáme vás u společnosti Philips!
Chcete-li plně těžit z podpory, kterou nabízí společnost
Philips, zaregistrujte výrobek na www.philips.com/welcome.
Varování
Systém doho kina s DVD je navržen jako perfektní doplněk vaší domácnosti.
Varování
Neodstraňujte kryt zíze.
Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zaříze.
Zařízení nevystavujte přímu slunci, oteenému ohni nebo žáru.
Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adapru,
abyste mohli zařízení odpojit od najení.
Používejte pouze dopky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
ístroj nesmí být vystaven kapací nebo stříkající tekutině.
Na přístroj nepokládejte žádné nebezpné předměty (např. předty
naplněné tekutinou nebo hící sčky).
Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by nely být
vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podob.
Oznámení
Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny
společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu
autorizace k používání tohoto zařízení.
Tento výrobek odpovídá padavkům Evropské unie na
vysokofrekvenční odre.
Recyklace
robek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materlu a
součástí, které je možné recyklovat.
Je-li výrobek označen tímto symbolem přkrtnuté popelnice,
znamená to, že se na něj vztahuje srnice EU 2002/96/EC:
Nevyhazujte toto zařízení do běžného doho odpadu. Informujte
se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických
a elektronických výrobků. Správnou likvidací starého výrobku
požete předet možným negativm dopadům na životní prostředí
a zdraví li.
robek obsahuje baterie podléhající srnici EU 2006/66/EC, které nelze
odkládat do běžného komunálho odpadu.
Informujte se o místních pravidlech sru baterií. Správná likvidace
baterií pohá předcházet případným nepříznivým účinm na životní
prostředí a lidské zdraví.
Informace o ochraně životního prostře
Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo
možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice),
polystyn (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeho
plastu).
Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou
rmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových mater,
vybitých baterií a starého zízení se řte místními předpisy.
„Vyrobeno pro iPod
®
,“ „Vyrobeno pro iPhone
®
,“ a „Vyrobeno pro iPad
®
“ znamená,
že toto elektronicpříslušenstbylo navrženo proipojezvláště k zaříze
iPod, iPhone nebo iPad a je certikováno vývojářem, že splňuje provozní standardy
společnosti Apple. Společnost Apple není zodpovědza provoz tohoto zařízení ani
za to, zda toto zařízení splňuje bezpečnostní a regulační standardy. Upozorňujeme,
žei použití tohoto příslušenství se zařízeními iPod, iPhone, nebo iPadže dojít
k ovlivněbezdrátoho konu. iPod a iPhone jsou ochranznámky spolnosti
Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. iPad je ochranná známka
společnosti Apple Inc.
iPhone, iPod, iPod touch
®
, iPod classic
®
, iPod nano
®
a iPod shufe
®
jsou
ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a daích
zemích. iPad je ochranná známka spolnosti Apple Inc.
Poznámka
Štítek s typovými údaji je usn na spodní straně přístroje.
SK
Gratulujeme Vám k nákupu a vitajte v spoločnosti Philips!
Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory
spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj produkt na
www.philips.com/welcome.
Varovanie
Tam, kde ako odjacie zariadenie sži SIEŤOVÁ zástrčka alebo prejacie
zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamži
použitie.
Varovanie
Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto zariadenia.
Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným oom
alebo zdrojom tepla.
Aby ste mohli toto zariadenie kedykoľvek odpojiť zo siete, uistite sa, že
k sieťovému káblu, zástrčke alebo adaptéru máte voľný prístup.
Používajte len nástavce/príslenstvo špecikované výrobcom.
Prístroje nesmú byť vystavené kvapkaniu alebo striekaniu kvapalín.
Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety
naplnené kvapalinou, zapálené sviky).
Barie (prava batérií alebo vstavané barie) nesmú byť vystavené
zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň
alebo podobné zdroje tepla.
Upozornenie
Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariade, ktoré nie sú
vyslovene povolené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu zrušiť
oprávnenie používata používať toto zariadenie.
Tento výrobok sňa požiadavky Európskeho
spoločenstva týkajúce sa rádiového renia.
Recyklácia
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa poili vysokokvalitné materly
a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.
Produkt označený symbolom preškrtnuho odpadkového koša je v súlade
so smernicou EÚ č. 2002/96/EC.
Produkt nelikvidujte spolu s im domovým odpadom. Informujte sa
o miestnych predpisoch týkacich sa separovaného zberu
elektrických a elektronických produktov. Správnou likvidáciou
použitých produktov pohate znižovať negavne následky na
životné prostredie a ľudské zdravie.
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ č. 2006/66/EC
nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.
Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaho
zberu batérií. Správnou likviciou batérií pohate znižovať
negavne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.
Informácie týkajúce sa životho prostredia
Všetky nepotrebné baliace materly boli vynecha. Snažili sme sa o
dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón
(škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetyn (vrecká, ochran
penová pokrývka).
Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia
špecializovanou spolnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte
miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých
batérií a starého vybavenia.
Nápisy „Made for iPod
®
“ (Vyrobené pre iPod), „Made for iPhone
®
“ (Vyrobené
pre iPhone) a „Made for iPad
®
“ (Vyrobené pre iPad) znamenajú, že elektronické
zariadenie bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k zariadeniu iPod, iPhone
alebo iPad a má certikát vývojárov, že spĺňa prevádzkové štandardy spoločnosti
Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani
jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými štandardmi. Upozorňujeme, že
používanie tohto príslušenstva so zariadením iPod, iPhone alebo iPad môže
ovplyvniť prevádzku bezdrôtového pripojenia. iPod a iPhone sú ochranné
známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a iných krajinách. iPad je
ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
iPhone, iPod, iPod touch
®
, iPod classic
®
, iPod nano
®
a iPod shufe
®
ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a iných
krajinách. iPad je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
Poznámka
Typový štok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.
SLOVAK REPUBLIC
Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chránte pred
striekajúcou a kvapkajúcou vodou!
HU
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a
Philips világában!
A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz itt
regisztrálhatja termékét: www.philips.com/welcome.
Figyelem
Ha a hálózati csatlakozódugó vagy késkcsatlakozó haszlatos
megszakítóeszköznt, akkor mindig működőpesnek kell lennie.
Figyelem
A készülék borítását megbontani tilos.
Tilos a késlék bármely alkatrészének a kese.
Tilos a késléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhe
legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.
Kizálag a grtó által javasolt tartozékokat használja.
A késket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.
Ne helyezzen a késkre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött
tárgyat, égő gyertyát).
Az akkumulátorokat és akkumulátorcsomagokat óvja a magas
rséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatának, ne
helyezze tűz közelébe stb.
Megjegyzés
A késk - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye
lkül történő - bármilyen megltoztasa vagy módosítása semmissé teheti
a vásárló termékhaszlati jot.
Ez a termék megfelel az Európai Közösség
rádinterferenciára vonatkozó követelményeinek.
Újrafelhasználás
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatszek felhasználásával
késlt, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhaszlhatók.
A terken található átzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a
terk megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.
Ne kezelje a készüléket háztartási hullaknt. Tájékozódjon az
elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó
helyi törvényekről. A feleslegessé vált késk helyes kiselejtezésével
set megelőzni a környezet és az emberi egészség kárososát.
A terk akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK eupai irányelv
követelnyeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.
Tájékozódjon az akkumutorok hulladékkezelésére vonatkozó helyi
törnyekről. Az akkumulátorok megfelelő hullakkezelésével
megelőzhető a környezetre és az egészségre kifejtett káros hatás.
Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók
A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk
úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a követke
három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő
habfólia).
A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat
képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérk, tartsa szem előtt a
csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére
vonatkozó helyi előírásokat.
A „Made for iPod
®
”, a „Made for iPhone
®
és a „Made for iPad
®
címkék azt
jelentik, hogy az elektronikus tartozékok kifejezetten iPod, iPhone vagy iPad
készülékkel való használatra készültek, és gyártói tanúsítvánnyal rendelkeznek
arról, hogy megfelelnek az Apple teljesítményi előírásainak. Az Apple nem
vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó
előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye gyelembe, hogy a tartozék iPod,
iPhone vagy iPad készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték
nélküli teljesítményt. Az iPod és iPhone az Apple Inc. bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és más országokban. Az iPad az Apple Inc. védjegye.
Az iPhone, iPod, iPod touch
®
, iPod classic
®
, iPod nano
®
és iPod shufe
®
az
Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyelt Államokban és más orsgokban.
Az iPad az Apple Inc. védjegye.
Megjegyzés
A típustábla a készülék alján talható.
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
DS_Safety sheet _EU_V1.0
Note
Дату производства можно увидеть в серийном номере, указанном на
упаковке. Пример
Serial No.: LM1A1016000001
1016
}
10 = 2010
16 = 16
Изготовлено под контролем “Philips Consumer Lifestyle B.V.”,
Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Импортер: ООО “Филипс”, Российская Федерация, 119048 г.
Москва, ул. Усачева, д. 35А.
Дополнение к инструкции пользователя
Уважаемый Потребитель!
Благодарим Вас за покупку изделия Филипс
При покупке изделия убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны
записи
в
гарантийном
талоне
Не
допускается
внесения
в
талон
каких
либо
изменений
исправлений
В
случае
неправильного
или
неполного
заполнения
гарантийного
талона
а
если
чек
не
был
записи
в
гарантийном
талоне
.
Не
допускается
внесения
в
талон
каких
-
либо
изменений
,
исправлений
.
В
случае
неправильного
или
неполного
заполнения
гарантийного
талона
,
а
если
чек
не
был
прикреплен к гарантийному талону при покупке Вами изделия – немедленно обратитесь к продавцу.
Изделие представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении и использовании его в соответствии с правилами эксплуатации оно будет надежно служить Вам
долгие годы. В ходе эксплуатации изделия не допускайте механических повреждений изделия, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и пр., в течение всего срока службы
следите за сохранностью полной идентификационной информации с наименованием модели и серийного номера на изделии. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение всего срока
службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию пользователя и иные документы). Если в процессе
эксплуатации Вы обнаружите, что параметры работы изделия отличаются от изложенных в инструкции пользователя, обратитесь пожалуйста за консультацией в Информационный Центр.
Производитель: изготовлено под контролем “Philips Consume
r
Lifestyle B.V.”, Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды. Импортер: ООО "Филипс", РФ, 119048 г. Москва, ул. Усачева, д. 35А
случае импортируемой продукции).
Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, рекомендуем обратиться в организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. Лицо (компания),
осуществившее Вам установку, несет ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка и подключение изделия существенны для его дальнейшего
правильного функционирования и гарантийного обслуживания.
Сроки и условия гарантии:
Сроки
и
условия
гарантии:
Наименование корСяиледзИ гарантии Срок службы
Телевизоры, домашние медиацентры 51
Стационарные аудио и видеосистемы, переносные и автомагнитолы, автомобильные медиацентры и усилители 31
Портативные устройства, носимые проигрыватели, диктофоны, фоторамки, компьютерная периферия, автомобильная акустика,
индивидуальные приемопередающие устройства, обучаемые пульты ДУ
11
Настоящие условия гарантии распространяются только на изделия, имеющие полную идентификационную информацию, приобретенные и используемые исключительно для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности
Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:
1. На
шения Пот
ебителем п
авил экспл
атации
х
анения или т
анспо
ти
овки това
а
индивидуальные
приемопередающие
устройства,
обучаемые
пульты
ДУ
Товары по уходу за детьми 22
ру р р у , р р р р р
;
2. Действий третьих лиц:
• ремонта неуполномоченными лицами;
• внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
• отклонения от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
• неправильной установки и подключения изделия;
• подключения изделия к другому изделию/товару в необесточенном состоянии
(любые соединения должны осуществляться только после отключения всех соединяемых изделий/товаров от питающей
сети)
(любые
соединения
должны
осуществляться
только
после
отключения
всех
соединяемых
изделий/товаров
от
питающей
сети)
.
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);
Гарантия не распространяется также на расходные материалы и аксессуары, включая, но не ограничиваясь: элементы питания (батарейки), наушники, чехлы, соединительные кабели и пр.
Любую информацию об изделии, расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании
В И ф Ц
Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру (ххххГГННхххххх), где ГГ – год, НН номер недели, а x – любой символ. Пример расшифровки серийного
номера: AJ021025
123456 – дата изготовления 25 неделя 2010 года. В случае затруднений при определении даты изготовления обратитесь пожалуйста в Информационный Центр.
В
ы можете получить в
И
н
ф
ормационном
Ц
ентре:
Телефон: (495) 961-1111 или 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России)
Время работы: с 9-00 до 21-00 (ежедневно, время московское)
Интернет: www.philips.ru
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Место для прикрепления
кассового и товарного чеков
Модель:
Се
р
ийный номе
р
:
Заполнение обязательно
Заполнение обязательно
р р
Дата продажи:
ПРО
Д
АВЕ
Ц
:
Заполнение обязательно
Д Ц
Название торговой организации:
Телефон торговой организации:
Заполнение обязательно
Заполнение обязательно
Изделие получил в исправном состоянии.
Адрес и E-mail:
Заполнение желательно
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
Всё изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийном талоне
обязуюсь выполнять и гарантирую выполнение всеми пользователями изделия.
ПЕЧАТЬ
ПРОДАВЦА
Внимание! Т
р
еб
у
йте полного заполнения га
р
антийного талона п
р
о
д
ав
ц
ом!
(подпись покупателя)
(ФИО покупателя)
р у р р д ц
Гарантийный талон недействителен при его неправильном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи
покупателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть прикреплены к настоящему гарантийному талону.
EN: To check the EC DECLARATION OF CONFORMITY, go to:
FR: Pour consulter la déclaration de conformité CE, accédez à:
ES: Para consultar la declaración de conformidad de la CE, vaya a:
DE: Um die EC-Konformitätserklärung zu prüfen, gehen Sie auf:
NL: Om de EG-CONFORMITEITSVERKLARING te controleren, ga naar:
IT: Per controllare la DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ, andare su:
PT: Para vericar a DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE, vá a:
SV:
För att kontrollera EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE går du till:
FI: Tarkista Euroopan komission vaatimustenmukaisuusvakuutus osoitteesta:
DA: Du kan læse EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGEN på:
EL: Για να διαβάσετε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EC, μεταβείτε στο:
RU: Текст Декларации соответствия требованиям ЕС см. по адресу:
PL: Aby zapoznać się z Deklaracją zgodności WE, przejdź na:
CZ: Chcete-li ověřit PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EC, přejděte na:
SK: Ak si chcete prečítať VYHLÁSENIE O ZHODE EC, prejdite na lokalitu:
HU: A MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT (EU) megtekinthető itt:
http://download.p4c.philips.com/files/d/ds3500_12/
ds3500_12_dfu_eng.pdf
DS3500_safety_EU.indd 2 1/4/2011 2:32:20 PM

Kérdése van a következővel kapcsolatban: Philips DS3500?

Tegye fel a/az Philips DS3500 termékre vonatkozó kérdését a termék többi tulajdonosának.A probléma leírása és az ön kérdése legyen világos és átfogó. Minél jobb a probléma leírása, annál könnyebb lesz a/az Philips DS3500 termék tulajdonosainak választ adni a kérdésre.

Termékleírás

Márka Philips
Modell DS3500
Termék Állvány és Dokkoló Állomás
EAN 3610170526834, 609585203006, 6923410709278, 8712581579876, 8712581579890, 8712581584832
Nyelv Holland, Angol, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Svéd, Portugál, Dán, Lengyel, Orosz, Finn, Szlovák, Görög, Magyar, Kínai
Termékcsoport Állványok és Dokkoló Állomások
Fájltípus PDF
További jellemzők
Méret (sz x mé x ma) 272 x 131 x 85mm
Folyamatos hanglejátszási idő
Bemenő vonal
Audió
Kimeneti teljesítmény (RMS) 10W
Audió kimeneti csatornák -csatornák
Tápellátás
Elemek/akkumulátorok támogatott száma 4
Áramforrás típusa AC, Battery
Beépített töltő
Akkumulátor típus AA
Akkumulátor maximális élettartama
AC bemeneti feszültség 100-240V
AC bemeneti frekvencia 50 - 60Hz
Akkumulátor-technológia Lúgos
Csatlakozók és csatlakozási felületek
AUX bemenet
Fejhallgató csatlakozhatóság -
Bluetooth
Apple Lightning dokkoló csatlakozó
30 érintkezős Apple dokkoló csatlakozó
- Apple 30-pin
Teljesítmény
Apple dokkolás kompatibilitás iPhone, iPod Mini 1, iPod, iPod Touch 1, iPhone 3G, iPod Na✗ 1, iPod Touch 2, iPhone 3GS, iPod Nano 2, iPhone 4, iPod Nano 3, iPod Nano 4, iPod Nano 5, iPod Nano 6
Hangszínszabályozó
Ébresztőóra
Elalvás időzítő
Hangszínszabályozó módok Classic, Jazz, Rock
Rádió
FM-rádió
Internetes rádió
Kialakítás
Mágnes típusa Neodymium
Termék színe Fekete
Hangerőszabályzó Digitális
Tömeg és méretek
Szélesség 272mm
Mélység 131mm
Magasság 85mm
Csomagolás szélessége 300mm
Csomagolás mélysége 135mm
Csomagolás magassága 173mm
Csomagolás tartalma
Kábelek mellékelve AUX, USB