Bury UNI Take&Talk kézikönyv

Bury UNI Take&Talk

Tekintse meg itt ingyenesen a/az Bury%UNI Take&Talk útmutatót. Elolvasta az útmutatót, de nem találta meg a választ a kérdésére? Akkor tegye fel kérdését ezen az oldalon más Bury UNI Take&Talk tulajdonosoknak.

Márka
Bury
Modell
UNI Take&Talk
Termék
EAN
4023032152857
Nyelv
Holland, Angol, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Svéd, Portugál, Dán, Lengyel, Norvég, Finn, Román, Szlovák, Görög, Magyar
Fájltípus
PDF
25.0704.0-38-211008
Ìîíòàæíàÿ èíñòðóêöèÿ è èíñòðóêöèÿ ïî îáñëóæèâàíèþ
Àâòîìîáèëüíûé êîìïëåêò ãðîìêîé ñâÿçè - Äîïîëíèòåëüíàÿ êîìïëåêòàöèÿ
Äåðæàòåëü ìîáèëüíîãî òåëåôîíà
Einbau- und Bedienungsanleitung
Handyhalter
Kfz-Freisprecheinrichtung - Anschluss Set
für Mobiltelefone
Notice de montage et mode d'emploi
Porte portable
Kit complémentaireKit mains-libres voiture -
pour téléphones mobiles
Instrukcja monta¿u i obs³ugi
Samochodowy zestaw g³oœnomówi¹cy - Zestaw dodatkowy
do telefonu komórkowegoUchwyt
Instrucciones de montaje y servicio
Soporte
Equipo de manos libres it de conexión
para teléfonos móviles en vehículos
-K
Asennus- ja käyttöohjeet
Hands-free-laite - Liitäntäsarja
Matkapuhelinteline matkapuhelimille
Installation and operating manual
Mobile phone holder
Hands-free car kit - Connection kit
for mobile phones
Ïäçãßåò ôïðïèÝôçóçò êáé ïäçãßåò ÷ñÞóçò
Óýóôçìá áíïé÷ôÞò áêñüáóçò áõôïêéíÞôïõ - Óåô óýíäåóçò
êéíçôïý ôçëåöþíïõÂÜóç
Istruzioni di montaggio e per l'uso
Dispositivo viva voce per autoveicoli et di collegamento
del cellulare per cellulariSupporto
-S
Monterings- og bruksanvisning
Mobiltelefonholder
Handsfree-innretning for biler - Tilkoplingssett
for mobiltelefoner
Inbouwhandleiding en gebruiksaanwijzing
GSM-houder
Handsfree carkit
voor mobiele telefoons
-Aansluitset
Monterings- och bruksanvisning
Hands-free-anordning nslutningsset-A
Mobiltelefonhållare för mobiltelefoner i bilen
Monterings- og betjeningsvejledning
Telefonholder
Håndfrit sæt til brug - Tilslutningssæt
for mobiltelefoner i biler
Ìîíòàæíà ³íñòðóêö³ÿ òà ³íñòðóêö³ÿ îáñëóãîâóâàííÿ
´Àâòîìîá³ëüíèé êîìïëåêò ãó÷íîãî çâ ÿçêó - Äîäàòêîâà êîìïëåêòàö³ÿ
Óòðèìóâà÷ äëÿ ìîá³ëüíîãî òåëåôîíà
Montány a uívate¾ský návod
Driak
Hands-free telefónna sada - Èas pre kompletáciu
mobilného telefónu
Manual de instalare si folosire
Suportul
Accesoriul auto “Maini libere"
de telefon mobil
Instruções de montagem e operação
Suportes
Kit de mãos livres para automóvel - Kit de ligação
para telemóveis
Firmensitz und Vertrieb:
BURY GmbH & Co. KG
Robert-Koch-Str. 1-7
D-32584 Löhne
www.bury.com
Serviceannahme:
BURY GmbH & Co. KG
im Hause DPD Depot 103
D-03222 Lübbenau
D
PL
S
I
NL
GB
F
E
FIN
GR
N
RUS
DK
UA
SK
RO
P
H
Beszerelési és használati útmutató
Tartókonzol
Kéz-nélküli autós készülék - Csatlakoztató készlet
mobiltelefonokhoz
Zastrzega siê prawo do pomy³ek i zmian
Omyl a zmeny vyhradené
Sub rezerva oricãror erori sau greºeli de tipar
Vergissingen en wijzigingen voorbehouden
Sous réserve de fautes et de modifications
Ïîìèëêè íå âèêëþ÷åí³, ìîæëèâ³ çì³íè
Salvo errores y modificaciones
Íå èñêëþ÷åíû îøèáêè è âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
Med forbehold om mulige feil og endringer
Äéáôçñïýìå ôï äéêáßùìá ëáèþí êáé ôñïðïðïéÞóåùí
Der tages forbehold for fejl og ændringer
Virheen ja muutokset pidättäen
Con riserva di errori e modifiche
Med reservation för felaktiga uppgifter och ändringar
Subject to change. Errors and ommissions excepted.
Irrtum und Änderungen vorbehalten
Reserva-se o direito a erros e alterações
A változtatások és tévedések joga fenntartva
BURY-Hotline: +49 (0) 18 05 / 842 468 / BURY-Faxline: +49 (0) 18 05 / 842 329
Service-Tel: +49 (0) 57 32 / 97 06 -170 / -431 / Service-Fax: +49 (0) 57 32 / 97 06 - 470
BURY-Hotline: + 44 (0) 870-870-7410 / BURY-Faxline: +44 (0) 870-870-7412
U.K. Low TariffU.K. Low Tariff
UNI Take&Talk

Kérdése van a következővel kapcsolatban: Bury UNI Take&Talk?

Tegye fel a/az Bury UNI Take&Talk termékre vonatkozó kérdését a termék többi tulajdonosának.A probléma leírása és az ön kérdése legyen világos és átfogó. Minél jobb a probléma leírása, annál könnyebb lesz a/az BuryUNI Take&Talk termék tulajdonosainak választ adni a kérdésre.

Hasonló termék megvásárlása:

Termékleírás

Kialakítás
Kompatibilitás Samsung Galaxy S4
Mobileszköz típusa Mobile phone/smartphone
Típus Aktív tok
Szabályos használat Autó
Termék színe Fekete
Anyag -
Tápellátás
Áramforrás típusa -
Multimédia
Beépített hangszóró(k) no