Omron M2 használati utasítás

Omron M2
8.7 · 8
PDF használati utasítás
 · 2 oldalak
Magyar
használati utasításOmron M2

Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta az OMRON M2 automata felkaron mĦködĘ
vérnyomásmérĘ készüléket.
Az OMRON M2 készülék egy kompakt, teljesen automata, oszcillometrikus
elven mĦködĘ vérnyomásmérĘ. Gyorsan és egyszerĦen méri a vérnyomást és
a pulzusszámot. Annak érdekében, hogy a felfújás kényelmesen szabályozható
legyen, a nyomás elĘzetes beállítása vagy az újbóli felfújás szükségtelen, mert
a készülék a fejlett „IntelliSense” Technológiát használja.
Alkalmazási terület
A készülék egy digitális mérĘeszköz vérnyomás és pulzus mérésére olyan felnĘtt
pácienseknél, akik megértik a jelen használati utasításban leírtakat és karkerületük
a mandzsettára nyomtatott tartományba esik. A készülék észleli a szabálytalan
szívritmust a mérés során, és a mérési eredmények megjelenítése mellett
figyelmezteti erre a használót. ElsĘdlegesen háztartásbeli használatra alkalmas.
A biztonságos üzemeltetés érdekében kérjük, mindig kövesse a használati útmutató
iránymutatásait.
Kérjük, tartsa meg késĘbbi tájékozódás céljából. Az Ön vérnyomására vonatkozó
információkért KÉRDEZZE MEG ORVOSÁT.

Fontos biztonsági információk

Figyelem: Olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely
bekövetkezése halált vagy súlyos sérülést eredményezhet.
(Általános használat)
NE változtasson gyógyszerezésén a vérnyomásmérĘ mérési eredményei
alapján. Csak az orvosa által felírt gyógyszereket szedje. Csak az orvos
rendelkezik a magas vérnyomás diagnosztizálására és kezelésére szolgáló
megfelelĘ képesítéssel.
Ha az alább felsoroltak közül bármely vonatkozik Önre, kérjük, konzultáljon
orvosával a készülék használata elĘtt: gyakori aritmiák (pl. extraszisztolé vagy
pitvari fibrilláció), arterioszklerózis, gyenge vérkeringés, cukorbetegség, idĘs kor,
terhesség, preeklampszia, (terhességi magasvérnyomás) vesebetegségek. Fontos,
hogy a PÁCIENS mozgása, reszketése, remegése befolyásolhatja a mérést.
Ne használja a készüléket sérült, vagy kezelés alatt álló karon.
Hagyja abba a készülék használatát és forduljon azonnal orvosához, ha bĘrén
irritációt vagy egyéb elváltozásokat tapasztal.
Ne helyezze fel a mandzsettát a karra, ha abba intravénás csepegtetĘ vagy
vértranszfúzió van bekötve.
Konzultáljon orvosával, mielĘtt a készüléket artériás vagy vénás (A-V) söntöt
tartalmazó karon használja.
Ne használja a készüléket más gyógyászati elektromos (ME) készülékkel
egyszerre. Ez a készülék mĦködésében hibákat okozhat és/vagy hibás mérési
eredményekhez vezethet.
Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol HF sebészeti berendezés, MRI
vagy CT-szkenner található, illetve oxigéndús környezetben. Ez a készülék
mĦködésében hibákat okozhat és/vagy hibás mérési eredményekhez vezethet.
A levegĘcsĘ vagy a hálózati adapter vezetéke csecsemĘknél fulladást okozhat.
Az eszközhöz tartozó apró alkatrészek lenyelése csecsemĘk esetében fulladást okozhat.
(Váltakozó áramú adapter (opció) használata)
Ne használja a hálózati adaptert, ha a készülék vagy a hálózati kábel sérült!
Kapcsolja le, és azonnal húzza ki a hálózati kábelt!
A hálózati adaptert megfelelĘ feszültségĦ aljzatba csatlakoztassa. Ne használjon
többkimenetĦ csatlakozót.
Nedves kézzel semmilyen körülmények között ne csatlakoztassa, és ne húzza ki
a fali csatlakozóaljzatból a hálózati kábelt.
Vigyázat: Olyan potenciális veszélyhelyzetet jelez, amely bekövetkezése a
felhasználó enyhe vagy közepes mértékĦ sérülését, illetve
a készülék és egyéb tulajdon fizikai károsodását okozhatja.
(Általános használat)
Mindig konzultáljon orvosával. A mért eredményekre alapozott öndiagnózis és
kezelés veszélyes.
Súlyos keringési vagy vérzési rendellenesség esetén ajánlatos orvossal
konzultálni a készülék használatát megelĘzĘen, mert a mandzsetta felfújása
véraláfutást okozhat.
Ha a mérés után a mandzsetta nem ereszt le, távolítsa el a készülékbĘl.
Ne használja a készüléket gyerekeken és olyan személyeken, akik nem képesek
kifejezni szándékaikat.
A készüléket kizárólag vérnyomásmérésre használja!
Csak a készülékhez hivatalosan jóváhagyott mandzsettát használjon. EttĘl eltérĘ
mandzsetta használata helytelen mérési eredményt okozhat.
Ügyeljen ara, hogy mérés közben a készülék 30 cm-es környezetében ne legyen
mobiltelefon és semmi egyéb olyan elektromos berendezés, amely
elektromágneses mezĘt generál. Ez a készülék mĦködésében hibákat okozhat
és/vagy hibás mérési eredményekhez vezethet.
Ne szerelje szét a készüléket vagy a mandzsettát. Ez pontatlan mérési
eredményhez vezethet.
Ne használja nedves helyen, illetve olyan helyen, ahol víz fröccsenhet a
készülékre. Ez károsíthatja a készüléket.
Ne használja a készüléket mozgó jármĦvön (autóban, repülĘgépen).
Ne végezzen mérést a szükségesnél több alkalommal. A véráramlást zavarva,
vérömlenyt okozhat.
Ha emlĘeltávolító mĦtétje volt, akkor a készülék használata elĘtt konzultáljon orvosával.
Olvassa el a használati útmutató „Ha a szisztolés vérnyomása magasabb
210 Hgmm-nél” fejezetét, ha szisztolés vérnyomása 210 Hgmm-nél
magasabb. A mandzsetta szükségesnél nagyobb nyomásra való felfújása
véraláfutást okozhat a karon ott, ahol a mandzsettát használták.
(Váltakozó áramú adapter (opció) használata)
Illessze a hálózati csatlakozó dugaszát a konnektorba.
A hálózati csatlakozó dugaszának konnektorból való eltávolításakor ne a
vezetéket húzza. Ügyeljen rá, hogy a hálózati csatlakozó dugaszt biztonságosan
távolítsa el a csatlakozóaljzatból.
A hálózati kábel használata során ügyeljen az alábbiak elkerülésére:
Törölje le a port a hálózati csatlakozóról.
Ha nem használja a vérnyomásmérĘt, akkor húzza ki.
A tisztítás megkezdése elĘtt húzza ki a dugaszt a hálózati csatlakozóból.
Kizárólag az ehhez a készülékhez gyártott, eredeti OMRON hálózati adaptert
használja. Más adapter használata károsíthatja a készüléket és/vagy
veszélyeztetheti a mĦködését.
(Elemek használata)
Az elemek behelyezésekor ügyeljen az elemek polaritására.
Csak 4 „AA” jelzésĦ alkáli vagy mangán elemet használjon a készülékben. Ne
használjon más típusú elemeket. Ne használjon együtt régi és új elemet.
Vegye ki az elemeket, ha a készüléket legalább három hónapig nem használja.
Az elemeket csak a gyártó által javasolt idĘtartamig használja.
Általános óvintézkedések
Ne törje meg a mandzsettát és a levegĘcsövet.
Mérés közben ne hajlítsa meg, és ne nyomja össze a levegĘcsövet. Ezzel
elzárhatja a vér útját, és súlyos sérülést okozhat.
•A levegĘcsĘ kihúzásakor a levegĘcsatlakozót fogja a készüléknél, ne magát a csövet.
Ne ejtse el a készüléket illetve ne tegye ki erĘs rázkódásnak és rezgésnek.
Ne fújja fel a mandzsettát, ha az nincs a karján.
Ne használja a készüléket a megadott környezeten kívül. Ez pontatlan mérési
eredményhez vezethet.
Olvassa el és kövesse a „Fontos információk az elektromágneses kompatibilitást
(EMC) illetĘen” „6. Specifikációk” részt.
Olvassa el és kövesse a „A termék megfelelĘ hulladékkezelése” „6. Specifikációk”
címĦ részben megadott utasításokat, ha a készüléket vagy opcionális alkatrészeit
hulladékként ki szeretné dobni.
EllenĘrizze (például az érintett végtag megfigyelésével), hogy a készülék a
PÁCIENSNÉL okoz-e hosszan tartó keringési problémákat.
Ha a készüléket a maximális vagy minimális tárolási és szállítási hĘmérsékleten tárolták,
majd egy 20°C fokos helyre kerül, akkor ajánlott 2 órát várni a készülék használata elĘtt.

1. Ismerje meg a készüléket

Tartalom:

Készülék, mandzsetta, használati utasítás, tároló táska, elemek,
vérnyomásnapló

Készülék:

Mandzsetta:

KijelzĘ:

1.1 A kijelzĘn megjelenĘ szimbólumok:
Szabálytalan szívverés szimbóluma ( )
Ha a vérnyomásmérĘ legalább kétszer
észleli a szabálytalan szívverést a
mérés során, a mért értékekkel együtt a
szabálytalan szívverés szimbóluma ( )
is megjelenik a kijelzĘn.
A szabálytalan szívverés olyan ritmust
jelent, amely 25%-kal kevesebb vagy
25%-kal több a készülék által a
szisztolés és diasztolés vérnyomás mérése során észlelt átlagos
szívritmusnál.
Ha a szabálytalan szívverés szimbóluma ( ) jelenik meg a mért értékekkel,
javasoljuk, hogy konzultáljon orvosával. Kövesse az orvos utasításait.
A mandzsetta helyes felhelyezésére utaló szimbólum ( / )
Ha a mandzsetta túl lazán van felhelyezve, az megbízhatatlan mérési
eredményhez vezethet. Ekkor megjelenik a képernyĘn a helyes mandzsetta
felhelyezés ikon. Egyéb esetekben a ikon látható. A funkció a
mandzsetta helyes felhelyezéséhez nyújt segítséget.
A JNC7* útmutató a következĘ ajánlást tartalmazza.
Az értékek a vérnyomásra vonatkozó statisztikából származnak.
* JNC7: The Seventh Report, 2003 Dec, of the Joint National Committee on
Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of Hi Blood
Pressure (A magas vérnyomás megelĘzésével, diagnosztizálásával,
kiértékelésével és kezelésével foglalkozó országos bizottság 2003.
decemberi, 7. jelentése).

1.2 Mérés elĘtt

A pontos mérések érdekében kövesse az alábbi útmutatást:
1. A mérések elĘtt 30 perccel ne fürödjön, kerülje az alkohol vagy koffein
fogyasztását, a dohányzást, a testmozgást és az étkezést.
2. A mérés megkezdése elĘtt pihenjen legalább 5 percet.
3. A stressz növeli a vérnyomást. LehetĘleg ne stresszes idĘszakban végezze a
méréseket.
4. A méréseket csendes helyen végezze.
5. Vegye le a szoros ruhadarabokat a karról.

2. ElĘkészítés

2.1 Az elemek behelyezése

1. Vegye le az elemtartó fedelét.

2. Helyezzen be 4 „AA” elemet az

elemtartóban jelzett módon.

3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét.

Megjegyzések:
Amikor a kijelzĘn megjelenik az alacsony elemtöltöttség szimbóluma ( ),
kapcsolja ki a készüléket, majd cserélje ki az összes elemet egyszerre.
Tartós alkáli elemek használatát javasoljuk.
A tárolt mérési eredmények az elemek cseréje után is megmaradnak.
A mellékelt elemeknek rövidebb lehet az élettartamuk.
A használt elemek kezelését a használt elemek kezelésére vonatkozó
nemzeti/helyi szabályozásoknak megfelelĘen kell elvégezni.

3. A készülék használata

3.1 A mandzsetta felhelyezése

Távolítsa el bal felkarjáról a szoros ruzatot vagy a szorosan felgyĦrt ing ujját.
Ne helyezze a mandzsettát vastag ruházatra.
1. Dugja be a levegĘcsatlakozót a
levegĘcsĘ aljzatba.

2. Tekerje fel a mandzsettát jó

szorosan a bal felkarja köré.
A mandzsetta alsó szélének
körülbelül 1–2 cm-rel a könyök felett
kell lennie. A levegĘcsĘ a kar belsĘ
részén legyen, a középsĘ ujj
vonalában.

3. Szorosan zárja össze a

textil kapcsot.
Megjegyzések:
Ha a jobb karján végzi a mérést a levegĘcsĘ
a könyöke mellé kerül. Ekkor vigyázzon,
hogy ne tegye a levegĘcsĘre a kezét.
A vérnyomás különbözĘ lehet a jobb és a bal
karon mérve, így a kapott értékek is különbözhetnek. Az OMRON azt
javasolja, hogy mindig ugyanazon a karján végezze el a méréseket. Ha a
két karon mért értékek nagyon eltérĘek, keresse fel orvosát annak
meghatározásához, hogy melyik karját használja a méréshez.

3.2 A helyes üléspozíció

A mérés elvégzéséhez üljön nyugodtan
és kényelmesen, kellemes
szobahĘmérsékletĦ helyen.
Üljön le egy székre, lábait ne tegye keresztbe,
és mindkét talpa legyen a padlón.
Üljön le, a hátát és a karját támassza meg.
A mandzsetta a felkaron szívmagasságban
legyen elhelyezve.

3.3 Mérés

Megjegyzések:
A mérés megszakításához nyomja meg
a START/STOP gombot, hogy kieressze a mandzsettában lévĘ levegĘt.
Ne mozogjon és ne beszéljen a mérés alatt.

1. Nyomja meg a START/STOP gombot.

A mandzsetta automatikusan felfújódik.

2. Távolítsa el a mandzsettát.

3. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a START/STOP

gombot.
A vérnyomásmérĘ a mért értékeket automatikusan eltárolja a memóriájában.
Két perc után automatikusan kikapcsol.
Megjegyzés: Az újabb vérnyomásmérés elĘtt várjon 2–3 percet. A mérések
közötti várakozási idĘ alatt az artériák visszakerülnek a mérés
elĘtti állapotba.
Mindig konzultáljon orvosával. A mért eredményekre alapozott öndiagnózis
és kezelés veszélyes.

3.4 A memória funkció használata

A vérnyomásmérĘ az utolsó 30 mérés eredményét automatikusan eltárolja
a memóriájában.
Megjegyzés: Ha a memória betelik, a vérnyomásmérĘ törli a legrégebbi
értéket.
A memóriában tárolt mérési eredmények megtekintése

1. Nyomja meg a gombot.

A pulzusérték megjelenése elĘtt a memóriában tárolt
adatok száma egy másodpercre megjelenik a kijelzĘn.
A legújabb eredménycsoport az „1” számot kapja.
Megjegyzés: A helyes mandzsettafelhelyezés szimbólum a készüléken a
mért értékekkel együtt jelenik meg.

2. Nyomja meg többször a gombot a memóriában tárolt

értékek megtekintéséhez.
Megjegyzés: Ha a memóriában nincs tárolt mérési eredmény,
a jobb oldali képernyĘ jelenik meg.
A memóriában tárolt összes adat törlése

1. Nyomja meg a Memória gombot, amikor a memória

szimbólum ( ) megjelenik.

2. Miközben a gombot

lenyomva tartja, legalább
3 másodpercre nyomja le
a START/STOP gombot.
Megjegyzés: A memóriában tárolt értékek részlegesen nem törölhetĘk.

4. Hibaüzenetek és hibaelhárítás

4.1 Hibaüzenetek

Ne sérüljön meg. Ne törjön meg.
Ne bánjon vele szakszerĦtlenül. Ne hajtsa be vagy húzza erĘvel.
Ne csavarja meg. Ne tekerje fel használat közben.
Ne csípje be. Ne helyezze nehéz tárgyak alá.
IM-HEM-7121-E-HU-03-12/2019
Kiadás dátuma: 2020-03-02

Automata felkaron

működő vérnyomásmérő

készülék

M2 (HEM-7121-E)
Használati útmutató
A. KijelzĘ
B. START/STOP gomb
C. Memória gomb
D. Elemtartó
E. Váltakozó áramú adapter dugalj
(opcionális váltakozó áramú adapterhez)
F. Leve gĘaljzat
J. Memória szimbóluma
K. Szisztolés vérnyomás
L. Diasztolés vérnyomás
M. Az akkumulátor töltöttségi szintje
alacsony szimbólum
N. Mandzsettafelhelyezési útmutató
O. Szívdobogás szimbóluma
(Mérés alatt villog.)
P. Szabálytalan szívverés szimbóluma
Q. Vérnyomásszint kijelzĘje
R. Pulzusszám-kijelzés/memória száma
S. Leeresztés szimbóluma
Vérnyomásra vonatkozó általános irányelvek
Prehipertónia az irodában Hipertónia otthon
Szisztolés vérnyomás 120–139 Hgmm 135 Hgmm
Diasztolés vérnyomás 80–89 Hgmm 85 Hgmm
D
F
E
A
C
B
F
H
G
G. Mandzsetta (karkerület 22–32 cm)
H. LevegĘcsatlakozó
I. LevegĘcsĘ
K
L
M
J
O
Q
P
S
N
R
Normál szívritmusSzabálytalan szívritmus
Hosszú
Rövid
Vérnyomás
Vérnyomás
Pulzus
Pulzus
1–2 cm
Hibakijelzés Ok Megoldás
Szabálytalan szívritmus
észlelése.
Távolítsa el a mandzsettát.
Várjon 2–3 percet és ismételje
meg a mérést. Ismételje meg a
3.3. fejezet lépéseit.
Amennyiben ez a hiba többször
megjelenik, lépjen kapcsolatba
az orvosával.
A mandzsetta túl lazán van
felhelyezve.
Rögzítse szorosabban
a mandzsettát.
Lásd: 3.1. fejezet.
Az elemek töltöttségi szintje
alacsony.
IdĘben cserélje ki a régi
elemeket.
Lásd: 2.1. fejezet.
Az elemek lemerültek.
Haladéktalanul cserélje ki a régi
elemeket.
Lásd: 2.1. fejezet.
A levegĘcsĘ nincs
csatlakoztatva.
Szilárdan helyezze be
a levegĘcsövet.
Lásd: 3.1. fejezet.
A mandzsetta túl lazán van
felhelyezve.
Rögzítse szorosabban
a mandzsettát.
Lásd: 3.1. fejezet.
Szivárog a levegĘ a
mandzsettából.
Cserélje le a mandzsettát újra.
Lásd: 5.3. fejezet.
Mandzsettafelhelyezési
útmutató
START FELFÚJÁS LEERESZTÉS KÉSZ
Ha a szisztolés vérnyomása magasabb 210 Hgmm-nél
Miután megkezdĘdött a mandzsetta felfújása, nyomja meg és tartsa
lenyomva a START/STOP gombot, amíg a készülék a várt szisztolés
vérnyomást 30–40 Hgmm-rel meg nem haladja.
Megjegyzések:
A készülék csak 299 Hgmm-ig pumpál.
Ne használjon a szükségesnél nagyobb nyomást.
HU

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Omron M2 használati utasítását. Ez a használati útmutató a Vérnyomásmérők kategóriába tartozik, és 8 ember értékelte, átlagosan 8.7. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Magyar. Van kérdése a (z) Omron M2 kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Itt tedd fel kérdéseidet

Kell segítség?

Kérdése van a Omron -val/-vel kapcsolatban és nem találja a választ a kézikönyvben? Tegye fel itt a kérdését! Kérjük, adjon világos és átfogó leírást a problémáról és kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Omron tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Szabóné Fülöp Ida • 8-11-2022Nincs hozzászólás

Magyar nyelvű használati utasítást nem találok pdf formátumban

Válaszolj erre a kérdésre
Aranyvölgyi Katalin • 20-1-2023Nincs hozzászólás

Omron M300 készülék jelzése miatt kicseréltem az elemeket. Azóta nem tudom bekapcsolni, se kép, se hang.

Válaszolj erre a kérdésre
Balog Istvánné • 5-1-2023Nincs hozzászólás

Hol kaphatok új mandzsettát a géphez?

Válaszolj erre a kérdésre
Törőcsikné • 5-12-2022Nincs hozzászólás

ha kifogy az elem, hogy jelzi a készülék?

Válaszolj erre a kérdésre
Vedelek Zoltánné • 19-10-20221 hozzászólás

mandzsettát hogyan rakom fel?

IMRE BÉCSI • 29-1-2023

A mandzsettát a felkarra kell felhelyezni szorosan,2cm re a könyök hajlattól a légtömlővel lefelé. Mindig ugyan azon a karon kell a mérést végezni. Ha nem jól lett feltéve a mandzsetta , a gép azonnal jelzi.

Válaszolj erre a kérdésre

Kérdések száma: 5

Általános
Omron
M2 | M2
Vérnyomásmérő
4015672106062, 4015672108400
Magyar
Használati utasítás (PDF)
Jellemzők
TípusAutomatikus
Támogatott elhelyezésFelkar
Átlagos artériás nyomásIgen
Pulzusszám mérése-
Diasztolés vérnyomás-
Szisztólés vérnyomás-
Mandzsetta mérete22 - 32 cm
Beszédfunkció-
Képernyő
Kijelző típusaLCD
mutass többet

Nem találja a választ a kérdésére a kézikönyvben? A választ a kérdésére a Omron M2 szóló GYIK részben találhatja meg lentebb.

Nem szerepel a kérdésed? Itt tedd fel kérdéseidet

Nincs eredmény