Philips DC350 kézikönyv

Philips DC350

Tekintse meg itt ingyenesen a/az Philips%DC350 útmutatót. Elolvasta az útmutatót, de nem találta meg a választ a kérdésére? Akkor tegye fel kérdését ezen az oldalon más Philips DC350 tulajdonosoknak.

Márka
Philips
Modell
DC350
Termék
EAN
0609585165458
Nyelv
Lengyel, Cseh, Szlovák, Magyar
Fájltípus
PDF
Weboldal
http://www.philips.com/global
Příprava
Připojení a nabíjení baterií*
1 Vypněte zařízení. Připojte baterie dle
vyobrazení.
2 Připojte dodaný adaptér k zařízení a k
hlavnímu zdroji napětí (dle vyobrazení).
Nabíjejte, dokud červená kontrolka
nezhasne (přibliž 4,5 - 6,5 hodin, pokud
se přístroj nabíjí vypnutý).
TIP
Je obvyklé, že se balíček baterií během
nabíjení zahřeje.
Když dochází náboj v baterii, na obrazovce
se objeví .
Vyjmutí baterií
1 Vypněte zařízení.
2 Odpojte AC adaptér.
3 Otočte přehrávač vzhůru nohama.
4 Stlačte zajišťovací spínač balíčku baterií
.
5 Vysuňte balíček baterií dle vyobrazení ➋ ➌.
* Počet cyklů nabíjení nabíjecích
baterií je omezen a po jeho
uplynutí bude třeba baterie
vyměnit. Životnost baterií a počet
nabíjecích cyklů se liší podle
používání a nastavení.
PET1002
Portable DVD Player
Instrukcje obsługi
Uživatelské příručky
Používateľské príručka
Felhasználói útmutatók
2
Wprowadzenie
Przenny odtwarzacz DVD
Ten przenny odtwarzacz DVD odtwarza cyfrowe płyty wideo
zgodne z uniwersalnym standardem DVD Video. Umożliwia
oglądanie pełnometrażowych filmów z kinową jakością obrazu oraz
stereofonicznym i wielokanałowym dźwiękiem (w zależności od płyty
i konfiguracji odtwarzania).
Odtwarzacz obsługuje także unikalne funkcje standardu DVD-Video,
takie jak wybór języka ścieżki dźwiękowej i napisów dialogowych czy kątów
widzenia kamery (także w zależności od płyty).
Blokada rodzicielska pozwala natomiast rodzicom decydować, jakie płyty mogą
oglądać ich dzieci. Odtwarzacz wyróżnia się niezwykłą prostotą obsługi za
pomocą menu ekranowego, wewnętrznego wyświetlacza i pilota.
Rozpakowanie urządzenia
Najpierw należy sprawdzić zawartość opakowania i porównać ją z poniższą listą:
Przenośny odtwarzacz DVD Pilot zdalnego sterowania
Zasilacz samochodowy (12 V) Zasilacz sieciowy
Akumulator Instrukcja obsługi
Gwarancja Przewód audio / wideo
Torba podróżna (tylko dla PET825)
Wybór miejsca
Odtwarzacz należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni.
Nie powinien stać na słońcu ani w pobliżu domowych urządzeń grzejnych.
W przypadku problemów z poprawnym odczytywaniem płyt CD/DVD
przed oddaniem odtwarzacza do naprawy należy przeczyścić soczewkę za
pomocą dostępnej w sprzedaży płyty czyszczącej CD/DVD. Zastosowanie
innych metod czyszczenia grozi uszkodzeniem soczewki.
Klapka płyty powinna b zawsze zamknięta, aby na soczewce nie gromadził
się kurz.
Szybka zmiana temperatury w otoczeniu odtwarzacza z niskiej na wysoką
może spowodować zaparowanie soczewki. W takiej sytuacji odczytywanie
płyt CD/DVD nie jest możliwe. Należy zostawić odtwarzacz w ciepłym
miejscu i poczekać, aż wilgoć wyparuje.
Odtwarzane formaty płyt
Oprócz płyt DVD-Video można także odtwarzać wszystkie płyty Video CD
oraz audio CD (w tym CDR, CDRW, DVD
±R i DVD±RW).
Elementy urządzenia
Przód odtwarzacza
( patrz rysunki
1)
9 POWER/CHG . IR .................Wskaźnik zasilania i ładowania oraz
Czujnik podczerwieni
Lewa strona odtwarzacza
( patrz rysunki
1)
0 ON.POWER.OFF ...........Włączenie / wyłączenie odtwarzacza
Prawa strona odtwarzacza
( patrz rysunki
1)
! PHONE 1 & 2................Gniazdo słuchawkowe
@ AV OUT ..............................Gniazdo wyjściowe A/V
# AV IN ....................................Gniazdo wejściowe A/V IN
$ COAXIL......................................Gniazdo wyjściowe dźwięku cyfrowego
% DC IN 9V..........................Gniazdo zasilania
Funkcje specjalne płyt DVD
Sprawdzanie zawartości płyt DVD-Video: Menus.
Płyta może zawierać menu wyboru tytułów i rozdziałów.
Funkcja menu płyty DVD pozwala na wybór opcji z tych menu.
Naciśnij odpowiedni klawisz numeryczny lub zaznacz opcję za pomocą
klawiszy 3, 4, 1, 2 , a następnie naciśnij przycisk OK.
Menu płyty
Naciśnij przycisk MENU. Menu może zawierać np. kąty
widzenia kamery, język ścieżki dźwiękowej i napisów
dialogowych oraz rozdziały w tytule.
Kąt widzenia kamery
Jeśli płyta zawiera sceny nagrane z żnych kątów
widzenia kamery, pojawia się ikona wskazująca liczbę dostępnych
kątów widzenia kamery i aktualnie wybrany kąt.
Można wtedy w dowolnej chwili zmienić kąt
widzenia kamery.
Kilkukrotne naciśnięcie przycisku ANGLE
umożliwia wybór odpowiedniego kąta widzenia kamery.
Aby wznowić wyświetlanie z normalnego kąta
widzenia, naciskaj kilkukrotnie przycisk ANGLE
przestanie być wyświetlany komunikat informujący o
kącie widzenia.
Zmiana języka
Naciśnij przycisk LANGUAGE. Jeśli na płycie dostępne są różne
opcje języka, zostaną one wyświetlone na
ekranie. Naciśnij kilkukrotnie przycisk
LANGUAGE, aby wybrać odpowiedni język.
Napisy dialogowe
Naciśnij przycisk SUBTITLES. Jeśli na płycie
dostępne są różne opcje napisów dialogowych,
zostaną one wyświetlone na ekranie. Naciśnij
kilkukrotnie przycisk SUBTITLES aby wybrać
odpowiednią opcję napisów dialogowych.
Funkcje ogólne
Odtwarzanie w zwolnionym tempie
Jedno- lub kilkukrotne naciśnięcie przycisku > umożliwia wybór
następujących opcji odtwarzania w
zwolnionym tempie:
x 1 1/2 x 5* 1/2 x do tyłu
x 2 1/4 x 6* 1/4 x do tyłu
x 3 1/8 x 7* 1/8 x do tyłu
x 4 1/16 x 8* 1/16 x do tyłu
Naciśnij przycisk OK lub 2, aby wznowić normalne odtwarzanie.
*tylko płyty DVD
Zmiana trybu wyjścia sygnału audio
Kilkukrotne naciśnięcie przycisku AUDIO umożliwia wybór
następujących opcji audio.
x 1 Sygnał monofoniczny w kanale lewym
x 2 Sygnał monofoniczny w kanale prawym
x 3 Sygnał monofoniczny w obu kanałach
x 4 Sygnał stereofoniczny
Powiększanie obrazu
Funkcja ta umożliwia powiększenie i przesuwanie obrazu. Kilkukrotne
naciśnięcie przycisku ZOOM umożliwia wybór następujących opcji
powiększenia:
Zoom x 1 2X Zoom x 2 3X
Zoom x 3 4X Zoom x 4 1/2
Zoom x 5 1/3 Zoom x 6 1/4
Zoom x 7 obraz normalny
Przygotowanie
Digital Audio Out
WSKAZÓWKA
Jako wyjścia cyfrowego sygnału dźwięku można użyć także gniazda
COAXIAL (koncentrycznego).
Więcej informacji o połączeniach znajduje się w instrukcjach obsługi
dodatkowych urządzeń.
Odtwarzacze obsługują telewizory NTSC/PAL/AUTO.
Polski
Elementy urządzenia
Elementy sterujące jednostki centralnej ( patrz rysunki 1)
1 OSD .............................Włączenie/wyłączenie menu ekranowego (OSD)
2 MENU .......................Wyświetlenie strony MENU
3 MONITOR ..............Wybór wyświetlacza
Aby dostosować ustawienie jasności za
pomocą przycisków 12
Aby dostosować ustawienia kolorów za
pomocą przycisków 12
Ustawienia wyświetlacza 16:9 lub 4:3 za
pomocą przycisków 12
4 AV IN/OUT............Wybór formatu wideo
Gniazda A/V lub S-VIDEO OUT
Wejście A/V IN (AUX)
5 3, 4, 1, 2 ..................Kursor w górę / dół / lewo / prawo
OK ................................Potwierdzenie wyboru
6 VOLUME + / - ...........Zmiana głośności
7 ;... ..................................Wstrzymanie odtwarzania
2.....................................Uruchomienie / wznowienie odtwarzania
9.....................................Dwukrotne naciśnięcie powoduje zatrzymanie
odtwarzania
J( / §... ....................Poprzedni (J( ) lub następny (§) rozdział,
utwór lub tytu
8 0 OPEN.....................Otwarcie klapki w celu włożenia lub wyjęcia
płyty
Pilot zdalnego sterowania
Pilot zdalnego sterowania (
patrz rysunki
2)
1 3, 4, 1, 2..........Kursor w górę / dół / lewo / prawo
OK .......................Potwierdzenie wyboru
2 VOL+ / -..............Zmiana głośności
3 J( / §... ...........Poprzedni (J( ) lub następny (§) rozdział, utwór
lub tytuł
;... .........................Wstrzymanie odtwarzania
2...........................Uruchomienie / wznowienie odtwarzania
9............................Dwukrotne naciśnięcie powoduje zatrzymanie
odtwarzania
5 / 6... ..............Wyszukiwanie do tyłu (5 ) lub wyszukiwanie do
przodu (6)
4 OSD ....................Włączenie / wyłączenie menu ekranowego (OSD)
. ..........................Odtwarzanie w zwolnionym tempie
5 AUDIO ..............Wybór języka ścieżki dźwiękowej
ZOOM................Powiększenie obrazu wideo
6 A > B................Powtórzenie fragmentu tytułu lub odtwarzanie go
w pętli
PLAY-MODE ...Wybór opcji kolejności odtwarzania
7 0 - 9...................Klawiatura numeryczna
8 MUTE.................Wyciszenie głośności odtwarzacza
REPEAT.............Odtwarzanie wielokrotne rozdziału / tytułu / płyty
9 RETURN...........Strona menu VCD
ANGLE..............Wybór kąta widzenia kamery DVD
0 SUBTITLE .......Wybór języka napisów dialogowych
LANGUAGE ...Wybór języka
! MENU ................Wyświetlenie strony MENU
@ SETUP ...............Wyświetlenie menu SETUP
# Port podczerwieni
$ Wnęka na baterię
Funkcje podstawowe
Włączanie w celu ustawienia języka menu OSD
Domyślnym językiem menu ekranowego jest angielski. Menu OSD
może bwyświetlane po Angielsku, Francusku, Hiszpańsku,
Niemiecku lub Chińsku (w wersji tradycyjnej i uproszczonej).
Kraje Opcje języka menu OSD
Europa Angielski, Francuski, Hiszpański, Niemiecki
Ameryka Angielskii, Francuski, Hiszpański
Daleki Wschód Angielski, Chiński-tradycyjny, Chiński-uproszczony
1 Przesuń przełącznik POWER w pozycję ON, aby włączyć
odtwarzacz.
2 Naciśnij przycisk SET UP, aby otworzyć
menu konfiguracji.
3 Wybierz opcję GENERAL SETUP i
naciśnij przycisk OK.
4 Znajdź i zaznacz opcję OSD LANG i
naciśnij 2, aby wybrać jedną z opcji języka
menu OSD.
5 Wybierz preferowany język i naciśnij
przycisk OK.
Wkładanie i włączanie płyt
1 Naciśnij przycisk OPEN, aby otworzyć klapkę płyty.
2 Włóż płytę etykietą do góry (także w przypadku dwustronnej
płyty DVD). Upewnij się, że jest właściwie osadzona we wnęce.
3 Delikatnie popchnij klapkę, aby ją zamknąć.
4 Przesuń przełącznik POWER w pozycję ON, aby włączyć
odtwarzacz.
WSKAZÓWKA
Odgłosy mechaniczne podczas odtwarzania są zjawiskiem normalnym.
Funkcje podstawowe
Odtwarzanie płyty DVD
Włącz urządzenie, włóż płytę i zamknij klapkę - odtwarzanie
rozpocznie się automatycznie. Na ekranie zostanie wyświetlony rodzaj
włożonej płyty. Niektóre płyty umożliwiają dokonanie wyboru z
automatycznie wyświetlonego menu. Zaznacz wybraną opcję za
pomocą klawiszy 3, 4, 1, 2 , a następnie naciśnij przycisk OK.
Uwaga: Ze względu na różne terminy wydawania filmów na płytach
DVD w poszczególnych regionach świata wszystkie odtwarzacze muszą
być oznaczone odpowiednim kodem regionu; kodem tym oznaczone są
także niektóre płyty. W przypadku włożenia do odtwarzacza płyty o
kodzie regionu innym niż kod odtwarzacza na ekranie telewizora zostanie
wyświetlony komunikat o kodzie regionu. Płytę należy wówczas wyjąć,
ponieważ jej odtworzenie nie będzie możliwe.
Odtwarzanie płyty CD audio, wideo lub Divx
Włącz urządzenie, włóż płytę i zamknij klapkę - na ekranie zostanie
wyświetlony rodzaj włożonej płyty i informacje o jej zawartości.
Naciśnij przycisk 2 , aby rozpocząć odtwarzanie.
Podczas odtwarzania płyty VCD z MTV/Karaoke, wybierz utwór za
pomocą klawiszy numerycznych (0~9) i naciśnij przycisk 2 lub OK,
aby odtworzyć utwór. Aby powrócić do menu wyboru, naciśnij
przycisk RETURN.
Odtwarzanie plyt DivX
®
Philips udostepnia kod rejestracji uslug wideo na zadanie (Video On
Demand) DivX
®
, który umozliwia wypozyczanie i kupowanie filmów w
serwisie VOD DivX
®
.Wi´cej informacji mo˝na znaleêç na stronie
www
.divx.com/vod.
Wybieranie uslugi DIVX
®
VOD w menu SETUP(USTAWIENIA).
Zostanie wyświetlony kod rejestracji.
Kod rejestracji bedzie potrzebny do kupowania i wypozyczania
filmów w serwisie VOD DivX
®
można znaleźć na stronie
internetowej www
.divx.com/vod. . Postępuj zgodnie z instrukcjami,
aby pobrać i zapisać plik wideo z filmem na płytę CD-R w celu
odtwarzania go na tym odtwarzaczu DVD.
WSKAZÓWKA :
Wszystkie filmy pobrane z serwisu VOD DivX
®
można odtwarzać
tylko na tym odtwarzaczu DVD.
Funkcje podstawowe
Odtwarzanie płyt MP3 / WMA
W przypadku płyt MP3-CD / WMA dostępne są następujące funkcje
odtwarzania. Szczegółowe informacje o tych funkcjach można
znaleźć w innych rozdziałach.
Regulacja głośności, pomijanie utworów, wyszukiwanie, odtwarzanie
wielokrotne, odtwarzanie losowe itp.
Zaznacz wybrany folder plików muzycznych za pomocą klawiszy
3, 4, 1, 2.Naciśnij przycisk OK, aby odtworzyć utwór.
WSKAZÓWKA
Nie ma możliwości odtwarzania plików WMA chronionych przed
kopiowaniem.
Odtwarzanie płyt JPEG
Zaznacz wybrany folder obrazów za pomocą klawiszy 3, 4, 1, 2.
Naciśnij przycisk OK.
Reszta plików JPEG w wybranym folderze będzie wyświetlana po
kolei na całym ekranie.
Za pomocą przycisków 1, 2 można obrócić obraz.
Za pomocà przycisków 3 można obrócić obraz o 180 stopni
w górę i w dół.
Za pomocà przycisków 4 można przerzucić obraz w poziomie.
Aby podczas pokazu slajdów powrócić do ekranu folderów, naciśnij
przycisk MENU.
Aby powrócić do podglądu grupowego, naciśnij przycisk 9.
Za pomocà przycisków 3, 4, 1, 2 zaznacz obraz do podglądu i
wybierz funkcje ekranu.
Uwaga : O ile nie określono inaczej, wszystkie opisane funkcje są
obsługiwane za pomocą pilota zdalnego sterowania.
Funkcje ogólne
Przejście do innego tytułu / ścieżki / rozdziału
Jeśli płyta zawiera więcej niż jeden tytuł lub ścieżkę, można w
następujący sposób przejść do innego tytułu / ścieżki / rozdziału:
Naciśnij krótko § w trakcie odtwarzania, aby
wybrać następny utwór/ ścieżkę/ rozdział.
Naciśnij krótko J( w trakcie odtwarzania,
aby cofnąć się do poprzedniego utworu /
ścieżki / rozdziału.
Aby przejść bezpośrednio do dowolnego
tytułu, utworu lub rozdziału, wprowadź odpowiedni numer za pomocą
klawiszy numerycznych (0-9).
Stopklatka i odtwarzanie poklatkowe
Kilkukrotne naciśnięcie przycisku ; umożliwia
wybór następujących opcji stopklatki i
odtwarzania poklatkowego:
; x 1 Wstrzymanie / stopklatka
; x 2 Na ekranie jest wyświetlony ;2
Gdy na ekranie jest widoczna ikona ;2, naciśnięcie ; powoduje
odtwarzanie kolejnych klatek.
Naciśnij przycisk OK, aby wznowić normalne odtwarzanie.
Wyszukiwanie
Kilkukrotne naciśnięcie przycisku K. umożliwia wybór
następujących opcji wyszukiwania do przodu:
Kilkukrotne naciśnięcie przycisku J umożliwia
wybór następujących opcji wyszukiwania do tyłu:
JK.
2 X do tyłu 2 X do przodu
4 X do tyłu 4 X do przodu
8 X do tyłu 8 X do przodu
16 X do tyłu 16 X do przodu
32 X do tyłu 32 X do przodu
normalna prędkość normalna prędkość
Naciśnij przycisk OK lub 2, aby wznowić normalne odtwarzanie.
Funkcje ogólne
Powtarzanie fragmentu A > B
Aby powtórzyć fragment tytułu lub odtwarzać go w pętli:
W wybranym momencie rozpoczęcia naciśnij
przycisk A > B;
Na ekranie zostanie wyświetlona litera A.
W wybranym momencie zakończenia
naciśnij ponownie przycisk A > B;
Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona litera AB
i rozpocznie się powrne odtwarzanie fragmentu.
Naciśnij ponownie przycisk A > B, aby zakończyć działanie funkcji.
Tryby odtwarzania
Kilkukrotne naciśnięcie przycisku PLAY MODE umożliwia wybór
następujących opcji trybu odtwarzania:
x 1 Kolejność losowa x 2 Wybór przypadkowy
x 3 Program
Wprowadź określone ustawienia za pomocą klawiszy (0-9) oraz OK.
Regulacja głośności
Naciśnij
++//
, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność
na pilocie lub urządzeniu.
Monitor (tylko na jednostce centralnej)
Naciskając przycisk MONITOR, można za pomocą
przycisków 1 / 2 dopasować jasność, kolor i tryb
wyświetlania obrazu (normalny lub pełny ekran).
UWAGA!
Operowanie klawiszami lub pokrętłami, oraz
wykonywanie czynności w sposób odbiegający od
wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji grozi
narażeniem na niebezpieczne promieniowanie lub
inne niebezpieczeństwa.
http://www.philips.com
Printed in China
CLASS 1
LASER PRODUCT
Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
Objaśnienie ogólne
Informacje o instrukcji
Instrukcja zawiera podstawowe instrukcje obsługi odtwarzacza DVD.
Niektóre płyty DVD są jednak produkowane w sposób wymagający
określonej obsługi lub pozwalający na ograniczone korzystanie z funkcji
podczas odtwarzania. Odtwarzacz może wówczas nie reagować na
wszystkie polecenia sterowania. W takiej sytuacji należy zapoznać się
z instrukcjami na wkładce do płyty. na ekranie oznacza, że
operacja nie jest dozwolona przez odtwarzacz lub płytę.
Zdalne sterowanie za pomocą pilota
O ile nie określono inaczej, wszystkie operacje mogą b
wykonywane za pomocą pilota. Pilot zdalnego sterowania należy
zawsze kierować prosto na odtwarzacz, unikając przeszkód na
drodze wiązki podczerwieni.
Urządzeniem można także sterować za pomocą odpowiednich
przycisków na jednostce centralnej.
Nawigacja po menu
Odtwarzacz wyposażony jest w intuicyjny system menu, który
zapewnia dostęp do ustawień i funkcji.
Do włączenia / wyłączenia funkcji służą przyciski funkcyjne.
Do poruszania się po menu służy 3, 4, 1, 2.
Naciśnięcie przycisku OK zatwierdza wybór.
Rozwiązywanie problemów
Problem Rozwiązanie
Brak dźwięku Sprawdź połączenia audio. W
przypadku korzystania ze wzmacniacza
HiFi sprawdź, czy działa z innym
źródłem dźwięku.
Nie można Płyta musi b włożona etykietą do
odtworzyć p łyty góry.
Wyczyść płytę.
Wypróbuj inną płytę, aby sprawdzić,
czy nieodtwarzana płyta nie jest
uszkodzona.
Odtwarzacz nie – Skieruj pilota bezpośrednio na czujnik
reaguje na sygnały sygnałów zdalnego sterowania z
z pilota przodu odtwarzacza. Usuń przeszkody
znajdujące się na drodze sygnału.
Sprawdź lub wymień baterie.
Zniekształcony lub – Płyta musi być sformatowana zgodnie
czarno-biały obraz z ze standardem używanego telewizora
płyty DVD lub Video CD (PAL/NTSC).
Brak sygnału na Sprawdź poprawność połączenia
wyjściu cyfrowego cyfrowego.
sygnału audio Sprawdź w menu SETUP, czy wyjście
cyfrowe jest włączone.
Odtwarzacz nie reaguje – Funkcje nie są dozwolone przez płytę.
na wszystkie polecenia – Zapoznaj się z instrukcjami odtwarzania
sterowania podanymi we wkładce do płyty.
Odtwarzacz jest – Przy dłuższym korzystaniu odtwarzacz
rozgrzany nagrzewa się. Jest to całkowicie
normalne.
Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian
technicznych.
Przygotowanie
Zasilanie
Korzystanie z zasilacza sieciowego
Podłącz dołączony do zestawu zasilacz
do urządzenia i gniazdka sieciowego w
sposób pokazany na rysunku.
WSKAZÓWKA
Aby uniknąć uszkodzenia odtwarzacza,
wyłącz go przed podłączeniem / odłączeniem zasilacza sieciowego.
Korzystanie z zasilacza samochodowego
Podłącz dołączony do zestawu zasilacz samochodowy do urządzenia i
gniazdka zapalniczki samochodowej.
WSKAZÓWKA
Aby zapobiec uszkodzeniu odtwarzacza, należy go
wyłączyć przed podłączeniem lub odłączeniem od
zasilacza samochodowego.
Przy podłączaniu zasilacza samochodowego
(gniazdo zapalniczki) należy sprawdzić, czy
napięcie wejściowe zasilacza odpowiada napięciu
w gnieździe samochodowym.
Zasilanie pilota
1 Otwórz komorę baterii. Usuń plastikową wkładkę
ochronną (tylko za pierwszym razem).
2 Włóż 1 baterię lito3 V typu CR2025, a
następnie zamknij komorę baterii.
.
Informacje ogólne
Bezpieczeństwo i konserwacja
Nigdy nie wolno dotykaĺ soczewek odtwarzacza!
Uwaga: Przy dłuższym korzystaniu odtwarzacz nagrzewa się. Jest to
całkowicie normalne.
Zalecenia ogólne
Do płyt nie wolno niczego przyklejać.
Nie zostawiać płyt na słońcu lub w
pobliżu źródeł ciepła.
Płyty przechowywać w pudełkach.
Podczas czyszczenia przetrzeć płytę od
środka do zewnątrz miękką, niestrzępiącą
i czystą ściereczką.
Informacje na temat użytkowania wyświetlacza LCD
Niniejszy wyświetlacz LCD został wyprodukowany przy zastosowaniu
technologii o wysokiej precyzji. Mimo to można czasami
zaobserwować małe czarne i/lub jasne punkty (o kolorze czerwonym,
niebieskim, zielonym) ciągle wyświetlające się na ekranie LCD. Jest to
całkowicie normalne zjawisko wynikające z procesu produkcyjnego i
nie stanowi defektu.
Informacje ekologiczne
Nie używamy żadnych zbędnych opakowań. Opakowanie można łatwo
rozdzielić na cztery odrębne materiały: karton, PS, PE, PET.
Urządzenie składa się z materiałów, które można poddać procesowi
odzysku, o ile przeprowadzi to wyspecjalizowana firma. Należy
postąpić zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczących składowania
opakowań, zużytych bateriioraz przestarzałych urządzeń.
Informacje o prawach autorskich
DivX, DivX” Certified oraz inne powiązane loga są znakami handlowymi
firmy DivXNetworks, Inc. i są użyte na podstawie licencji.
Wszystkie znaki handlowe i zastrzeżone znaki handlowe są własnością
odpowiednich firm.
W Wielkiej Brytanii i niektórych innych krajach kopiowanie
materiałów chronionych prawem autorskim może wymagać uzyskania
zgody właścicieli tych praw.
Wprowadzenie
DVD-Video
W zależności od nagranego materiału (film, klipy
wideo, odcinki serialu itp.) płyta może zawierać
pewną liczbę tytułów, a każdy tytuł - rozdziały.
W celu zapewnienia łatwej i wygodnej obsługi
odtwarzacz umożliwia poruszanie się między tytułami i rozdziałami.
Video CD
W zależności nagranego materiału (film, klipy wideo,
odcinki serialu itp.) płyta może zawierać pewną liczbę
utworów, a każdy utwór może mieć przypisane
indeksy, co jest zaznaczone na pudełku płyty. W celu
zapewnienia łatwej i wygodnej obsługi odtwarzacz
umożliwia poruszanie się między utworami i indeksami.
Audio CD / WMA / MP3 CD
Płyty Audio CD / WMA / MP3 CD zawierają
wyłącznie utwory muzyczne. Można je odtwarzać
tradycyjnie w zestawie stereofonicznym za pomocą
klawiszy pilota i/lub jednostki centralnej albo przez
telewizor za pomocą menu ekranowego (OSD).
CD z plikami JPEG
Odtwarzacz umożliwia także przeglądanie zdjęć JPEG.
DivX
®
-video
Odtwarzacz umożliwia także przeglądanie płyt DivX
®
.
Oficjalny produkt DivX
®
Certified
TM
.
Odtwarza materiwideo DivX
®
5, DivX
®
4,
DivX
®
3, i DivX
®
VOD.
Zero Bright Dot
TM
Ciesz się obrazem wysokiej jakości bez irytujących
jasnych plamek na ekranie LCD. Wwietlacze LCD
zazwyczaj mają wady, określane przez przemysł LCD
jako 'jasne plamki'. Ograniczona ilość jasnych plamek
jest określana jako nieunikniony efekt uboczny masowej
produkcji wyświetlaczy LCD. Dzięki surowym procedurom kontroli
jakości Philips używanym w naszych przenośnych odtwarzaczach
DVD, nasze wyświetlacze LCD są produkowane z zerową tolerancją
na jasne plamki. Wybranie przenośnych odtwarzaczy DVD z polityką
Philips Zero Bright Dot
TM
gwarantuje optymal jakość ekranu.
Serwis gwarancyjny różni się w zależności od regionu. Należy
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Philips w celu uzyskania
szczegółowych informacji.
Informacje ogólne
Źródła zasilania
Urządzenie może bzasilane przez dołączony do zestawu zasilacz sieciowy,
zasilacz samochodowy lub akumulator.
Napięcie wejściowe zasilacza sieciowego musi odpowiadać napięciu w sieci
elektrycznej. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia zasilacza
sieciowego i urządzenia.
Nie dotykać zasilacza sieciowego mokrymi rękami ze względu na ryzyko
porażeniem prądem.
Przy podłączaniu zasilacza samochodowego (gniazdo zapalniczki) należy
sprawdzić, czy napięcie wejściowe zasilacza odpowiada napięciu w gnieździe
samochodowym.
Przy dłuższym okresie nieużywania urządzenia odłączyć zasilacz sieciowy od
gniazda lub wyjąć akumulator.
Przy odłączaniu zasilacza sieciowego należy trzymać przewód za wtyczkę.
Nie ciągnąć za przewód zasilający.
Bezpieczeństwo i konserwacja
Nie rozmontowywać urządzenia, gdyż promieniowanie laserowe jest
niebezpieczne dla oczu. Wszelkie czynności serwisowe powinny być
wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
W przypadku dostania się płynu lub przedmiotu do wnętrza urządzenia
odłączyć zasilacz sieciowy i wyłączyć zasilanie.
Nie dopuścić do upadku lub silnych wstrząsów urządzenia, gdyż może to
spowodować jego nieprawidłowe działanie.
Bezpieczne słuchanie: należy ustawiać głośność na umiarkowanym poziomie,
gd korzystanie ze słuchawek przy dużej głośności może uszkodzić słuch.
Ważne (dotyczy modeli z dołączonymi słuchawkami): Firma Philips
gwarantuje, że jej odtwarzacze są zgodne z maksymalną mocą dźwięku
określoną przez odpowiednie organy regulacyjne tylko w przypadku
używania ich z oryginalnymi słuchawkami. W przypadku konieczności
wymiany słuchawek zalecamy skontaktowanie się ze sprzedawcą w celu
zamówienia modelu identycznego z oryginalnymi słuchawkami dostarczanymi
przez firmę Philips.
Bezpieczstwo w ruchu drogowym: nie korzystać z aparatu podczas
prowadzenia samochodu lub jazdy na rowerze, gdyż może to spowodować
wypadek.
Wywołanych przez urządzenia grzewcze lub bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
Aparat nie jest wodoodporny: nie należy zanurzać urządzenia odtwarzacza
w wodzie. Dostanie się wody do wnętrza urządzenia może spowodować
jego poważne uszkodzenie.
Nie należy stosować żadnych środków czyszczących zawierających alkohol,
amoniak, benzen lub substancje żrące, gdyż mogą one
uszkodzić
wykończoną powierzchnię urządzenia odtwarzacza.
Przygotowanie
Połączenia
Podłączanie słuchawek
Podłącz słuchawki do gniazda PHONE 1 lub
PHONE 2 urządzenia.
Podłączanie urządzeń zewnętrznych
Przed podłączeniem do urządzenia
zewnętrznego należy wyłączyć odtwarzacz.
Odtwarzacz można podłączyć do telewizora
lub wzmacniacza, aby oglądać filmy
DVD lub bawić się w karaoke.
Wyjście AV OUT
Na panelu odtwarzacza DVD, naciśnij
AV IN/OUT, aby wybrać A/V OUT.
Wejście AV IN
Na panelu odtwarzacza DVD, naciśnij
AV IN/OUT, aby wybraç A/V IN (AUX).
Połączenie Video Audio (kanał lewy) Audio (kanał prawy)
Kolor żółty biały czerwony
Funkcje w menu SETUP
Menu SETUP umożliwia indywidualne dostosowanie ustawień
odtwarzania. Zaznacz wybraną opcję za pomocą klawiszy 3,4,1, 2,
a następnie naciśnij przycisk OK.
1 Naciśnij przycisk SETUP. Zostanie wyświetlona lista funkcji.
2 Zaznacz wybraną opcję za pomocą klawiszy 3 4.
Po podświetleniu ustawienia kursorem naciśnij przycisk OK, aby:
GENERAL SETUP wybrać tryb wyświetlania obrazu i inne opcje
AUDIO SETUP wybrać opcje audio
PREFERENCES wybrać preferencje odtwarzania
PASSWORD SETUP wybrać opcje zabezpieczenia hasłem
3 Naciśnij przycisk 1, aby przerwać dokonywanie ustawień lub
wrócić na poprzedni poziom menu.
4 Naciśnij przycisk SETUP, aby zamknąć menu.
General Setup (Ustawienia ogólne)
Po podświetleniu ustawienia kursorem naciśnij przycisk OK, aby:
TV DISPLAY wybrać proporcje obrazu
TV TYPE wybrać standard wideo zewnętrznego telewizora
OSD LANG wybrać język menu ekranowego
SPDIF wybrać opcje cyfrowego sygnału audio
CAPTIONS wybrać opcje napisów dialogowych
SCREEN SAVER wybrać opcje wygaszacza ekranu
Naciśnij przycisk 1, aby przerwać dokonywanie ustawień lub wrócić
na poprzedni poziom menu.
Funkcje w menu SETUP
Audio setup (Ustawienia dźwięku)
Po podświetleniu ustawienia kursorem naciśnij przycisk OK, aby:
SPEAKER SETUP wybrać opcje głośników
DOLBY DIGITAL SETUP wybrać opcje dźwięku Dolby
CHANNEL EQUALIZER wybrać opcje korektorav
3D PROCESSING wybrać opcje dźwięku przestrzennego
Naciśnij przycisk 1, aby przerwać dokonywanie ustawień lub wrócić
na poprzedni poziom menu.
Preferences (Preferencje)
Po podświetleniu ustawienia kursorem naciśnij przycisk OK, aby:
AUDIO wybrać opcje języka ścieżki dźwiękowej
SUBTITLE wybr opcje języka napisów dialogowych
DISC MENU wybrać opcje języka menu płyty
PARENTAL wybrać opcje blokady rodzicielskiej
DivX
®
VOD Pobierz DivX ID dla usługi VOD
ENERGOOSZCZĘDNY w czasie zasilania z akumulatora, należy
włączyć tryb oszczędzania energii
DEFAULT przywrócić ustawienia fabryczne
Naciśnij przycisk 1, aby przerwać dokonywanie ustawień lub wrócić
na poprzedni poziom menu.
Uwaga: Opcje blokady rodzicielskiej można wybr tylko, jeśli włączony
jest tryb zabezpieczenia hasłem.
Password Setup (Ustawianie zabezpieczenia hasłem)
Po podświetleniu ustawienia kursorem naciśnij przycisk OK, aby:
PW MODE włączyć / wyłączyć hasło
PASSWORD zmienić aktualne hasło (domyślnie: 99999)
Naciśnij przycisk 1, aby przerwać dokonywanie ustawień lub wrócić
na poprzedni poziom menu.
Parametry techniczne
Wymiary 22 x 17.7 x 3.2 cm
Ciężar 0.94 kg / 2 lb
Zasilanie DC 9V 2.2A
Pobór mocy 30W
Temperatura podczas pracy 0 - 50°C (32 ~ 122°F)
Długość fali lasera 650nm
Standard wideo NTSC / PAL / AUTO
Pasmo przenoszenia 20Hz ~ 20KHz ± 1dB
Stosunek sygnał/szum 85dB
Zniekształcenia i zakłócenia dźwięku -80(1KHz)
Separacja kanałów 85dB
Zakres dynamiki 80dB
Wyjściowego
Wyjście sygnału audio (analogowego) Poziom sygnału wyjściowego: 2V ±
10%
Impedancja obciążeniowa: 10K
Wyjście sygnału wideo Poziom sygnału wyjściowego:
1Vp - p ± 20%
Impedancja obciążeniowa: 75
W związku z ciągłym rozwojem swoich produktów, firma
PHILIPS zastrzega sobie prawo do zmiany ich wzornictwa i
paramterów technicznych bez uprzedzenia.
Przeróbki niezatwierdzone przez producenta mogą
spowodować utratę przez użytkownika prawa do korzystania
z tego urządzenia.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Zestaw spełnia wymogi Unii Europejskiej odnośnie poziomu
zakłóceń radiowych.
Představení
Přenosný přehrávač DVD
Přenosný přehrávač DVD přehrává digitální video disky, které vyhovují
univerzálním standardům DVD Video. Přehrávač umožňuje sledovat
celovečerní filmy s kvalitou jako ve skutečném kině se stereofonním
nebo vícekanálovým zvukem (podle disku a nastavení přehrávače).
Jedinečné funkce DVD-Videa, jako volba zvukové stopy a jazyka
titulků a různé úhly pohledu kamery (opět podle disku) jsou všechny
součástí přístroje.
Nac, rodičovský zámek umožňuje rozhodovat, na které disky se děti
smí dívat. Uvidíte, že přehrávač se dá velmi jednoduše ovládat
pomocí nabídky na obrazovce a displeje na přehrávači ve spojení s
dálkovým ovládáním.
Rozbalení
Nejprve zkontrolujte a ověřte obsah balení podle následujícího
seznamu:
Přenosný přehrávač DVD Dálkové ovládání
Adaptér do auta (12 V) Napájecí AC adaptér
Balíček dobíjecích baterií vod k použití
ruční list Kabel Audio / Video
Cestovní kabela (pouze pro PET825)
Umístění
Umíste přehvač na pev a rovný podklad.
Neinstalujte do blízkosti topných těles a na místa vystavená
ímému slunečnímu záření.
Jestliže přehrávač nečte disky CD/DVD správně, zkuste vyčistit
čočku běžně dostupným čisticím diskem CD/DVD, než jej dáte do
opravny. Jiné čisticí postupy by mohly čočku zničit.
Ponechávejte dřka mechaniky zavřená, zabráníte tak zaprášení čočky.
Čočka se může zamlžit, když se přehrávač náhle přemístí z chladného
do teplého prostředí. Přehrávat CD/DVD pak není možné.
Ponechte přehrávač v teplém prostředí, dokud se vlhkost nevypaří.
Dostupné formáty disku
Vedle disku DVD Video je možno přehrávat také všechny disky
Video CD a Audio CD (včetně CDR, CDRW, DVD
±R a DVD±RW).
Přehled funkcí
Čelo přehrávače
(viz obrázek
1)
9 POWER/CHG . IR ............Kontrolka zapnutí a nabíjení a Senzor
dálkového ovládání
Le str. přehrávače
(viz obrázek
1)
0 ON . POWER . OFF ..........Zapnutí / Vypnutí přehrávače
Pravá str. přehrávače
(viz obrázek
1)
! PHONE 1 & 2..............Konektor ke sluchátkům
@ AV OUT .............................Konektor výstupu audio/video
# AV IN .................................Konektor vstupu audio/video
$ COAXIL ............................Konektor výstupu digitálního zvuku
% DC IN 9V.. .........................Zásuvka pro napájení
Speciální funkce DVD
Kontrola obsahu disků DVD Video: Nabídky.
Disk může obsahovat nabídky možností pro tituly a kapitoly.
Funkce nabídky na DVD umožňuje provést volbu z těchto nabídek.
Stiskněte příslušné číselné tlačítko nebo použijte tlačítek 3, 4, 1, 2
pro označení volby a stiskněte tlačítko OK.
Nabídka disku
Stiskněte tlačítko MENU. V nabídce mohou být
uvedeny např. úhly záběru kamery, jazyk, nastavení
titulků a kapitoly titulu.
Úhel záběru kamery
Jestliže disk obsahuje sekvence nahrané z různých
úhlů, objeví se ikona úhlů záběru s počtem
dostupných úhlů a úhlem, který se právě přehrává.
Pokud chcete, můžete úhly záběru kamery měnit.
Stiskněte opakovaně tlačítko ANGLE , dokud
nenastavíte padovaný úhel záběru.
Pro obnovení normálního úhlu záběru stiskněte
opakovaně tlačítko ANGLE, dokud zpráva o úhlu
záběru na obrazovce nezmizí.
Změna jazyka
Stiskněte tlačítko LANGUAGE. Pokud má aktuální
disk možnosti různých jazykových verzí, objeví se
na obrazovce zpráva.
Stiskněte opakovaně tlačítko LANGUAGE, dokud
nenastavíte padovaný jazyk.
Titulky
Stiskněte tlačítko SUBTITLES. Pokud aktuální
disk odlišné nastavení titulků, objeví se na
obrazovce zpráva.
Stiskněte opakovaně tlačítko SUBTITLES , dokud
nenastavíte padovanou volbu titulků.
Obecné vlastnosti
Pomalý chod
Stiskněte tlačítko > pro nastavení pomalého
přehrávání:
x 1 1/2 x 5* 1/2 x zpět
x 2 1/4 x 6* 1/4 x zpět
x 3 1/8 x 7* 1/8 x zpět
x 4 1/16 x 8* 1/16 x zpět
Stiskněte tlačítko OK na 2 pro obnovení normálního přehrávání.
*Pouze pro disky DVD
Změna výstupu zvuku
Stiskněte opakovaně tlačítko AUDIO pro nastavení zvuku.
x 1 Mono levý x 2 Mono pra
x 3 Mixované mono x 4 Stereo
Zvětšení (Zoom)
Funkce Zoom umožňuje zvětšení video obrázku a procházení záběru
zvětšeného obrázku. Stiskněte opakovaně tlačítko ZOOM pro volbu
nastavení zvětšení.
Zoom x 1 2X Zoom x 2 3X
Zoom x 3 4X Zoom x 4 1/2
Zoom x 5 1/3 Zoom x 6 1/4
Zoom x 7 normální zobraze
Potlačení zvuku
Stiskněte jednou tlačítko MUTE pro potlačení
zvuku přehrávače. Funkci deaktivujte opětovným
stisknutím tlačítka MUTE.
Opakování
Stiskněte opakovaně tlačítko REPEAT pro nastavení opakování:
Operace DVD Operace VCD
x 1 Opakování kapitoly Opakování stopy
x 2 Opakování titulu Opakování všeho
x 3 Opakování všeho Ukončení funkce opakování
x 4 Ukončení funkce opakování
Příprava
Digital Audio Out
TIP
Můžete rovněž použít KOAXIÁLNÍHO konektoru pro výstup
digitálního zvuku.
Další informace o připojení naleznete v návodech na použití
k dalším zařízením.
Přehrávače podporují televizory v normě NTSC/PAL/AUTO.
Česky Přehled funkcí
Hlavní ovládací prvky
(viz obrázek
1)
1 OSD.......................Na obrazovce displeje zapnuto / vypnuto
2 MENU .................Zobrazení stránky NABÍDKA
3 MONITOR ............Výběr zobrazení
Pro nastavení jasu pomocí 12
Pro nastavení barev pomocí 12
Pro nastavení obrazovky 16:9 nebo 4:3
pomocí 12
4 AV IN/OUT ..........Výběr formátu videa
A/V NEBO S-VIDEO OUT
A/V IN (AUX)
5 3, 4, 1, 2..........Kurzor nahoru / dolů / vlevo / vpravo
OK .........................Potvrzení volby
6 VOLUME + / -....Změna hlasitosti
7 ;... .........................Pozastavení přehrávání
2............................Spuštění/pokračování v přehrávání
9............................Stisknutím dvakrát ukončíte přehrávání
J( / §... ...........Pro předchozí (J( ) nebo další (§) kapitoly, stopy
či tituly
8 0 OPEN...............Otevření dvířek mechaniky pro vložení nebo
vyjmutí disku
Dálkové ovládání
Dálkové ovládání
(viz obrázek
2)
1 3, 4, 1, 2..........Kurzor nahoru / do / vlevo / vpravo
OK .........................Potvrzení volby
2 VOL+ / ...............Změna hlasitosti
3 J( / §... ...........Pro předchozí (J( ) nebo další (§) kapitoly, stopy
či tituly
;... .........................Pozastavení přehrávání
2............................Spuštění / pokračování v přehrávání
9............................Stisknutím dvakrát ukončíte přehrávání
5 / 6... ..............Zpětné vyhledávání (5 ) nebo
Vyhledávání vpřed (6)
4 OSD.......................Na obrazovce displeje zapnuto / vypnuto
. ..........................Pomalý chod
5 AUDIO ..................Výběr jazyka zvuku
ZOOM...................Zvětšení obrazu videa
6 A > B.....................Opakování nebo zacyklení sekvence v názvu
PLAY-MODE ........Volba nastavení pořadí při přehrávání
7 0 - 9.......................Číselná klávesnice
8 MUTE....................Potlačení zvuku přehrávače
REPEAT ................Opakování kapitoly / titulu / disku
9 RETURN ...............Na stránku nabídky VCD
ANGLE..................Volba úhlu kamery DVD
0 SUBTITLE ............Výběr jazyka titulků
LANGUAGE .........Výběr jazyka
! MENU...................Zobrazení stránky NABÍDKA
@ SETUP ..................Spuštění nabídky NASTAVENÍ
# Infračervený port
$ Přihrádka na baterie
Základní funkce
Zapnutí nastavení jazyka OSD
chozím jazykem nabídky na obrazovce u přehrávače je angličtina.
Pro nabídku na obrazovce můžete zvolit angličtinu, francouzštinu,
španělštinu, němčinu a zjednodušenou nebo tradiční čínštinu.
Země Nastavení jazyka OSD
Evropské Angličtina, Francouzština, Španělština, Němčina
American Angličtina, Francouzština, Španělština
Asijskopacifické Angličtina, Čínština (tradiční), Čínština (zjednodušená)
1 Přehrávač zapněte přesunutím přenač POWER do polohy ON.
2 Stiskněte SET UP pro nabídku nastavení.
3 Zvolte možnost GENERAL SETUP a
stiskněte OK.
4 Procházejte položky a zvolte OSD LANG
a stiskněte 2 pro volbu nastavení jazyka
OSD.
5 Vyberte preferovaný jazyk a stiskněte
tlačítko OK.
Vložení disků a zapínání
1 Stisknutím tlačítka OPEN otevřete dvířka mechaniky.
2 Vložte vybraný disk potiskem nahoru (i v případě vkládání
oboustranného disku DVD). Ujistěte se, že sedí přesně ve
správném výklenku.
3 Dvířka zavřete jemným tlakem.
4 Přehrávač zapněte přesunutím přenač POWER do polohy ON.
TIP
Během přehrávání se ozývá běžný mechanický šum.
Základní funkce
Přehrávání disku DVD
Po zapnutí, vložení disku a zavření dvířek se přehrávání spustí
automaticky. Na obrazovce se zobrazí typ vloženého disku.
Disk může nabízet možnost výběru položky z nabídky.
Použijte tlačítka 3, 4, 1, 2 pro označení volby a stiskněte OK.
Pozn.: Protože je obvyklé, že filmy na DVD vycházejí v různých oblastech
světa v různé době, jsou všechny přehrávače vybaveny oblastními kódy a
disky mohou mít volitelný oblastní kód. Pokud do přehrávače vložíte disk
s jiným oblastním kódem, uvidíte hlášení oblastního kódu na obrazovce.
Disk nelze spustit a měl by se vyjmout.
Přehrávání audio nebo video CD
Po zapnutí, vložení disku a zavření dvířek se na obrazovce
zobrazí typ vloženého disku a informace o obsahu disku.
Přehrávání spustíte stisknutím tlačítka 2.
Při přehrávání formátu VCD s funkcí MTV/Karaoke lze stisknutím
číselného tlačítka (0~9) vybrat stopu a poté tlačítkem 2 nebo OK
spustit přehrávání. Stisknutím tlačítka RETURN se vrátíte do
nabídky výběru.
ehrávání disku DivX
®
Společnost Philips vám přidelila registrační kód pro službu DivX
®
VOD(Video on Demand), který umožnuje pronájem a nákup videa
prostřednictvím služby DivX
®
VOD. Další informace najdete na stránce
www
.divx.com/vod.
Vyberte možnost DivX
®
VOD z nabídky SETUP.
Zobrazí se registrační kód.
Registrační kód potřebujete k nákupu nebo pronajmutí video souborů
prostřednictvím služby DivX
®
VOD na adrese www
.divx.com/v
od.
Postupujte podle pokynů a uložte video soubory na disk CD-R,
který poté můžete přehrát na tomto přehrávači DVD.
TIP
Všechny video soubory stažené pomocí služby DivX
®
VOD lze
přehrát pouze na tomto přehrávači DVD.
Základní funkce
Přehrávání disků ve formátu MP3 / WMA
Pro disky MP3 CD / WMA jsou k dispozici následující funkce
přehrávání. Více informací naleznete v příslušných odstavcích.
Ovládání hlasitosti, přeskakování stop, vyhledávání, opakování, shuffle
(zpřeházené pořadí), atd.
Použijte tlačítka 3, 4, 1, 2 pro označení vybrané hudební složky.
Stiskněte tlačítko OK spustit pfiehrávání.
TIP
Soubory WMA chráněné proti kopírování nelze ehrávat.
Přehrávání disků ve formátu JPEG
Použijte tlačítka 3, 4, 1, 2 pro označení vybrané složky s obrázky.
Stiskněte tlačítko OK.
Při zobrazení na celou obrazovku se ukáže jednotlivě zbytek soubo
JPEG umístěných ve vybrané aktivní složce.
Pomocí tlačítka 1, 2 lze obraz otáčet.
Pomocí tlačítka 3 lze obraz překlopit nahoru a dolů.
Pomocí tlačítka 4 lze obraz překlopit vlevo nebo vpravo.
Během prezentace se stisknutím tlačítka MENU můžete vrátit na
obrazovku složek.
Stisknutím tlačítka 9 zobrazíte náhled skupiny.
Pomocí tlačítka 3, 4, 1, 2 lze označit náhled obrázku a využívat
funkce na obrazovce.
Pozn.: Pokud není uvedeno jinak, používá se u všech popsaných funkcí
dálkové ovládání.
POZOR!
Na přístroj nesmí kapat nebo stříkat tekutina. Na přístroj
nepokládejte nebezpečné předměty (např. předměty naplněné
tekutinou nebo hořící svíčky).
Obecné vlastnosti
Výběr jiného titulu / stopy / kapitoly
Pokud má disk více než jeden titul nebo stopu, můžete
si vybrat jiný titul / stopu / kapitolu následovně:
Stiskněte krátce tlačítko § během přehrávání
pro volbu dalšího titulu / stopy / kapitoly.
Stiskněte krátce tlačítko J( během přehrávání
pro návrat k předchozímu titulu / stopě /
kapitole.
Pro přímou volbu titulu, stopy nebo kapitoly zadejte
příslušné číslo pomocí číselných tlačítek (0-9).
Zastavení obrazu a krokování po snímcích
Stiskněte opakovaně tlačítko ; pro následující volby zastavení obrazu a
krokování po snímcích:
; x 1 Pauza / zastavení obrazu
; x 2 Na obrazovce se zobrazí ;2
Poté co se ikona ;2 zobrazí na obrazovce,
stiskněte
opakovaně tlačítko ; pro přehrávání po jednotlivých snímcích.
Stiskněte tlačítko OK pro obnovení normálního přehrávání.
Vyhledávání
Stiskněte opakovaně tlačítko K. pro nastavení vyhledávání vpřed:
Stiskněte opakovaně tlačítko J pro nastavení zpětného vyhledávání:
J . K.
2 X zpět 2 X vpřed
4 X zpět 4 X vpřed
8 X zpět 8 X vpřed
16 X zpět 16 X vpřed
32 X zpět 32 X vpřed
normální rychlost normální rychlost
Stiskněte tlačítko OK na 2 pro obnovení normálního přehrávání.
Obecné vlastnosti
Opakování A > B
Opakování nebo zacyklení sekvence titulu:
Požadovaný začátek označte stisknutím tlačítka A > B;
Na obrazovce se objeví symbol " A".
Opětovným stisknutím tlačítka A > B nastavíte
konec opakování;
Na obrazovce se objeví symbol " AB" a sekvence se začne opakovat.
Opětovným stisknutím tlačítka A > B ukončíte sekvenci.
Režimy přehrávání
Stiskněte opakovaně tlačítko PLAY-MODE pro nastavení pořadí
při přehrávání:
x 1 Shuffle (zpřeházené pořadí)
x 2 Random (náhodné pořadí)
x 3 Program (naprogramované pořadí)
Použijte číselná tlačítka (0-9) a OK pro zapsání
příslušného nastavení.
Ovládání hlasitosti
Stiskem
++//
zvyšte nebo zeslabte hlasitost přehrávání v
jednotce dálkového ovládání nebo v přístroji.
Monitor (na hlavní jednotce)
Stisknûte opakovanû tlaãítko MONITOR a pouÏijte tlaãítko
1 / 2 pro nastavení jasu, barvy a reÏimu zobrazení
(normální nebo celá obrazovka).
Všeobecné informace
O tomto návodu
Tento návod poskytuje základní pokyny pro provoz přehrávače DVD.
Některé disky DVD jsou vyrobeny tak, že vyžadují zvláštní provoz a
umožňují pouze omezené funkce během přehrávání. V těchto
případech přehrávač nemusí reagovat na všechny ovládací povely.
Pokud se tak stane, naleznete pokyny v přiloženém letáku k disku.
Jestliže se na obrazovce objev í , přehrávač nebo disk funkci
neumožňují.
Obsluha dálkového ovládání
Pokud není uvedeno jinak, lze všechny operace provádět pomocí
dálkového ovládání. lkové ovládání namiřte vždy přímo na
přehrávač a ujistěte se, že v dráze infračerveného paprsku
nestojí žádné překážky.
Můžete také používat příslušná tlačítka na hlavní jednotce,
jestliže je jimi vybavena.
Navigace v nabídce
Přehrávač je vybaven intuitivním navigačním systémem nabídky, který
vás provede různým nastavením a funkcemi.
Pro aktivaci / deaktivaci příslušných operací použijte funkční tlačítka.
Tlačítko 3, 4, 1, 2 použijte pro procházení nabídkami.
Potvrzení volby provedete stisknutím tlačítka OK.
Odstraňování problémů
Problém Řešení
Disk nelze přehrát Ujistěte se, že potisk disku je nahoře.
Vyčistěte disk.
Zkontrolujte, zda disk není vadný
vyzkoušením jiného disku.
Přehrávač nereaguje – Dálkové ovládání namiřte přímo na
na dálkové ovládání senzor na čele přehrávače. Odstraňte
echny překážky, které by bránily
přenosu signálu. Prohlédněte a příp.
vyměňte baterie.
Zkreslený nebo Používejte pouze disky formátované
černobílý obraz na podle používaného televizoru
disku DVD (PAL/NTSC).
Na digitálním výstupu Zkontrolujte digitální připojení.
není slyšet zvuk Zkontrolujte v nabídce SETUP nastavení
digitálního výstupu na "zapnuto".
Přehrávač nereaguje – Disk neumožňuje provádět dané funkce.
na všechny ovládací Pokyny k přehrávání naleznete v
povely přiloženém letáku k disku.
Přehrávač je teplý – Při používání přehrávače delší dobu se
na dotyk povrch zahřeje. To je normální.
Příprava
Napájení
Použití AC / DC adaptéru
Připojte dodaný adaptér k zařízení a k
hlavnímu zdroji napětí (dle vyobrazení).
TIP
Aby nedošlo k poškození přehrávače,
vypněte jej před zapojením nebo odpojením adaptéru AC.
Použití adaptéru do auta
Připojte dodaný adaptér do auta k zařízení a k zásuvce cigaretového
zapalovače.
TIP
Aby nedošlo k poškožení přehrávače, vypněte jej před zapojením
nebo odpojením adaptéru do auta.
i zapojování adaptéru do vozidla (cigaretový zapalovač) se
ujistěte, že vstupní napětí adaptéru je stejné jako napětí ve vozidle.
Napájení dálkového ovládání
1 Otevřete přihrádku na baterie. Sejměte ochranný
plastický štítek (pouze při prvním použití).
2 Vložte 1 lithiovou baterii (3 V), typ CR2025 a
přihrádku zavřete.
Obecné informace
Manipulace s disky
Nelepte na disky papír nebo lepicí pásku.
Chraňte disky před přímým slunečním
zářením nebo zdroji tepla.
Uchovávejte disky po přehrání v obalu.
Při čištění disk stírejte od středu k okraji
čistým jemným hadříkem bez žmolků.
Obsluha displeje LCD
Displej LCD je vyroben s pomocí vysoce přesné technologie. Mohou
se však na něm objevit trvale viditelné drobné černé nebo jasné
(červené, modré, zelené) body. To je normální důsledek výrobního
procesu a není příznakem poruchy.
Ochrana životního prostředí
Přístroj není zabalen do nadbytečných obalů. Udělali jsme všechno
proto, aby obal mohl být rozdělen na čtyři stejnorodé materiály:
lepenku, polystyrol, PET, a polyetylén.
Přístroj je vyroben z takových materiálů, které je možno znovu
zpracovat, jestli|e demontáž vykonává speciálně vybavená odborná
firma. Obalové materiály, vyčerpané baterie a už nepoužitelný přístroj
vložte, prosím, podle místních předpisů a zvyklostí do vhodných
nádob na odpadky.
Informace o autorských právech
“DivX, DivX” Certified a příslušná loga jsou obchodní známky společnosti
DivXNetworks a jsou použity licenčně.
Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky jsou
vlastnictvím majitelů těchto známek.
Neautorizovaným kopírováním a distribu nahvek z Internetu nebo
disku CD / VCD / DVD dochází k porušení autorských práv a
mezinárodních dohod.
Windows Media a logo Windows jsou v USA a jiných zemích
obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti
Microsoft Corporation.
Představení
DVD-Video
Podle obsahu disku (film, video klipy, hrané seriály
atd.) mohou disky obsahovat jeden nebo více
titulů a každý titul jednu nebo více kapitol. Pro
snadný a pohodlný přístup přehrávač umožňuje
výběr titulů i kapitol.
Video CD
Podle obsahu disku (film, video klipy, hrané seriály
atd.) mohou disky obsahovat jednu nebo více stop
a stopy mohou mít jeden nebo více indexů, jak je
vyznačeno na obalu disku. Pro snadný a pohodlný
přístup přehrávač umožňuje výběr stop i indexů.
Audio CD / MP3 CD / WMA
DIsky Audio CD / MP3 CD / WMA obsahují pouze
hudeb stopy. Můžete je přehrávat obvyklým
způsobem prostřednictvím stereo systému a tlačítek na
dálkovém ovládání anebo na zařízení nebo přes TV
pomocí nabídky na obrazovce (OSD).
CD se soubory JPEG
Na tomto přehrávači lze prohlížet i fotografie JPEG.
Disku DivX Video
Na tomto přehrávači lze tapřehrávat disky se
soubory ve formátu DivX
®
video.
Oficiální produkt s certifikací DivX
®
Certified
TM
.
Přehrává DivX
®
5, DivX
®
4, DivX
®
3, a DivX
®
VOD video obsah.
Zero Bright Dot
TM
Využijte obrazy nejvyšší kvality bez nepříjemných
prázdných bodů na LCD obrazovkách. Obrazovky LCD
obvykle mají závady označované termínem "jasné body".
Omezené množství jasných bodů bylo kdysi považováno
za nevyhnutelný vedlejší účinek masové produkce LCD.
Díky striktním procesům kontroly kvality společnosti Philips
používaným u našich přenosných přehrávačů DVD se naše
obrazovky LCD vyrábějí s nulovou tolerancí vůči jasným bodům.
Vybrané přenosné přehrávače DVD se dodávají s politikou Zero
Bright Dot
TM
s cílem zaručit optimální kvalitu obrazovky.
ruční servis se liší podle oblasti. Detailní informace poskytné
místní zástupce Philips.
Obecné informace
Zdroje napětí
Tento přístroj se používá s dodaným AC adaptérem, adaptérem do auta
nebo s dojemi bateriemi.
Ujistěte se, že vstupní napětí AC adaptéru souhlasí s místním napětím
místního. Pokud tomu tak není, AC adaptér a přístroj se mohou poškodit.
Nedotýkejte se AC adaptéru vlhkýma rukama, zabráníte tak úrazu el.
proudem.
Při zapojování adaptéru do vozidla (cigaretový zapalovač) se ujistěte, že
vstupní napětí adaptéru je stejné jako napětí ve vozidle.
Jestliže se přístroj delší dobu nepoužívá., odpojte AC adaptér ze zásuvky
nebo vyjměte baterie.
Při odpojení AC adaptéru uchopte zástrčku. Netahejte za přívodní kabel.
Bezpečnost a údržba
Přístroj nerozebírejte, laserové paprsky jsou nebezpečné pro oči. Všechny
opravy by měli provádět zaměstnanci odborného servisu.
Jestliže se do přístroje dostanou předměty nebo tekutina, přerušte dodávku
el. proudu odpojením AC adaptéru.
Dbejte na to, abyste přístroj neupustili a nevystavovali silným nárazům, které
by mohly způsobit závadu.
Bezpečný poslech: Poslouchejte při mírné hlasitosti. Používáním sluchátek při
vysoké hlasitosti si můžete poškodit sluch.
Důležité (pro modely s přibalenými sluchátky): Společnost Společnost Philips
zaručuje soulad maximálního zvukového výkonu svých audio přehrávačů
stanoveného příslušnými regulačními úřady jen v případě použití s originálním
modelem dodaných sluchátek. Pokud je třeba sluchátka vyměnit, doporučujeme
Vám obrátit se na prodejce a objednat model totožný s originálními sluchátky
dodanými společností Philips.
Bezpečnost v dopravě: Nepoužívejte zařízení při řízení nebo jízdě na kole,
abyste nezpůsobili nehodu.
Nevystavujte vysokým teplotám u topného zařízení nebo na přímém slunci.
Tento výrobek není vodotěsný: zabraňte ponoření zařízení přehrávače do
vody. Voda, která by pronikla do přehrávače,může způsobit rozsáhlé
poškození a korozi.
Zařízení přehrávače čistěte mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí
prostředky s obsahem alkoholu, čpavku, benzénu nebo abrazivní prostředky,
protože by mohly poškodit povrchovou úpravu zařízení přehrávače.
Nikdy se nedotýkejte optiky přístroje, na obrázku označené.
Pozn.: Při používání přehrávače delší dobu se povrch zahřeje. To je normální.
Příprava
Připojení
Připojení sluchátek
Připojte sluchátka ke konektoru PHONE 1
nebo PHONE 2 na zařízení.
Připojení dalších zařízení
Před připojením k dalším zařízením přístroj
vypněte.
Přehrávač lze připojit k televizoru nebo
zesilovači pro
provoz DVD nebo karaoke.
AV OUT
Na panelu přehrávače DVD stiskněte
AV IN/OUT pro výběr A/V OUT.
AV IN
Na panelu přehrávače DVD stiskněte
AV IN/OUT pro výběr A/V IN (AUX).
Připojení Video Audio (levý kanál) Audio (pravý kanál)
Barva žlutá bílá červená
Funkce OSD
Kromě používání tlačítek na dálkovém ovládání můžete nastavení
přehrávání disku také měnit z nabídky na obrazovce (OSD).
1 Stiskněte tlačítko OSD během přehrávání disku.
Objeví se seznam funkcí.
2 Použijte tlačítka 3 4 pro označení volby.
Po označení této volby kurzorem stiskněte tlačítko OK pro:
FILE zadání čísla požadovaného souboru.
TITLE zapsání požadovaného čísla titulu
CHAPTER zapsání požadovaného čísla kapitoly
AUDIO výběr nastavení zvuku
SUBTITLE výběr nastavení titulků
ANGLE výběr nastavení úhlů záběru kamery
ČAS SOUBORU zadání začátku doby přehrávání souboru
TT TIME zadání začátku doby přehrávání titulu
CH TIME zadání začátku doby přehrávání kapitoly
REPEAT výběr nastavení opakování
TIME DISP. výběr nastavení zobrazení času
3 Použijte číselná tlačítka (0-9) pro zadání určitých nastavení.
4 Stiskněte tlačítko 1 pro opuštění aktuálního nastavení nebo pro
návrat do předchozí nabídky.
5 Stiskněte tlačítko OSD pro ukončení funkce.
Funkce SETUP
Abyste získali maximální požitek z přehrávání, použijte tlačítko
SETUP pro jemné doladění nastavení. Použijte tlačítka 3,4,1, 2
pro označení volby a stiskněte OK.
1 Stiskněte tlačítko SETUP. Objeví se seznam funkcí.
2 Použijte tlačítka 3 4 pro označení volby.
Po označení této volby kurzorem stiskněte tlačítko OK pro:
GENERAL SETUP výběr nastavení zobrazení a ostatních nastave
AUDIO SETUP výběr nastavení zvuku
PREFERENCES výběr předvoleb přehrávání
PASSWORD SETUP výběr nastavení hesla
3 Stiskněte tlačítko 1 pro opuštění aktuálního nastave nebo pro
vrat do předchozí nabídky.
4 Stiskněte tlačítko SETUP pro ukončení funkce..
Obecné nastavení
Po označení tohoto nastavení kurzorem stiskněte tlačítko OK pro:
TV DISPLAY výběr poměru stran zobrazení
TV TYPE r video standardu na externím televizoru
OSD LANG výběr jazyka nabídky na obrazovce (OSD)
SPDIF výběr nastavení digitálního zvuku
CAPTIONS výběr nastavení titulků
SCREEN SAVER výběr nastavení spořiče obrazovky
Stiskněte tlačítko 1 pro opuštění aktuálního nastave nebo pro
návrat do předchozí nabídky.
Funkce SETUP
Nastavení zvuku
Po označení tohoto nastavení kurzorem stiskněte tlačítko OK pro:
SPEAKER SETUP výběr nastavení reproduktorů
DOLBY DIGITAL SETUP výběr nastavení zvuku dolby
CHANNEL EQUALIZER výběr nastavení ekvalizéru
3D PROCESSING výběr nastavení zvuku Surround
Stiskněte tlačítko 1 pro opuštění aktuálního nastave nebo pro
vrat do předchozí nabídky.
Předvolby
Po označení tohoto nastavení kurzorem stiskněte tlačítko OK pro:
AUDIO výběr nastavení jazyka zvuku
SUBTITLE výběr nastavení jazyka titulků
DISC MENU výběr nastavení jazyka v nabídce disku
PARENTAL výběr rodičovského nastavení
DivX
®
VOD získat DivX ID pro VOD
ÚSPORA ENERGIE aktivujte režim úspory energie, když používáte
přehrávání na baterie
DEFAULT Obnovení nastavení výrobce
Stiskněte tlačítko 1 pro opuštění aktuálního nastave nebo pro
vrat do předchozí nabídky.
Pozn.: Rodičovské nastavení můžete zvolit pouze v případě, že je
deaktivován režim ochrany heslem.
Nastavení hesla
Po označení tohoto nastavení kurzorem stiskněte tlačítko OK pro:
PW MODE zapnutí / vypnutí ochrany heslem
PASSWORD změnu stávajícího hesla (výchozí: 99999)
Stiskněte tlačítko 1 pro opuštění aktuálního nastave nebo pro
vrat do předchozí nabídky.
Technické parametry
Rozměry 22 x 17.7 x 3.2 cm
Hmotnost 0.94 kg / 2 lb
Napájení Stejnosměrný proud 9V 2.2A
Spotřeba energie 30W
Rozsah provozní teploty 0 - 50°C (32 ~ 122°F)
Vlnová délka laseru 650nm
Video system NTSC / PAL / AUTO
Frekvence odpovědi 20Hz ~ 20KHz ± 1dB
Signál zapnutého rádia 85dB
Zkreslení zvuku a šum -80(1KHz)
Oddělení kanálů 85dB
Dynamický rozsah 80dB
Výstupu
Výstup zvuku (analogový zvuk) Hladina výstupu: 2V ± 10%
Impedance při zátěži: 10K
Hladina výstupu Video out:. 1Vp - p ± 20%
Impedance při zátěži 75
Společnost PHILIPS si vyhrazuje právo provádět bez
předchozího oznámení změny v provedení a specifikacích z
vodů zdokonalovánírobku.
Úpravy neschválené výrobcem mohou ukončit oprávnění
uživatele k provozu tohoto zařízení.
Všechna práva vyhrazena.
Přístroj odpovídá předpisům Evropského společenství vztahujícím
se na poruchy v rádiofrekvenci.
POZOR!
Budete-li ovládací tlačítka používat jinak než je uvedeno v
tomto návodu k použití, provedete-li jiná nastavení nebo
aplikujete-li jiné postupy n jaké jsou v návodu uvedené,
vystavíte se nebezpečí ozáření škodlivými paprsky nebo může
dojít k jiné nepředvídané události.
UWAGA!
Nie narażać urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą
wodą. Nie stawiać niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń
wypełnionych wodą, zapalonych świeczek) na urdzeniu.
Obsługa menu ekranowego
Oprócz korzystania z przycisków pilota opcje odtwarzania płyty
dostępne są również w menu ekranowym.
1 Naciśnij przycisk OSD w trakcie odtwarzania płyty.
Zostanie wyświetlona lista funkcji.
2 Zaznacz wybraną opcję za pomocą klawiszy 3 4.
Po podświetleniu ustawienia kursorem naciśnij przycisk OK, aby:
FILE wprowadzić żądany numer pliku
TITLE wprowadz żądany numer tytułu
CHAPTER wprowadzić żądany numer rozdziału
AUDIO wprowadzić opcje audio
SUBTITLE wprowadzić opcje napisów dialogowych
ANGLE wprowadzić opcje kąta widzenia kamery
Czas odtwarzania wprowadzić moment rozpoczęcia odtwarzania
pliku pliku.
TT TIME wprowadzić moment rozpoczęcia odtwarzania
tytułu
CH TIME wprowadzić moment rozpoczęcia odtwarzania
rozdziału
REPEAT wprowadzić opcje odtwarzania wielokrotnego
TIME DISP. wprowadzić opcje wyświetlania czasu
3 Wprowadź określone ustawienia za pomocą klawiszy (0-9).
4 Naciśnij przycisk 1, aby przerwać dokonywanie ustawień lub
wrócić na poprzedni poziom menu.
5 Naciśnij przycisk OSD, aby zamknąć menu.
Funkcje ogólne
Wyciszenie
Naciśnij przycisk MUTE, aby wyciszyć głośność
odtwarzacza. Naciśnij ponownie przycisk MUTE,
aby wyłączyć wyciszenie.
Otwarzanie wielokrotne
Kilkukrotne naciśnięcie przycisku REPEAT umożliwi
a wybór następujących opcji odtwarzania
wielokrotnego:
Funkcje DVD
x 1 powtórzenie rozdziału
x 2 powtórzenie tytułu
x 3 powtórzenie wszystkiego
x 4 anulowanie powtarzania
Funkcje VCD
x 1 powtórzenie utworu
x 2 powtórzenie wszystkiego
x 3 anulowanie powtarzania
x 4 anulowanie powtarzania
ČESKA REPUBLIKA
Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné
manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) můże dojít k
nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neoterejte ani
nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému
servisu.
Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů
hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!
Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.
Upozornění : Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy
nejdříve odpojte síťový zdroj.
Přístroj chraňteed jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.
Przygotowanie
Podłączanie i ładowanie akumulatora*
1 Wyłącz urządzenie. Podłącz akumulator w
sposób pokazany na rysunku.
2 Podłącz dołączony do zestawu zasilacz do
urdzenia i gniazdka sieciowego w
sposób pokazany na rysunku. Kontynuuj
ładowanie, dopóki nie zgaśnie czerwony
wskaźnik (około 4,5-6,5 godziny, jeśli
urządzenie jest wyłączone w trakcie
ładowania).
WSKAZÓWKA
Akumulator nagrzewa się podczas
ładowania i jest
wyświetla się na ekranie kiedy baterie są rozładowane.
Odłączanie akumulatora
1 Wyłącz urządzenie.
2 Odłącz zasilacz sieciowy.
3 Odwróć odtwarzacz spodem do góry.
4 Zwolnij blokadę akumulatora
.
5 Wysuń akumulator w sposób pokazany
na rysunku
➋ ➌
.
*Akumulatory mają ograniczoną
liczbę cykli ładowania i po jakimś
czasie może zaistnieć konieczność
ich wymiany. Czas eksploatacji
akumulatora oraz liczba cykli
ładowania zależy od użytkowania
oraz ustawień.
POWERPOWER
ONON OFFOFF
POWERPOWER
ONON OFFOFF
Rozwiązywanie problemów
W przypadku nieprawidłowego działania odtwarzacza DVD-Video
należy najpierw sprawdzić poniższa listę kontrolną. Być może coś
zostało przeoczone.
OSTRZEÝENIE!
Urządzenia nie należy samodzielnie naprawiać, gdyż spowoduje
to unieważnienie gwarancji.
W przypadku zaistnienia problemu, przed oddaniem zestawu
do naprawy należy sprawdzić poniższą listę. Jeżeli pomimo
tego problemu nie udało s zlikwidować, należy skontaktow
się z najbliższym sprzedawcą lub serwisem.
Problem Rozwiązanie
Brak zasilania Sprawdź, czy obie wtyczki przewodu
zasilającego
są dobrze podłączone.
Sprawdź, czy gniazdo sieci elektrycznej
jest pod napięciem, podłączając do niego
inne urządzenie elektryczne.
Sprawdź, czy akumulator jest poprawnie
włożony.
Sprawdź, czy zasilacz samochodowy jest
poprawnie podłączony.
Zakłócenia obrazu Sprawdź, czy na powierzchni płyty nie ma
odcisków palców, i wytrzyj ją miękką
ściereczką, przecierając prostymi ruchami
od środka do krawędzi.
Czasami mogą występować niewielkie
zniekształcenia obrazu. Nie oznaczają one
usterki urządzenia.
Całkowicie Położenie przełącznika NTSC/PAL może
zniekształcony być niewłaściwe. Dopasuj ustawienie
obraz / brak koloru telewizora do ustawienia odtwarzacza.
na ekranie telewizora
POWERPOWER
ONON OFFOFF
POWERPOWER
ONON OFFOFF
Odstraňování problémů
Pokud zjistíte u přehrávače DVD Video závadu, podívejte se nejdříve
do tohoto seznamu. Něco mohlo být opominuto.
UPOZORNĚNÍ:
Za žádných okolností se nepokoušejte opravit zařízení sami,
záruční list by pozbyl platnosti.
V případě jakékoliv závady, předtím než odnesete přístroj do
opravny, zkontrolujte ho podle níže uvedených bodů.
Nepodaří-li se Vám problém podle našich návrhů vyřešit,
obraťte se na prodejnu nebo na servis.
Problém Řešení
Bez napětí Zkontrolujte, zda jsou obě zástrčky
síťového kabelu správně zapojeny.
Připojením jiného přístroje zkontrolujte,
zda je zásuvka pod napětím.
Zkontrolujte, zda je správně vloženy baterie.
Zkontrolujte, zda je adaptér do auta správně
připojen.
Zkreslený obraz Zkontrolujte, zda nejsou na disku otisky
prstů a případně je vyčistěte jemným
hadříkem, stírejte od středu k okraji disku.
Někdy může dojít k mírnému zkreslení
obrazu. To není závada.
Obraz na – Nastavení normy NTSC/PAL může být
televizoru zcela chybně určeno. Slaďte nastavení
zkreslený / bez barvy televizoru s nastavením přehrávače.
Bez zvuku Zkontrolujte připojení zvuku. Jestliže
používáte zesilovač HiFi, vyzkoušejte jiný
zdroj zvuku.
FRONT VIEW
REAR VIEW
1
2
3
4
5
6
8
7
1
9
0
!@#$%
UWAGA!
-
Baterie zawierają substancje chemiczne, należy o tym pamiętać przy
ich wyrzucaniu.
- Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej
wymiany akumulatora. Wymieniać wyłącznie na akumulator takiego
samego typu lub o identycznej charakterystyce.
- Niewłaściwe użycie baterii może spowodować wyciek
elektrolitu i korozję komory baterii.
- Należy wyjąć baterie, jeżeli ulegną wyczerpaniu lub
nie będą użytkowane przez dłuższy okres.
POZOR!
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím
způsobem.
- Při nesprávném umístění baterie hrozí riziko výbuchu. Vyměňujte jen
za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Nesprávné používání baterií může způsobit únik elektrolytu a korozi
přihrádky nebo výbuch baterií.
- Nebudete-li přístroj delší dobu používat, vyjměte napájecí články z
přístroje.
PET821
PET825
biały
czerwony
żółty
biały
czerwony
żółty
bílá
červená
žlutá
bílá
červená
žlutá
żółty
žlutá
pet821 (D) 12/28/05 12:49 PM Page 1

Kérdése van a következővel kapcsolatban: Philips DC350?

Tegye fel a/az Philips DC350 termékre vonatkozó kérdését a termék többi tulajdonosának.A probléma leírása és az ön kérdése legyen világos és átfogó. Minél jobb a probléma leírása, annál könnyebb lesz a/az PhilipsDC350 termék tulajdonosainak választ adni a kérdésre.

Hasonló termék megvásárlása:

Termékleírás

- iPod
iPod mini
iPod with color display
iPod 5th Generation
iPod classic
iPod nano 1st Generation
iPod nano 2nd Generation
iPod nano 3rd Generation
iPod touch
iPod nano 4th Generation
iPod touch 2nd Generation
iPhone
iPhone 3G
- Sleep Timer
- Dynamic Bass Boost
- Auto Store
- Digitális
- yes
- Line of sight, 10M or 30FT
- Yes, 3.5mm jack
Képernyő
Megjelenítő LCD
Beépített kijelző yes
Rádió
Támogatott rádiósávok FM
További jellemzők
Háttérvilágítás yes
Csatornák száma 20 csatornák
Háttérfény színe Fehér
Tömeg 1370 g
TV tuner
Tuner továbbfejlesztések Auto Store
Audió
Kimeneti teljesítmény (RMS) 2 W
Csomagolási adatok
Csomagolás tömege 1650 g
Csomag mérete (sz x mé x ma) 213 x 192 x 221 mm
Műszaki adatok
Bluetooth verzió 2.0+EDR
Neodímium mágneses rendszer yes
Háttérvilágítású kijelző yes
Hálózat
Bluetooth yes