Ferm FCO-1006N

Ferm FCO-1006N kézikönyv

(1)
 • Ferm 51
  GB
  02
  Ferm
  2
  1
  10
  11
  9
  6
  5
  7
  8
  4
  3
  Fig. A
  DECLARATION OF CONFORMITY
  FCO-1006N Compressor
  (GB) We declare under our sole responsibility that this
  p
  roduct is in conformity and accordance with the
  f
  ollowing standards and regulations:
  (
  D)
  D
  er Hersteller erklärt eigenverantwortlich, dass dieses
  Produkt den folgenden Standards und Vorschriften
  e
  ntspricht:
  (NL) Wij verklaren onder onze volledige
  verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan, en in
  overeenstemming is met, de volgende standaarden en
  reguleringen:
  (F) Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce
  produit est conforme aux standards et directives
  suivants:
  (E) Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad
  que este producto cumple con las siguientes normas y
  estándares de funcionamiento:
  (P) Declaramos por nossa total responsabilidade que este
  produto está em conformidade e cumpre as normas e
  regulamentações que se seguem:
  (I) Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che questo
  prodotto è conforme alle normative e ai regolamenti
  seguenti:
  (S) Vi garanterar på eget ansvar att denna produkt
  uppfyller och följer följande standarder och
  bestämmelser:
  (FIN) Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että
  tämä tuote täyttää seuraavat standardit ja säädökset:
  (N) Vi erklærer under vårt eget ansvar at dette produktet
  er i samsvar med følgende standarder og regler:
  (DK) Vi erklærer under eget ansvar, at dette produkt er i
  overensstemmelse med følgende standarder og
  bestemmelser:
  (H) Felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy ez a
  termék teljes mértékben megfelel az alábbi
  szabványoknak és előírásoknak:
  (CZ) Na naši vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že je tento
  výrobek v souladu s následujícími standardy a
  n
  ormami:
  (SK) Vyhlasujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že tento
  v
  ýrobok je v zhode a súlade s nasledujúcimi normami a
  predpismi:
  (
  SLO)
  S
  polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek v
  s
  kladu in da odgovarja naslednjim standardom ter
  predpisom:
  (
  PL)
  D
  eklarujemy na własną odpowiedzialność, że ten
  produkt spełnia wymogi zawarte w następujących
  normach i przepisach:
  (LT) Prisiimdami visą atsakomybę deklaruojame, kad šis
  gaminys atitinka žemiau paminėtus standartus arba
  nuostatus:
  (LV) Apgalvojam ar visu atbildību, ka šis produkts ir saskaņā
  un atbilst sekojošiem standartiem un nolikumiem:
  (EST) Deklareerime meie ainuvastutusel, et see toode on
  vastavuses ja kooskõlas järgmiste standardite ja
  määrustega:
  (RO) Declarăm prin aceasta cu răspunderea deplină că
  produsul acesta este în conformitate cu următoarele
  standarde sau directive:
  (HR) Izjavljujemo pod vlastitom odgovornoπÊu da je strojem
  ukladan sa slijedeÊim standardima ili standardiziranim
  dokumentima i u skladu sa odredbama:
  (SB) Izjavljujemo pod iskljuãivom odgovornoπ u da je ovaj
  proizvod usaglaπen i saobrazan sa sledeçim
  standardima i propisima:
  (RUS) Под свою ответственность заявляем, что данное
  изделие соответствует следующим стандартам и
  нормам:
  (UA) На свою власну відповідальність заявляємо, що
  дане обладнання відповідає наступним стандартам і
  нормативам:
  (GR) ¢ËÏÒÓÔ˘Ì ˘Â‡ı˘Ó· fiÙÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ·˘Ùfi Û˘ÌʈÓ›
  Î·È ÙËÚ› ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÚfiÙ˘·:
  EN1012-1, EN60204-1, EN60335-1, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2,
  EN61000-3-3
  98/37/EC (UNTIL 28-12-2009), 2006/42/EC (FROM 29-12-2009),
  2004/108/EC, 2006/95/EC, 2000/14/EC, 2002/95/EC, 2002/96/EC
  Zwolle, 01-11-2009
  J.A. Bakker - van Ingen
  CEO Ferm BV
  It is our policy to continuously improve our products and we therefore reserve the right to change the product
  specification without prior notice.
  Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM • Zwolle The Netherlands
Ferm FCO-1006N

Kell segítség?

Kérdések száma: 0

Van kérdése a (z) Ferm FCO-1006N kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Tegye fel a kérdését itt. Adjon világos és átfogó leírást a problémáról és a kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Ferm FCO-1006N tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Ferm FCO-1006N kézikönyvét. Ez a kézikönyv a Kompresszorok kategóriába tartozik, és 1 ember értékelte, átlagosan 10. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Magyar, Angol, Holland, Horvát, Szlovén, Szlovák, Román, Finn, Norvég, Lengyel, Orosz, Dán, Portugál, Svéd, Olasz, Spanyol, Francia, Német, Ukrán. Van kérdése a (z) Ferm FCO-1006N kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Itt tedd fel kérdéseidet

Ferm FCO-1006N specifikációk

Márka Ferm
Modell FCO-1006N
Termék Kompresszor
Nyelv Magyar, Angol, Holland, Horvát, Szlovén, Szlovák, Román, Finn, Norvég, Lengyel, Orosz, Dán, Portugál, Svéd, Olasz, Spanyol, Francia, Német, Ukrán
Fájltípus PDF

Kapcsolódó termékek kézikönyvei

Kompresszor Ferm

hasznalati-utasitasok.hu

Egy útmutatót keres? hasznalati-utasitasok.hu biztosítja, hogy rövid időn belül megtalálja az útmutatót.Az adatbázisunk több, mint 1 millió PDF útmutató tartalmaz, több, mint 10,000 márkától. Nap, mint nap újabb útmutatókat töltünk fel, így ön mindig megtalálhatja, amit keres.Nagyon egyszerű: csak írja be a márkanevet és a termék típusát a keresősávba és máris megtekintheti ingyenesen az ön által keresett útmutatót.

hasznalati-utasitasok.hu

© Szerzői jogok 2020 hasznalati-utasitasok.hu. Minden jog fenntartva.