Philips Avance Collection HD2698

Philips Avance Collection HD2698 kézikönyv

(1)
 • HD2698
  Register your product and get support at
  www.philips.com/welcome
  j
  ihgf
  ab cde
  Specifications are subject to change without notice
  © 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
  All rights reserved.
  HD2698_UM_EEU_V1.0
  1
  2
  English
  a Crumb tray
  b Warming rack lever
  c Warming rack
  d Stop button
  e Toasting lever
  f One-side toasting button
  g Defrost button
  h Reheat button
  i Browning control
  j Warming setting
  Srpski
  a Fioka za mrvice
  b Ruka rešetke za zagrevanje
  c Rešetka za zagrevanje
  d Dugme za prekid
  e Ruka za ukljuivanje
  f Dugme za peenje tosta sa jedne strane
  g Dugme za odmrzavanje
  h Dugme za podgrevanje
  i Kontrola zapeenosti
  j Postavka zagrevanja
  
  a   
  b    
  c   
  d  ""
  e  
  f  
  
  g  
  h   
  i  
  j  
  Slovenšina
  a Pladenj za drobtine
  b Vzvod nosilca za segrevanje
  c Nosilec za segrevanje
  d Gumb STOP
  e Roica za peko
  f Gumb za enostransko peko
  g Gumb za odmrzovanje
  h Gumb za pogrevanje
  i Regulator zapeenosti
  j Nastavitev za segrevanje
  Slovensky
  a Podnos na odrobinky
  b Páka roštu na ohrievanie
  c Rošt na ohrievanie
  d Tlaidlo Stop
  e Páka hriankovaa
  f Tlaidlo opekania z jednej strany
  g Tlaidlo rozmrazovania
  h Tlaidlo opakovaného ohrevu
  i Ovládanie intenzity zhnednutia
  j Nastavenie ohrievania
  Eesti
  a Purukandik
  b Soojendusresti hoob
  c Soojendusrest
  d Stoppnupp
  e Röstimishoob
  f Ühepoolse röstimise nupp
  g Sulatusnupp
  h Ülessoojendusnupp
  i Pruunistamisregulaator
  j Soojendamisasend
  Hrvatski
  a Ladica za mrvice
  b Ruica rešetke za zagrijavanje
  c Rešetka za zagrijavanje
  d Gumb za zaustavljanje
  e Ruica za tostiranje
  f Gumb za tostiranje s jedne strane
  g Gumb za odmrzavanje
  h Gumb za podgrijavanje
  i Regulator prepeenosti
  j Postavka za zagrijavanje
  Magyar
  a Morzsatálca
  b Melegítrács karja
  c Melegítrács
  d Stop gomb
  e Pirítós kiemel
  f Egyoldalas pirítás gomb
  g Kiolvasztó gomb
  h Újramelegítés gomb
  i Pirításszabályzó
  j Melegítés beállítás
  
  a  
  b   
  c  
  d  
  e  
  f    
  g  
  h   
  i   
  j  
  Lietuviškai
  a Trupini padklas
  b Šildymo groteli svirtis
  c Šildymo grotels
  d Stabdymo mygtukas
  e Skrudinimo svirtis
  f Vienos puss skrudinimo mygtukas
  g Atšildymo mygtukas
  h Pašildymo mygtukas
  i Skrudinimo reguliatorius
  j Šildymo nustatymas
  Latviešu
  a Drupau paplte
  b Karsšanas restšu svira
  c Karsšanas resttes
  d Stop poga
  e Grauzdšanas svira
  f Vienpusjas grauzdšanas poga
  g Atkausšanas poga
  h Uzsildšanas poga
  i Grauzdšanas vadba
  j Sildšanas iestatjums
  Polski
  a Tacka na okruszki
  b Podnonik rusztu do podgrzewania
  c Ruszt do podgrzewania
  d Przycisk STOP
  e Dwignia
  f Przycisk jednostronnego opiekania
  g Przycisk rozmraania
  h Przycisk ponownego podgrzania
  i Pokrto regulacji czasu opiekania
  j Ustawienie podgrzewania
  Român
  a Tav pentru firimituri
  b Mâner grilaj de înclzire
  c Grilaj de înclzire
  d Buton Stop
  e Mâner pentru prjire
  f Buton de prjire pe o singur parte
  g Buton Decongelare
  h Buton Reînclzire
  i Control rumenire
  j Setare înclzire
  
  a   
  b    
  c   
  d  
  e  
  f     
  g  
  h  
  i   
  j  
  
  a   
  b     
  c   
  d   
  e  
  f    
  g   
  h   
  i     
  j   
  eština
  a Zásuvka na drobky
  b Páka rozpékacího držáku
  c Rozpékací držák
  d Tlaítko stop
  e Páka topinkovae
  f Tlaítko jednostranného opékání
  g Tlaítko rozmrazení
  h Tlaítko ohevu
  i Nastavení opékání
  j Nastavení rozpékání
  English
  Before first use
  Put the toaster in a properly ventilated room and select the highest
  browning setting. Let the toaster complete a few toasting cycles without
  bread in it. This burns off any dust and prevents unpleasant smells.
  Srpski
  Pre prve upotrebe
  Toster držite u prostoriji sa dobrom ventilacijom i izaberite najvei stepen
  zapeenosti. Obavite nekoliko ciklusa peenja bez hleba. To e sagoreti
  svu prašina i spreie neprijatne mirise.
  
    !"
         
    .    
     .     
     .
  Slovenšina
  Pred prvo uporabo
  Opeka postavite v dobro prezraeno sobo in izberite najvišjo nastavitev
  zapeenosti. Opravite nekaj ciklov peke brez kruha. To z grelnih
  elementov odstrani prah in prepreuje neprijetne vonjave.
  Slovensky
  Pred prvým použitím
  Hriankova umiestnite do dobre vetranej miestnosti a nastavte najvyššiu
  intenzitu opeenia. Nechajte hriankova vykona niekoko cyklov
  opeenia naprázdno bez chleba. Vypáli sa tak prach a zabráni sa vzniku
  nepríjemného zápachu.
  
   # 
          ,
      .   
  ,     .    
         .
  Român
  Înainte de prima utilizare
  Aezai prjitorul de pâine într-o încpere ventilat corespunztor i
  selectai cea mai mare setare pentru rumenire. Lsai prjitorul de pâine
  s finalizeze câteva cicluri de prjire fr pâine. Astfel vei elimina praful i
  vei preveni mirosurile neplcute.
  Latviešu
  Pirms pirm$s lietošanas reizes
  Novietojiet tosteru labi vdint telp un izvlieties augstko
  grauzdšanas iestatjumu. aujiet tosteram veikt vairkus pilnus
  grauzdšanas ciklus bez maizes. Tiek nograuzdti puteki un likvidtas
  nepatkamas smakas.
  Polski
  Przed pierwszym u%yciem
  Toster naley umieci w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i wybra
  najduszy czas opiekania. Urzdzenie naley kilkakrotne uruchomi bez
  pieczywa. Pozwoli to wypali kurz oraz zapobiec przykremu zapachowi.
  
  &'  #
      ,   
   .     
   .      ,
     .
  Lietuviškai
  Prieš naudojant pirm( kart(
  Pastatykite skrudintuv tinkamai vdinamame kambaryje ir pasirinkite
  didžiausi skrudinimo nustatym. Leiskite skrudintuvui atlikti kelis
  skrudinimo ciklus be duonos. Taip bus sudeginamos dulks ir išvengta
  nemaloni kvap.
  Magyar
  Teend)k az els) használat el)tt
  A kenyérpirítót megfelelen szellz helyiségben helyezze el, majd
  válassza a legmagasabb pirítási fokozatot. Végezzen néhány pirítási ciklust a
  készülékkel, anélkül, hogy kenyérszeleteket helyezne bele. Ez kiégeti a
  lerakódott port és megelzi a kellemetlen szagok kialakulását.
  Hrvatski
  Prije prvog korištenja
  Toster smjestite u prostoriju s dobrom ventilacijom i odaberite najvišu
  postavku prepeenosti. Ostavite toster da odradi nekoliko ciklusa tostiranja
  bez kruha. Tako e izgorjeti prašina i sprijeit e se neugodni mirisi.
  Eesti
  Enne esimest kasutamist
  Viige röster korralikult õhutatud ruumi ja valige kõrgeim pruunistusaste.
  Laske röstril läbi teha mõned röstimistsüklid ilma leivaviiluta. See aitab
  põletada ära tolmu ja vältida ebameeldivaid lõhnu.
  eština
  P*ed prvním použitím
  Umístte topinkova do dobe vtrané místnosti a nastavte nejvyšší stupe
  opeení. Doporuujeme provést nkolik cykl opékání bez vloženého
  peiva. Takto spálíte veškerý prach a pedejdete nepíjemnému zápachu.
  
   ! !+
         
  -   .    
     ,      .   
         .
  3140 035 29751
Philips Avance Collection HD2698

Kell segítség?

Kérdések száma: 0

Van kérdése a (z) Philips Avance Collection HD2698 kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Tegye fel a kérdését itt. Adjon világos és átfogó leírást a problémáról és a kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Philips Avance Collection HD2698 tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Philips Avance Collection HD2698 kézikönyvét. Ez a kézikönyv a Kenyérpirítók kategóriába tartozik, és 1 ember értékelte, átlagosan 7.5. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Magyar, Angol, Horvát, Szlovák, Lengyel, Szlovén, Román. Van kérdése a (z) Philips Avance Collection HD2698 kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Itt tedd fel kérdéseidet

Philips Avance Collection HD2698 specifikációk

Általános
Márka Philips
Modell Avance Collection HD2698
Termék Kenyérpirító
EAN 8710103571315
Nyelv Magyar, Angol, Horvát, Szlovák, Lengyel, Szlovén, Román
Fájltípus PDF
Jellemzők
Vezeték tárolása Igen
Szeletek száma 1 szeletek száma
Szendvizstartó Nincs
Újramelegítő funkció Igen
Olvasztó funkció Igen
Megállítás/mégsem gomb Igen
Elektromos barnulási vezérlés Igen
Magasemelő mechanizmus Igen
Hidegfalú gépház Igen
Termék színe Fémes
Készülékház anyaga Rozsdamentes acél
Tömeg és méretek
Vezetékhossz 0.9 M
Tápellátás
Áram 1200 W
AC bemeneti frekvencia 50 - 60 Hz
AC bemeneti feszültség 220 - 240 V