Panasonic Lumix DMC-SZ3

Panasonic Lumix DMC-SZ3 kézikönyv

 • Kezelési utasítás
  kezdőknek
  Digitális fényképezőgép
  Típusszám: DMC-SZ3
  Mielőtt használatba venné a
  terméket, olvassa el figyelmesen
  az utasításokat; őrizze meg a
  kézikönyvet a jövőbeli használat
  céljából.
  A készülék működtetésére vonatkozó további
  részleteket a tartozék CD-ROM lemezen levő
  “Kezelési útmutató a speciális funkciókhoz (PDF
  formátum)” tartalmazza. Elolvasásához tegye be a lemezt a
  számítógépbe.
  MAGYAR
  Web Site: http://www.panasonic-europe.com
  EU
  Panasonic Corporation
  Web Site: http://panasonic.net
  Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
  Panasonic Testing Centre
  Panasonic Marketing Europe GmbH
  Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
  Panasonic Corporation 2013
  Tájékoztatás felhasználók számára az elhasználódott készülékek,
  szárazelemek és akkumulátorok begyűjtéséről és ártalmatlanításáról
  A termékeken, a csomagoláson és/vagy a kísérő
  dokumentumokon szereplő szimbólumok azt jelentik, hogy az
  elhasználódott elektromos és elektronikus termékeket,
  szárazelemeket és akkumulátorokat az általános háztartási
  hulladéktól külön kell kezelni.
  Az elhasználódott készülékek, szárazelemek és akkumulátorok
  megfelelő kezelése, hasznosítása és újrafelhasználása céljából,
  kérjük, hogy az ország törvényeinek, valamint a 2002/96/EK és
  a 2006/66/EK irányelveknek megfelelően juttassa el azokat a
  kijelölt gyűjtőhelyekre.
  E termékek, szárazelemek és akkumulátorok előírásszerű
  ártalmatlanításával Ön hozzájárul az értékes erőforrások
  megóvásához, és megakadályozza az emberi egészség és a
  környezet károsodását, amit egyébként a hulladékok nem
  megfelelő kezelése okozhat.
  Az elhasználódott termékek, szárazelemek és akkumulátorok
  begyűjtésével és újrafelhasználásával kapcsolatban, kérjük,
  érdeklődjön a helyi közösségénél, a területi
  hulladékártalmatlanító szolgálatnál vagy abban az üzletben, ahol
  a termékeket vásárolta.
  E hulladékok szabálytalan elhelyezését a nemzeti jogszabályok
  büntethetik.
  Az Európai Unió üzleti felhasználói számára
  Ha az elektromos vagy elektronikus berendezésétől meg kíván
  szabadulni, kérjük, további tájékoztatásért forduljon a
  forgalmazójához vagy a szállítójához.
  [Hulladékkezelési tájékoztató az Európai Unión kívüli egyéb
  országokban]
  Ezek a szimbólumok csak az Európai Unióban érvényesek. Ha
  meg kíván szabadulni a termékektől, kérjük, lépjen kapcsolatba
  a helyi hatóságokkal vagy a kereskedővel, és kérdezze meg
  őket a hulladékelhelyezés megfelelő módjáról.
  Megjegyzés a szárazelem- és akkumulátor-szimbólummal
  kapcsolatban (a két alsó szimbólumpélda):
  Ezek a szimbólumok kémiai szimbólummal együtt
  alkalmazhatók. Ebben az esetben teljesíti az EU irányelvnek
  vegyi anyagra vonatkozó követelményét.
  Cd
  Tisztelt Vásárlónk!
  Ezúton szeretnénk megköszönni Önnek, hogy erre a Panasonic digitális
  fényképezőgépre esett a választása. Kérjük, hogy a használati útmutatót
  figyelmesen olvassa el és őrizze meg. Elfordulhat, hogy az Ön digitális
  fényképezgépének kezelszervei, alkatrészei, menüpontjai, stb. némiképp
  eltérhetnek az ebben a kezelési útmutatóban szerepl illusztrációkon láthatóktól.
  Gondosan ügyeljen a szerzői jogokra.
  Ügyeljen arra, hogy a műsoros kazetták, lemezek és az egyéb publikált vagy sugárzott
  műsorok egyéni felhasználáson kívüli felvétele már szerzői jogokat sérthet. Bizonyos
  anyagok felvétele még magáncélú felhasználás esetén is korlátozások alá eshet.
  Termékazonosító jelzés
  Tudnivalók az akkumulátoregységről
  Tilos melegíteni vagy lángnak kitenni.
  Ne hagyja sokáig autóban közvetlen napfénynek kitett helyen az akkumulátor(oka)t
  akkor, ha az ajtók és ablakok zárva vannak.
  Tudnivalók a hálózati adapterről (tartozék)
  Csatlakoztatott hálózati adapter mellett a készülék standby helyzetben van. Az
  elsődleges áramkör mindaddig “élő”, amíg a hálózati adapter be van dugva a
  konnektorba.
  Használati óvintézkedések
  Kizárólag a tartozék USB csatlakozókábel vagy egy eredeti Panasonic USB
  csatlakozókábel (DMW-USBC1: külön megvásárolható) használható.
  Csak a tartozékként adott hálózati adaptert használja.
  Mindig eredeti Panasonic AV-kábelt használjon (DMW-AVC1: külön megvásárolható).
  Mindig eredeti Panasonic akkut használjon (DMW-BCL7E).
  Más akku használata esetén nem tudjuk garantálni a készülék minőségét.
  Az esetleges lenyelés elkerülése érdekében a memóriakártya gyermekektől távol
  tartandó.
  Tartsa minél távolabb a készüléket az elektromágneses berendezésektől (pl.
  mikrohullámú sütő, TV, videójátékok, stb.).
  Ha Ön a készüléket TV tetején vagy TV közelében használja, akkor az elektromágneses
  sugárzás zavarhatja a készülék képét és/vagy hangját.
  Ne használja a készüléket mobiltelefon közelében, mert ezzel árthat a képnek és/vagy a
  hangnak.
  A hangfalak és a nagy motorok által keltett erős mágneses terek torzíthatják a képeket
  vagy károsíthatják a rögzített adatokat.
  A mikroprocesszorok által generált elektromágneses sugárzás káros hatással lehet a
  készülékre, zavarva a képet és/vagy a hangot.
  Ha a készülék az elektromágneses berendezések káros hatása miatt nem működik jól,
  akkor a készülék kikapcsolása után vegye le az akkumulátort vagy húzza ki a hálózati
  adaptert (tartozék). Ezután tegye fel ismét az akkumulátort vagy csatlakoztassa újból a
  hálózati adaptert, majd így kapcsolja be a készüléket.
  Ne használja a készüléket rádióadók vagy nagyfeszültségű vezetékek
  közelében.
  Rádióadók vagy nagyfeszültségű vezetékek közelében történő felvételkészítés esetén
  előfordulhat, hogy a felvett kép és/vagy hang sérült lesz.
  Információk az Ön biztonsága érdekében
  FIGYELEM:
  A tűzveszély, áramütés vagy a terméksérülés kockázatának csökkentése
  érdekében
  Tilos a készüléket eső, nedvesség, csöpögő vagy felfröccsenő folyadékok
  hatásának kitenni.
  Csak a javasolt tartozékokat alkalmazza.
  Tilos a burkolatok eltávolítása.
  Ne próbálja meg a készülék javítását maga elvégezni. Bízza a javítást megfelelő
  szakszervizre.
  A dugaszolóaljzat legyen a készülék közelében és könnyen elérhető.
  Termék Helyszín
  Digitális fényképezőgép Alul
  ÓVINTÉZKEDÉSEK
  Az akkumulátor felrobbanhat, ha azt nem a megfelelő polaritással helyezik be. A
  cseréhez csak a gyártó által ajánlott típust alkalmazza.
  Az akkumulátorok leselejtezése előtt forduljon a helyi hatóságokhoz vagy
  kereskedőjéhez, és érdeklődjön az ártalmatlanítás megfelelő módjáról.
  Figyelem
  Tűz, robbanás és égési sérülés veszélye. Tilos szétszedni, 60 xC feletti
  hőmérsékletre hevíteni vagy elégetni.
  ÓVINTÉZKEDÉSEK!
  A tűzveszély, áramütés vagy a terméksérülés kockázatának csökkentése
  érdekében
  Tilos a készüléket könyvespolcon, beépített szekrényben vagy más zárt térben
  felállítani vagy elhelyezni. Gondoskodni kell a készülék megfelelő
  szellőzéséről.
  A készülék használatba vétele előtt ellenőrizze a tartozékok meglétét.
  2013 januárjában érvényes termékszámok. Ezek módosulhatnak.
  A készülékkel adott tartozékok elvesztése esetén forduljon a kereskedőhöz vagy a
  Panasonichoz. (A tartozékok külön is megvásárolhatók.)
  A készülék használata előtt állítsa be a dátumot és az időt.
  A specifikációk külön értesítés nélkül is változhatnak.
  Digitális fényképezőgép: Információk az Ön biztonsága érdekében
  Hálózati adapter (Panasonic VSK0772):
  Információk az Ön biztonsága érdekében
  Akkumulátor (lítiumion) (Panasonic DMW-BCL7E):
  Információk az Ön biztonsága érdekében
  Standard tartozékok
  Akkumulátor (DMW-BCL7E) Hálózati adapter
  (VSK0772)
  USB csatlakozókábel
  (K1HY08YY0031)
  Markolatszíj (VFC4297)
  CD-ROM (VFF1133)
  Szoftver
  PHOTOfunSTUDIO 9.0 LE (Windows 8/7/Vista/XP)
  LoiLoScope 30 napos teljes próbaverzió (Windows 8/7/Vista/XP)
  (Csak egy parancsikont telepít a próbaverzió letöltési oldalához.)
  Kezelési útmutató a speciális funkciókhoz
  Előkészületek
  Töltési időtartam Kb. 150 perc
  Rögzítés
  Rögzíthető képek száma Kb. 250 kép
  Lejátszás
  Áramforrásba
  SD-memóriakártya
  (külön megvásárolható)
  Akkumulátor
  USB csatlakozókábel
  Hálózati adapter
  Markolatszíj
  A kamera leejtésének
  elkerülése érdekében
  javasolt a tartozék
  markolatszíj használata.
  Töltésjelző lámpa
  Fényképezőgép
  [ON/OFF] gomb
  Exponáló gomb
  Zoom csúszka
  Mozgókép gomb
  Ezt használja mozgóképek
  rögzítéséhez.
  [MODE] gomb
  Ezt használja
  a felvételi mód
  kiválasztásáh
  oz.
  Vaku
  100-0001
  100-0001
  100-0001
  1/5
  1/5
  [(] (Visszajátszás) gomb
  Ezt használja képek lejátszásához.
  Kurzor gombok
  2/1: a kép kiválasztása
  [ ] (Törlés/Mégse) gomb
  [ ]: a megjelenített kép
  törlése
  Specifikáció
  Áramforrás: 5 V egyenfeszültség
  Teljesítményfelvétel: 1,1 W (Rögzítéskor)
  0,6 W (lejátszáskor)
  A készülék effektív
  pixelszáma
  16.100.000 pixel
  Képérzékelő 1/2,33q CCD, teljes pixelszám 16.600.000 pixel,
  elsődleges színszűrő
  Lencse Optikai 10kzoom, fl4,5 mm és 45 mm (35 mm-es
  filmnek felel meg: 25 mm és 250 mm)/F3.1 (Wide) és
  F5.9 (Tele)
  Képstabilizátor Optikai módszer
  Fókusztartomány Normál/
  Intelligens auto/
  Mozgókép
  5 cm (Wide)/1,5 m (Tele) és
  (9k egyenlő 2m és )
  Motívum mód A fenti beállításoknál eltérések
  lehetnek.
  Zárrendszer Elektronikus záriMechanikus zár
  Zársebesség 8 másodperc és 1/1600 másodperc
  [Csillagos ég] mód: 15 másodperc, 30 másodperc,
  60 másodperc
  Expozíció (AE) Auto (AE program)
  Fénymérési mód Többpontos
  LCD monitor 2,7q TFT LCD (4:3)
  (Kb. 230.000 képpont) (látómező arány kb. 100%)
  Mikrofon Monó
  Hangszóró Monó
  Felvételhez használt
  adathordozók
  Beépített memória (Kb. 90 MB)/SD-memóriakártya/
  SDHC-memóriakártya/SDXC-memóriakártya
  Felvételi fájl
  formátum
  Állókép JPEG (“Design rule for Camera File system” alapján
  “Exif 2.3” szabvány alapján)/DPOF megfelelő
  Mozgóképek “QuickTime Motion JPEG” (hanggal rögzített
  mozgóképek)
  Interfész
  Digitális “USB 2.0” (Nagysebességű)
  ¢ Az USB-kábel segítségével nem lehetséges a
  számítógépről adatokat átírni a készülékre.
  Analóg videó NTSC/PAL kompozit (menüvel kapcsolt)
  Audió Audió vonalkimenet (monó)
  Csatlakozóaljzat
  [AV OUT/DIGITAL] Speciális jack (8 tűs)
  Méretek
  (a kiálló részek nélkül)
  Kb. 94,8 mm (szélesség)k55,8 mm (magasság)k
  21,9 mm (mélység)
  Tömeg Kb. 126 g (kártyával és akkuval)
  Kb. 111 g (kártya és akku nélkül)
  Üzemi hőmérséklet 0 oC és 40 oC
  Üzemi páratartalom 10%RH és 80%RH
  Bemenet: 110 V és 240 V, 50/60 Hz, 0,2 A
  Kimenet: 5 V, 800 mA
  Feszültség/
  kapacitás: 3,6 V/690 mAh
  VQT4R98
  F1212SM0
  EP
  until
  2013/1/11
  VQT4R98_EP_hun.fm 1 ページ 2012年12月25日 火曜日 午後3時51分

Kérdése van a következővel kapcsolatban: Panasonic Lumix DMC-SZ3?

Tegye fel a/az Panasonic Lumix DMC-SZ3 termékre vonatkozó kérdését a termék többi tulajdonosának.A probléma leírása és az ön kérdése legyen világos és átfogó. Minél jobb a probléma leírása, annál könnyebb lesz a/az Panasonic Lumix DMC-SZ3 termék tulajdonosainak választ adni a kérdésre.

Tekintse meg itt ingyenesen a/az Panasonic Lumix DMC-SZ3 útmutatót. Elolvasta az útmutatót, de nem találta meg a választ a kérdésére? Akkor tegye fel kérdését ezen az oldalon más Panasonic Lumix DMC-SZ3 tulajdonosoknak.

Termékleírás

Márka Panasonic
Modell Lumix DMC-SZ3
Termék Digitális kamera
EAN 4010869238946
Nyelv Finn, Magyar
Fájltípus PDF
Képminőség
Megapixel 16.1MP
Kamera típusa Kompakt fényképezőgép
Képérzékelő mérete 1/2.33
Szenzor típusa CCD
Maximális képfelbontás 3456 x 3456pixelek
Állókép felbontás(ok) 640 x 480, \r
2048 x 1536\r
2560 x 1920\r
3456 x 3456\r
3648 x 2736\r
4608 x 2592\r
4608 x 3072\r
4608 x 3456
Képstabilizátor
Támogatott képarányok 1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Összes megapixel 16.6MP
Támogatott képformátumok EXIF, JPG
Objektívrendszer
Optikai nagyítás (zoom) 10x
Digitális nagyítás (zoom) 4x
Fókusztávolság (f-f) 4.5 - 45mm
Min. fókusztávolság (35 mm-es film egyenérték) 25mm
Max. fókusztávolság (35 mm-es film egyenérték) 250mm
Minimális nyitás 3.1
Maximális nyitás 5.9
Objektív felépítése (elemek/csoportok) 9/7
Extra/intelligens nagyítás 22.5x
Kombinált nagyítás (zoom) 20x
Fókuszálás
Automatikus fókusz (AF) módok Követő autofókusz
Fókuszigazítás Automatikus
Makró fókusztartomány (széles) 0.05 - ∞M
Makró fókusztartomány (tele) 1.5 - ∞M
Automatikus fókusz (AF) segédfény
Expozíció
ISO érzékenység 100, 200, 400, 800, 1600
Expozíció módok Automatikus
Expozícióvezérlés Program AE
Expozíció korrigálás ± 2EV (1/3EV step)
ISO érzékenység (min.) 100
ISO érzékenység (max.) 1600
Rekeszzár
Leggyorsabb zársebesség 1/1600s
Legalacsonyabb zársebesség 8s
Vaku
Vaku módok Auto, Forced off, Forced on, Red-eye reduction, Slow synchronization
Vaku hatótáv (széles) 0.6 - 4.1M
Vaku hatótáv (tele) 1.5 - 2.1M
Videó
Maximális videófelbontás 1280 x 720pixelek
Videofelbontás 320 x 240, 640 x 480, 1280 x 720pixelek
Mozgó JPEG képalkotási sebesség 24fps
Analóg jel formátumrendszere NTSC, PAL
HD típusa HD
Felbontás a felvételi sebességnél 640x480@30fps
Támogatott videoformátumok M-JPEG
Videófelvétel
Audió
Beépített mikrofon
Hangrendszer Mo✗
Hangfelvétel
Memória
Belső memória 90MB
Kompatibilis memóriakártyák SD, SDHC, SDXC
Memória bővítőhelyek 1
Képernyő
Megjelenítő LCD
Átlós képernyő 2.7
Kijelző felbontása (numerikus) 230000pixelek
Látómező 100%
Csatlakozók és csatlakozási felületek
PictBridge
AV kimenet
USB verziója -
HDMI
Kialakítás
Termék színe Fekete
Fényképezőgép
Fehéregyensúly Auto, Cloudy, Daylight, Halogen, Incandescent, Shade
Képstílusok Children, Night portrait, Pa✗rama, Pet, Portrait, Sports, Sunset
Fotóeffektusok Black&White, Sepia, Vivid
Önkioldás 2, 10s
Kijelzési szöveg (OSD) nyelvei CZE, DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, GRE, HUN, ITA, JPN, POL, POR, SWE, TUR
Fájlrendszer DCF, DPOF 1.1, Exif 2.3
Naptár
Támogatott Windows operációs rendszerek
Tömeg és méretek
Szélesség 94.8mm
Mélység 21.9mm
Magasság 55.8mm
Tömeg 111g
Súly (akkumulátorral együtt) 126g
További jellemzők
Áramforrás típusa Elem
Energy Star által tanúsított
Beépített vaku
Mellékelt tartozékok 8GB SDHC
Akkumulátor
Akkumulátor-technológia Lítium-ion (Li-ion)
Telepfeszültség 3.6V
Akku élettartama (CIPA szabvány) 250shots
Akkumulátor teljesítménye 690mAh
Csomagolás tartalma
AC adapter mellékelve
Kábelek mellékelve USB
Akkutöltő mellékelve a csomagban
Tartalmazza az elemet
Csuklópánt
Alapárban foglalt szoftver PHOTOfunSTUDIO 9.0 LE, Adobe Reader
Gyors áttekintő útmutató
Hordtáska
Üzemi körülmények
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) 0 - 40°C
Relatív üzemi páratartalom-tartomány 10 - 80%

Hasonló termék megvásárlása:

  Kapcsolódó termékek

  Digitális kamera Panasonic