LG GA-449 UBA használati utasítás

LG GA-449 UBA
(1)
  • Old. szám: 60
  • Fájltípus: PDF

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ Ñ

ÌÎÐÎÇÈËÜÍÛÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÅÌ

P/NO : MFL58909102
www.lg.com
Ïåðåä âêëþ÷åíèåì õîëîäèëüíèêà âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå
äàííóþ èíñòðóêöèþ è âñåãäà äåðæèòå å¸ ïîä ðóêîé.
GA-419U*PA
GA-419U*BA
GA-419U*CA
GA-449U*MA
GA-449U*PA
GA-449U*BA
GA-479U*MA
GA-479U*PA
GA-479U*BA
GA-479U*CA
РУССКИЙ
ENGLISH
LG GA-449 UBA

Kell segítség?

Kérdések száma: 0

Van kérdése a (z) LG GA-449 UBA kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Tegye fel a kérdését itt. Adjon világos és átfogó leírást a problémáról és a kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más LG GA-449 UBA tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) LG GA-449 UBA használati utasítását. Ez a használati útmutató a Hűtőszekrények kategóriába tartozik, és 1 ember értékelte, átlagosan 6.2. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Angol. Van kérdése a (z) LG GA-449 UBA kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Itt tedd fel kérdéseidet

LG GA-449 UBA specifikációk

Általános
Márka LG
Modell GA-449 UBA
Termék Hűtőszekrény
Nyelv Angol
Fájltípus PDF

Gyakran ismételt kérdések

Az alábbiakban megtalálod a leggyakrabban feltett kérdéseket LG GA-449 UBA .

Nem szerepel a kérdésed? Itt tedd fel kérdéseidet