Indesit I5GMH6AG U használati utasítás

Indesit I5GMH6AG U
8.9 · 3
PDF használati utasítás
 · 84 oldalak
Angol
használati utasításIndesit I5GMH6AG U
English
GB

Operating Instructions

COOKER AND OVEN
Contents
Operating Instructions,1
Description of the appliance-Overall view,5
Description of the appliance-Control Panel,6
Installation,7
Start-up and use,12
Cooking modes,13
Precautions and tips,19
Care and maintenance,20
Assistance,20
Polski
PL

Instrukcja obsługi

KUCHENKA I PIEKARNIK
Spis treści
Instrukcja obsługi,1
Opis urządzenia-Widok ogólny,5
Opis urządzenia-Panel sterowania,6
Instalacja,23
Uruchomienie i użytkowanie,29
Użytkowanie piekarnika,30
Zalecenia i środki ostrożności,36
Konserwacja i utrzymanie,37
Serwis Techniczny,37
LT
Lietuviu

Naudojimo instrukcijos

viryklë ir orkaitë
Turinys
Naudojimo instrukcijos,1
Prietaiso aprašymas -Bendras vaizdas,5
Prietaiso aprašymas -Valdymo pultas,6
Montavimas,40
Ájungimas ir naudojimas,45
Orkaitës naudojimas,46
Atsargumo priemonës ir patarimai,52
Techninë prieţiűra,53
Pagalba,53
LV
Latviešu

Lietođanas instrukcija

PLÎTS UN KRASNS
Saturs
Lietođanas instrukcija,1
Ierîces apraksts -Vispârîga informâcija,5
Ierîces apraksts - Vadîbas panelis,6
Uzstâdîđana,55
Ieslçgđana un lietođana,60
Cepeđkrâsns lietođana,61
Piesardzîbas pasâkumi un ieteikum,66
Tehniskâ apkope un kopđana,67
Palîdzîba,67
EE
Eesti keeles

Kasutusjuhend

PLIIT JA AHI
Sisukord
Kasutusjuhend,1
Seadme kirjeldus - Ülevaade,5
Seadme kirjeldus - Juhtpaneel,6
Paigaldamine,69
Esmakäitamine ja kasutamine, 74
Pliidi kasutamine,75
Ettevaatusabinőud ja soovitused, 81
Hooldus,82
Klienditugi,82
LietuviuLietuviu
Spis treści

Instrukcja obsługi

KUCHENKA I PIEKARNIK

Naudojimo instrukcijos

viryklë ir orkaitë
Turinys
Latviešu

Lietođanas instrukcija

PLÎTS UN KRASNS
Saturs

Kasutusjuhend

PLIIT JA AHI
Sisukord
English

WARNING

UWAGA

ĮSP

Ė

JIMAS

BR ĪDINĀ

JUMS

HOIATUS

,2
,2
,3
,3
,4
I5TMH6AG U
I5GMH6AG.1 U
I5GMH6AG U
I5TMH5AG.1 U
I5GMH2AG U
I5GMH5AG U
I5GMHA U
I5GMH1A U
I5GMH5AG U
I5GMH6AG U

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Indesit I5GMH6AG U használati utasítását. Ez a használati útmutató a tűzhelyek kategóriába tartozik, és 3 ember értékelte, átlagosan 8.9. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Angol. Van kérdése a (z) Indesit I5GMH6AG U kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Itt tedd fel kérdéseidet

Kell segítség?

Kérdése van a Indesit -val/-vel kapcsolatban és nem találja a választ a kézikönyvben? Tegye fel itt a kérdését! Kérjük, adjon világos és átfogó leírást a problémáról és kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Indesit tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Tukacs István • 12-6-2022Nincs hozzászólás

Belső ajtóüveget keresek ill.a méretét legyártáshoz.Köszönettel

Válaszolj erre a kérdésre
Dombi jános gyula • 6-8-2020Nincs hozzászólás

Magyar nyelvű használati útmutató kellene nemtudom be állítani az orát

Válaszolj erre a kérdésre

Kérdések száma: 2

Általános
Indesit
I5GMH6AG U
tűzhely
Angol
Használati utasítás (PDF)

Nem találja a választ a kérdésére a kézikönyvben? A választ a kérdésére a Indesit I5GMH6AG U szóló GYIK részben találhatja meg lentebb.

Nem szerepel a kérdésed? Itt tedd fel kérdéseidet

Nincs eredmény