ECG TV 30

ECG TV 30 kézikönyv

(1)
 • Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod abezpečnostní pokyny, které jsou vtomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen kpřístroji. Pred uvedením
  výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú vtomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju. Przed pierwszym użyciem
  urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania. Instrukcja obsługi musi być zawsze dołączona. A termék használatba vétele előtt
  gyelmesen olvassa el ezt ahasználati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket. Ahasználati útmutatót tartsa akészülék közelében. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme
  des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein. Always read the safety&use
  instructions carefully before using your appliance for the rst time. The user´s manual must be always included. Uvijek pročitajte sigurnosne upute iupute za uporabu prije prvog korištenja vašeg
  uređaja. Upute moraju uvijek biti priložene.
  Pred vklopom izdelka temeljito preberite ta navodila in varnostne napotke, ki so navedeni vteh navodilih. Navodila morajo biti vedno priložena
  knapravi.
  Uvek pažljivo pročitajte uputstva za sigurnost iupotrebu pre upotrebe uređaja po prvi put. Korisničko uputstvo mora uvek biti priloženo.
  Avant de mettre le produit en service,
  lisez attentivement le présent mode d'emploi et les consignes de sécurité contenues dans le présent mode d'emploi. Le mode d'emploi doit toujours être fourni avec le produit. Leggere sempre
  con attenzione le istruzioni di sicurezza ed uso prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. Il manuale dell'utente deve essere sempre incluso. Siempre lea cuidadosamente las instrucciones
  de seguridad yde uso antes de utilizar su artefacto por primera vez. Siempre debe estar incluido el manual del usuario. Enne seadme esmakordset kasutamist lugege ohutus- ja kasutusjuhised alati
  hoolikalt läbi. Kasutusjuhend peab alati kaasas olema. Prieš naudodamiesi prietaisu pirmąjį kar, visuomet atidžiai perskaitykite saugos ir naudojimo instrukcijas. Kartu su gaminiu visada privalo būti
  jo naudotojo vadovas. Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes vienmēr rūpīgi izlasiet drošības un lietošanas norādījumus. Rokasgrāmata vienmēr jāpievieno ierīcei.
  TV 30
  CZ
  TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR
  NÁVOD KOBSLUZE
  Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory
  nebo dočasné používání.
  SR/MNE
  KALORIFER
  UPUTSTVO ZA UPOTREBU
  Ova proizvod je primeren samo za dobro izolovane prostore
  ikratkotrajnu upotrebu.
  SK
  TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR
  NÁVOD NA OBSLUHU
  Tento výrobok je vhodný iba pre dobre izolované priestory
  alebo dočasné používanie.
  FR
  VENTILATEUR AAIR CHAUD
  MODE D'EMPLOI
  Ce produit est adapté uniquement pour les espaces bien
  isolés ou pour un usage temporaire.
  PL
  TERMOWENTYLATOR
  INSTRUKCJA OBSŁUGI
  Niniejszy produkt jest przeznaczony wącznie do dobrze
  izolowanych pomieszczeń lub do użytku tymczasowego.
  IT
  TERMOVENTILATORE
  MANUALE DI ISTRUZIONI
  Questo prodotto èadatto solo per locali ben isolati outilizzo
  temporaneo.
  HU
  GFÚVÓ
  HASZLATI ÚTMUTA
  Ez atermék csak jól szigetelt terekben vagy ideiglenes
  használatra alkalmas.
  ES
  VENTILADOR DE AIRE CALIENTE
  MANUAL DE INSTRUCCIONES
  Este producto solo es apropiado para habitaciones bien
  aisladas opara uso temporal.
  DE
  HEISSLUFT-VENTILATOR
  BEDIENUNGSANLEITUNG
  Dieses Produkt ist ausschließlich für gut isolierte Räume
  oder eine zeitweilige Verwendung geeignet.
  ET
  SOOJAPUHUR
  KASUTUSJUHEND
  See toode on sobiv kasutamiseks ainult hästiisoleeritud
  ruumides või ajutiseks kasutamiseks.
  GB
  HOT AIR VENTILATOR
  INSTRUCTION MANUAL
  This product is only suitable for well-insulated rooms or
  temporary use.
  LT
  KARŠTO ORO VENTILIATORIUS
  INSTRUKCIJŲ VADOVAS
  Šis gaminys tinkamas naudoti tik geros garso izoliacijos
  patalpose arba laikinam naudojimui.
  HR/BIH
  ELEKTRIČNA GRIJALICA
  UPUTE ZA UPORABU
  Ova proizvod je prikladan samo za dobro izolirane prostore
  ikratkotrajnu uporabu.
  LV
  SILTA GAISA VENTILATORS
  ROKASGRĀMATA
  Šis izstrādājums ir paredzēts tikai labi izolētām telpām vai
  īslaicīgai lietošanai.
  SI
  VENTILATOR NA TOPEL ZRAK
  NAVODILA
  Ta izdelek je primeren le za uporabo vdobro prezračevanih
  prostorih ali za trenutno uporabo.
ECG TV 30

Kell segítség?

Kérdések száma: 0

Van kérdése a (z) ECG TV 30 kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Tegye fel a kérdését itt. Adjon világos és átfogó leírást a problémáról és a kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más ECG TV 30 tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) ECG TV 30 kézikönyvét. Ez a kézikönyv a Tűzhelyek kategóriába tartozik, és 1 ember értékelte, átlagosan 7.8. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Magyar, Angol, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Lengyel, Szlovák, Szlovén, Horvát. Van kérdése a (z) ECG TV 30 kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Itt tedd fel kérdéseidet

ECG TV 30 specifikációk

Márka ECG
Modell TV 30
Termék Tűzhely
Nyelv Magyar, Angol, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Lengyel, Szlovák, Szlovén, Horvát
Fájltípus PDF

Kapcsolódó termékek kézikönyvei

Tűzhely ECG

hasznalati-utasitasok.hu

Egy útmutatót keres? hasznalati-utasitasok.hu biztosítja, hogy rövid időn belül megtalálja az útmutatót.Az adatbázisunk több, mint 1 millió PDF útmutató tartalmaz, több, mint 10,000 márkától. Nap, mint nap újabb útmutatókat töltünk fel, így ön mindig megtalálhatja, amit keres.Nagyon egyszerű: csak írja be a márkanevet és a termék típusát a keresősávba és máris megtekintheti ingyenesen az ön által keresett útmutatót.

hasznalati-utasitasok.hu

© Szerzői jogok 2020 hasznalati-utasitasok.hu. Minden jog fenntartva.