Philips Daily Collection HD6320 kézikönyv

Tekintse meg itt ingyenesen a/az Philips Daily Collection HD6320 útmutatót. Elolvasta az útmutatót, de nem találta meg a választ a kérdésére? Akkor tegye fel kérdését ezen az oldalon más Philips Daily Collection HD6320 tulajdonosoknak.


Úvod
Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve světě výrobků Philips.
Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj
výrobek na adrese www.philips.com/welcome.
Všeobecný popis (Obr. 1)
1 Víko (pouze HD6322)
2 Podpěry
3 Odkapávací drážka
4 Grilovací deska
5 Svorka kabelu
6 Napájecí kabel a zástrčka
7 Místa pro upevnění desky
8 Topné tělísko
9 Přístroj
10 Nádobka na tuk
11 Kontrolka
12 Řízení teploty

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a
uschovejte ji pro budoucí použití.

- Přístroj a napájecí kabel neponořujte do vody či jiné kapaliny.

- Před připojením přístroje do napájení zkontrolujte, zda napětí uvedené
na přístroji souhlasí s napětím v místní elektrické síti. Údaje o napětí
a výkonu naleznete na výrobním štítku.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést
společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně
kvalikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud byly o používání přístroje předem poučeny
nebo jsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Zařízení a jeho napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších
8 let, pokud je zařízení zapnuté nebo chladne.
- Napájecí kabel nenechávejte v blízkosti horkých povrchů.
- Přístroj nenechávejte v provozu bez dozoru.

- Přístroj připojujte výhradně do řádně uzemněných zásuvek.
- Přístroj umístěte na rovný a stabilní povrch a zajistěte, aby kolem něj byl
dostatečný volný prostor.
- Než na grilovací desku položíte jídlo, vždy ji předehřejte.
- Nikdy nepokládejte víko na grilovací desku, pokud se právě předehřívá
(pouze HD6322)
- Přístupné povrchy mohou být během používání přístroje horké (Obr. 2).
- Při grilování tučného masa nebo uzenek dávejte pozor na vystřikující tuk.
- Před odpojením přístroje z napájení nastavte regulátor teploty vždy na 0.
- Po použití přístroj vždy odpojte z napájení.
- Po použití přístroj vždy vyčistěte.
- Před vyjmutím grilovací desky, čištěním nebo uložením přístroje nechte
přístroj zcela vychladnout.
- Grilovací desky se nikdy nedotýkejte ostrými ani abrazivními předměty,
protože by mohlo dojít k poškození jejich nepřilnavého povrchu.
- Tento přístroj je určen pouze pro běžné domácí používání. Není určen
pro používání v prostředích, jako jsou kuchyňky pro personál obchodů,
kanceláří nebo farem, nebo v jiných pracovních prostředích. Přístroje
není určen ani pro používání klienty v hotelech, motelech, zařízeních
poskytujících nocleh se snídaní a jiných ubytovacích zařízeních.
- Pokud by byl používán nesprávným způsobem, pro profesionální či
poloprofesionální účely nebo v případě použití v rozporu s pokyny
v této uživatelské příručce, pozbývá záruka platnosti a společnost Philips
odmítá jakoukoliv zodpovědnost za způsobené škody.
- Přístroj není určen k tomu, aby byl ovládán pomocí externího časovače
nebo samostatného dálkového ovladače.

Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se
elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu
s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud
dostupných vědeckých poznatků bezpečné.

1 Odstraňteobalovýmateriálanálepky.

Капакът може да се използва, за да се запази топлината на грила и да
се избегне пръскане и разнасяне на миризма и дим.
1 Печетепродуктитеотвсичкистрани,задасезапазивкусътим.
2 Сложетекапакавърхуплочатазапечене.(фиг.9)
Забележка: Времената и температурите в таблицата за приготвяне
на храните се отнасят само за печене без капак и може да са различни,
когато се използва капакът.
Забележка: Имайте предвид, че стъкленият капак се нагорещява при
употреба и трябва да се хваща само за дръжката отгоре.
Забележка: Никога не поставяйте стъкления капак върху грила по
време на предварителното загряване.

1 Изключетеуредаотконтакта.
2 СамозаHD6322:Махнетестъклениякапак.(фиг.10)
3 СамозаHD6322:Измийтестъклениякапаксгорещаводасмалко
теченмиещпрепаратиливсъдомиялнамашина(фиг.11).
Забележка: Внимавайте със стъкления капак, тъй като може да се
счупи, ако го изпуснете.
4 Почистетеплочатаотизлишнатамазнинаихранителниостатъци
спомощтанадървенаилипластмасовалопаткаипоставете
плочатавтавичкатазамазнина(фиг.12).
5 Оставетеуредадаизстине,предидагопреместитеили
почистите.
6 Спомощтанадомакинскахартияпочистетемазнинатаи
хранителнитеостатъциотплочатазапечене.
7 Измийтеплочатазапеченесгорещаводаималкотеченмиещ
препаратиливсъдомиялнамашина.(фиг.13)
Забележка: Ако по плочата са полепнали хранителни остатъци,
накиснете я в гореща вода. Не почиствайте плочата за печене с
никакви абразивни препарати или средства.
8 Почистетемазнинатаихранителнитеостатъциоттавичкатаза
мазнина.(фиг.14)
9 Измийтетавичкатазамазнинасгорещаводаималкотеченмиещ
препаратиливсъдомиялнамашина.(фиг.15)
10 Почистетеуредасвлажнакърпа.Никоганепотапяйтеуредавъв
водаинегопоставяйтевсъдомиялнамашина(фиг.16).
11 Подсушетестарателновсичкичастинауреда.

1 Поставететавичкатазамазнинавуреда,аплочатазапечене-
върхунего.(фиг.17)
2 СамозаHD6322:Сложетекапакавърхуплочатазапечене.
3 Навийтезахранващиякабелигозакрепетесщипкатаза
кабел.(фиг.18)
4 СамозаHD6320:Приберетеуредавкутията,задасъхраните
незалепващотопокритие.
5 Съхранявайтеуреданасухомясто.

- След края на срока на експлоатация не изхвърляйте уреда заедно с
нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за
събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате
за опазването на околната среда (фиг. 19).

Ако се нуждаете от сервизно обслужване или информация или имате
проблем, посетете уеб сайта на Philips на адрес www.philips.com или
се обърнете към Центъра за обслужване на потребители на Philips във
вашата страна. Телефонния му номер ще намерите в международната
гаранционна карта. Ако във вашата страна няма Център за обслужване
на потребители, обърнете се към местния търговец на уреди на Philips.


Kérdése van a következővel kapcsolatban: Philips Daily Collection HD6320?

Tegye fel a/az Philips Daily Collection HD6320 termékre vonatkozó kérdését a termék többi tulajdonosának.A probléma leírása és az ön kérdése legyen világos és átfogó. Minél jobb a probléma leírása, annál könnyebb lesz a/az Philips Daily Collection HD6320 termék tulajdonosainak választ adni a kérdésre.

Termékleírás

Márka Philips
Modell Daily Collection HD6320
Termék Grillsütő
EAN 3610170779254, 5410853045991, 8710103543084, 871010354311
Nyelv Angol, Cseh, Magyar, Horvát
Termékcsoport Grillsütők
Fájltípus PDF
Kialakítás
Sütési felszín (sz x mé) 420 x 240mm
Termék színe Fekete
Készülékház anyaga Műanyag
Nem tapadós bevonat
Beépített képesség
Sütőfelület formája Téglalap alakú
Külső megjelenés Asztali
Felülső felület típusa Serpenyő
Fedő
Ergonómia
Csúszásgátló lábak
Zsírtálca tárolás
Mosogatógépben tisztítható részek
LED-kijelzők
Önbeálló kerekek
Lábak
Teljesítmény
Teljes erő 1500W
Állítható hőfokszabályzó
Típus Érintkezős grill
Hőforrás Elektromos
Tányérok/tartók száma 1
Füstölő funkció -
Főzőzónák száma 1
Tömeg és méretek
Tömeg 3000g
Szélesség 420mm
Mélység 240mm
Magasság 100mm
Tömeg 3000g
Szélesség 420mm
Mélység 240mm
Magasság 100mm
Tömeg 3000g
Szélesség 420mm
Mélység 240mm
Magasság 100mm
Műszaki adatok
Termék színe Fekete
Csúszásgátló lábak
Készülékház anyaga Műanyag
Állítható hőfokszabályzó
Nem tapadós bevonat
Mosogatógépben tisztítható részek
LED-kijelzők
Külső megjelenés Téglalap alakú
Tápellátás
Áram 1500W
Áram 1500W
-
- Serpenyő
-
-
- Érintkezős grill
Jellemzők
Tányérok/tartók száma 1
Főzőzónák száma 1
Sütési felszín (sz x mé) 420 x 240mm
Termék színe Fekete
Csúszásgátló lábak
Készülékház anyaga Műanyag
Állítható hőfokszabályzó
Nem tapadós bevonat
Zsírtálca tárolás
Mosogatógépben tisztítható részek
LED-kijelzők
Beépített képesség
Külső megjelenés Téglalap alakú
Felülső felület típusa Serpenyő
Fedő
Tányérok/tartók száma 1
Főzőzónák száma 1
Lábak