Neff S52N58X8EU használati utasítás

Neff S52N58X8EU
8.8 · 1
PDF használati utasítás
 · 2 oldalak
-
használati utasításNeff S52N58X8EU
6WDUW
,QWURGXUUHLOâVDOHVSHFLDOH
,QWURGXUUHLOâEULOODQWDQWH
,QWURGXUUHLOâGHWHUVLYR
6FHJOLHUHLOâSURJUDPPD
,QEUHYHHâSUDWLFDPHQWH
WXWWRFLzGLâFXLODâYRVWUD
ODYDVWRYLJOLHKDâELVRJQRâ
$OSULPRXVROHJJHUH
WXWWDYLDOHâLVWUX]LRQL
SHUO·LQVWDOOD]LRQHHâO·XVR
*XLGDUDSLGD/DYDVWRYLJOLH
LW
$FFHQGHUHO·DSSDUHFFKLR
6SHJQHUHO·DSSDUHFFKLR
3URQWRâ
$YYLRGHOâSURJUDPPD
,OâSURJUDPPDLQL]LDâ
9000 907 073
(9305) 640 MV
&KLHGHUHDOO·HQWH
PXQLFLSDOHDFTXHGRWWR
LOâYDORUHGLâGXUH]]D
HDQQRWDUORâ
5HJRODUHO·LPSLDQWRDGGROFLWRUHGHOO·DFTXDâ
3UHVWRIDWWRâ
âVRORDOSULPRODYDJJLR
RSSXUHâVHFDPELD
ODâGXUH]]DGHOO·DFTXD
¯¯
¯³
¯
¯´
¯
¯
¯±
¯Å
















9DORUH
GLâGXUH]]D
GHOO·DFTXD
G+
&DPSR
GLâGXUH]]D
PPROO
9DORUH
GLâUHJROD
]LRQH
HUHJRODUHFRVu
%$
&
²,QVHULUHOLQWHUUXWWRUHâ$&&(6263(172
²0DQWHQHUHSUHPXWRLOâVHOHWWRUHSURJUDPPLâ$HâSUHPHUHLOâSXOVDQWHâ67$57â
ILQFKpLOâGLVSOD\âQRQLQGLFDâ+
²5LODVFLDUHLâGXHSXOVDQWL
/DâVSLDOXPLQRVDGHOâSXOVDQWHâ$ODPSHJJLDHâQHOâGLVSOD\DSSDUH
LOâYDORUHLPSRVWDWRDOORULJLQHâ+
²3UHPHUHLOâSXOVDQWHSURJUDPPD&
$GRJQLSUHVVLRQHVXOSXOVDQWHLOâYDORUHGLPSRVWD]LRQHDXPHQWDGLâXQâJUDGR
UDJJLXQWRLOâYDORUH+OLQGLFD]LRQHULWRUQDGLâQXRYRDâ+HVFOXVR
²3UHPHUHLOâSXOVDQWHâ67$57,OâYDORUHLPSRVWDWRqâPHPRUL]]DWRQHOO·DSSDUHFFKLR
GROFH
GROFH
PHGLR
PHGLR
PHGLR
GXUR
GXUR
GXUR
6FLRJOLHLOâFDOFDUHQRQâQHFHVVDULRFRQâLOâYDORUHGLPSRVWD]LRQHâ
$YYLWDUH
LOâFRSHUFKLR
5LHPSLUHFRQâ
DFTXDLOâFRQWHQLWRUH
GHOâVDOHVRORSULPD
GLâSURFHGHUH
DOâSULPRODYDJJLR
,QWURGXUUH
VDOHVSHFLDOH
PDLGHWHUVLYR
&KLXGHUH
LOâFRSHUFKLR
/DYDUH
VXELWRGRSR
5HQGHOXFLGRVSOHQGHQWHâ
3UHPHUH
LOâVXOVHJQR
VROOHYDUH
LOâFRSHUFKLR
,QWURGXUUH
LOâEULOODQWDQWH
&KLXGHUH
LOâFRSHUFKLR
&/,&
0ROWRVSRUFRPROWRGHWHUVLYRâ
$SULUH
HYHQWXDOPHQWH
LOâFRSHUFKLR
SUHPHUH
LOâSXOVDQWH
$WWHQ]LRQH
,âSURGRWWLFRPELQDWL
QRQVRQRLGRQHLSHU
WXWWLLâSURJUDPPL
RVVHUYDUH
OHâLVWUX]LRQL
GHOâSURGXWWRUH
9HUVDUHLOâGHWHUVLYR
VRORQHOâFRQWHQLWRUH
DVFLXWWR
&KLXGHUH
LOâFRSHUFKLR
SUHPHUH
3/233
PO
PO
PO
*XLGDUDSLGDSURJUDPPL
,QTXHVWRSURVSHWWRqâULSURGRWWRLOâPDJJLRUQXPHURGLâSURJUDPPLSRVVLELOH
,âFRUULVSRQGHQWLSURJUDPPLGHOâSURSULRDSSDUHFFKLRULVXOWDQRGDOâSDQQHOOR
FRPDQGLGHOO·DSSDUHFFKLR
,âGDWLGHOâSURJUDPPDVRQRYDORULGLâPLVXUD
GLâODERUDWRULRVHFRQGRODâQRUPDHXURSHD(1
1HOODSUDVVLVRQRSRVVLELOLGLIIHUHQ]H
âPH]]RFDULFRQRUPDOH
9HORFHHFRQRPLFRRâHQHUJLFRâ
3UH
ODYDJJLR
$XWR

&KHI

&RQVXPRFRUUHQWHLQâN:K
&RQVXPRDFTXDLQâOLWUL
'XUDWDLQâRUHâPLQ
¸
(FR

k
j
5DSLGR

x
Í
Õ
%LFFKLHUL
&ULVWDOOR

p r
3:15 - 1:25 0:35 * 0:15
1,50 - 0,80 0,80 0,05
16 - 5 10 4
)XQ]LRQLVXSSOHPHQWDULâ
UHQGRQRIOHVVLELOLâ
5LVSDUPLDUHWHPSR
9DULR6SHHG
VLâUDJJLXQJH
DXPHQWDQGRLOâFRQVXPR
GLâHQHUJLDFRQâXJXDOH
UHQGLPHQWRGLâODYDJJLR
0H]]RFDULFR
FRQSRFKHVWRYLJOLH
ULVSDUPLRGLâDFTXD
HQHUJLDHOHWWULFDHâWHPSR
$VFLXJDWXUDH[WUD
PLJOLRUDLOâULVXOWDWR
G·DVFLXJDWXUDFRQâ
XQDWHPSHUDWXUD
SLDOWDQHOâULVFLDFTXR
$WWHQ]LRQHDOOH
VWRYLJOLHGHOLFDWH
,JLHQH3OXV
ODâWHPSHUDWXUD
DXPHQWDGXUDQWH
LOâODYDJJLR
&RQâFLzVLâUDJJLXQJH
XQâSLHOHYDWROLYHOOR
G·LJLHQH
=RQDLQWHQVLYD
SHUIHWWDSHU
LOâFDULFRPLVWR
/DâSUHVVLRQHGLODYDJJLR
HâODâWHPSHUDWXUD
GLâODYDJJLRDXPHQWDQR
XQâSRFR
âDâVHFRQGDGHOâPRGHOOR
½

Használati utasítás

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Neff S52N58X8EU használati utasítását. Ez a használati útmutató a Mosogatógépek kategóriába tartozik, és 1 ember értékelte, átlagosan 8.8. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: -. Van kérdése a (z) Neff S52N58X8EU kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Itt tedd fel kérdéseidet

Kell segítség?

Kérdése van a Neff S52N58X8EU -val/-vel kapcsolatban és nem találja a választ a kézikönyvben? Tegye fel itt a kérdését! Kérjük, adjon világos és átfogó leírást a problémáról és kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Neff S52N58X8EU tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Kérdések száma: 0

Neff S52N58X8EU specifikációk

Az alábbiakban megtalálja a termékspecifikációkat és a Neff S52N58X8EU kézikönyvi specifikációit.

Általános
Márka Neff
Modell S52N58X8EU | S52N58X8EU
Termék Mosogatógép
EAN 4242004175773
Nyelv -
Fájltípus Használati utasítás (PDF)
Kialakítás
Készülék elhelyezése Teljesen beépített
Termék mérete Teljes méret (60 cm)
Ajtó színe Nem alkalmazható
Vezérlés típusa Gombok
Beépített kijelző Igen
Kijelző típusa LED
Beépített vízlágyító Igen
Tanúsítványok CE, VDE
Vezetékhossz 1.75 M
Bemeneti cső hossza 1.65 M
Kimeneti cső hossza 1.9 M
Felső kosár állítható magassága Igen
Maximális edényméret (felső kosár) 230 mm
Maximális edényméret (alsó kosár) 330 mm
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
Vezérlőpult színe Rozsdamentes acél
Tápellátás
Energiahatékonysági osztály (régi) A++
Energiafelhasználás ciklusonként 0.92 kWh
Áramfogyasztás (kikapcsolva) 0.1 W
Csatlakoztatott terhelés 2400 W
Áram 10 A
AC bemeneti frekvencia 50 - 60 Hz
AC bemeneti feszültség 220 - 240 V
Ciklusonkénti vízfogyasztás 6 L
További jellemzők
Éves energiafogyasztás 262 kWh
Éves vízfogyasztás 1680 L
Szárítási osztály A
Mosási osztály A
Teljesítmény
Helybeállítások száma 13 helybeállítások
Zajszint 46 dB
Ciklusidő 195 perc
Száma hőmérséklet beállítása 4
Mosási programok mennyisége 5
AquaStop vízmegállító funkció Igen
Hőmérséklet (max) 60 °C
Szárítórendszer Turbotermikus keringetés
Késleltetett indítás Igen
Indításkésleltetés (max.) 24 ó
Üvegvédelem Igen
Féltöltet Igen
Mosogatóprogramok Auto 45-65°C,Eco,Glass/delicate,Pre-wash,Quick
AquaSensor vízérzékelő funkció Igen
Tömeg és méretek
Mélység 550 mm
Szélesség 598 mm
Magasság 865 mm
Rekesz beszerelési szélessége 600 mm
Rekesz beszerelési mélysége 550 mm
Állítható rekeszmagasság (min.) 865 mm
Állítható rekeszmagasság (max.) 925 mm
Tömeg 41000 g
Csomagolás tömege 44000 g
Ergonómia
Állítható lábak Igen
Lábak beállítása 60 mm
Adagoló Igen
Hangjelző Igen
Sójelző Igen
Öblítő segédjelző Igen
Hátralévő idő jelzése Igen
Gyermekzár Igen
Állítható belső tér Igen
mutass többet

Gyakran ismételt kérdések

Nem találja a választ a kérdésére a kézikönyvben? A választ a kérdésére a Neff S52N58X8EU szóló GYIK részben találhatja meg lentebb.

Nem szerepel a kérdésed? Itt tedd fel kérdéseidet

Nincs eredmény