Bury UNI Take&Talk

Bury UNI Take&Talk kézikönyv

(1)
 • 25.0704.0-38-211008
  Ìîíòàæíàÿ èíñòðóêöèÿ è èíñòðóêöèÿ ïî îáñëóæèâàíèþ
  Àâòîìîáèëüíûé êîìïëåêò ãðîìêîé ñâÿçè - Äîïîëíèòåëüíàÿ êîìïëåêòàöèÿ
  Äåðæàòåëü ìîáèëüíîãî òåëåôîíà
  Einbau- und Bedienungsanleitung
  Handyhalter
  Kfz-Freisprecheinrichtung - Anschluss Set
  für Mobiltelefone
  Notice de montage et mode d'emploi
  Porte portable
  Kit complémentaireKit mains-libres voiture -
  pour téléphones mobiles
  Instrukcja monta¿u i obs³ugi
  Samochodowy zestaw g³oœnomówi¹cy - Zestaw dodatkowy
  do telefonu komórkowegoUchwyt
  Instrucciones de montaje y servicio
  Soporte
  Equipo de manos libres it de conexión
  para teléfonos móviles en vehículos
  -K
  Asennus- ja käyttöohjeet
  Hands-free-laite - Liitäntäsarja
  Matkapuhelinteline matkapuhelimille
  Installation and operating manual
  Mobile phone holder
  Hands-free car kit - Connection kit
  for mobile phones
  Ïäçãßåò ôïðïèÝôçóçò êáé ïäçãßåò ÷ñÞóçò
  Óýóôçìá áíïé÷ôÞò áêñüáóçò áõôïêéíÞôïõ - Óåô óýíäåóçò
  êéíçôïý ôçëåöþíïõÂÜóç
  Istruzioni di montaggio e per l'uso
  Dispositivo viva voce per autoveicoli et di collegamento
  del cellulare per cellulariSupporto
  -S
  Monterings- og bruksanvisning
  Mobiltelefonholder
  Handsfree-innretning for biler - Tilkoplingssett
  for mobiltelefoner
  Inbouwhandleiding en gebruiksaanwijzing
  GSM-houder
  Handsfree carkit
  voor mobiele telefoons
  -Aansluitset
  Monterings- och bruksanvisning
  Hands-free-anordning nslutningsset-A
  Mobiltelefonhållare för mobiltelefoner i bilen
  Monterings- og betjeningsvejledning
  Telefonholder
  Håndfrit sæt til brug - Tilslutningssæt
  for mobiltelefoner i biler
  Ìîíòàæíà ³íñòðóêö³ÿ òà ³íñòðóêö³ÿ îáñëóãîâóâàííÿ
  ´Àâòîìîá³ëüíèé êîìïëåêò ãó÷íîãî çâ ÿçêó - Äîäàòêîâà êîìïëåêòàö³ÿ
  Óòðèìóâà÷ äëÿ ìîá³ëüíîãî òåëåôîíà
  Montány a uívate¾ský návod
  Driak
  Hands-free telefónna sada - Èas pre kompletáciu
  mobilného telefónu
  Manual de instalare si folosire
  Suportul
  Accesoriul auto “Maini libere"
  de telefon mobil
  Instruções de montagem e operação
  Suportes
  Kit de mãos livres para automóvel - Kit de ligação
  para telemóveis
  Firmensitz und Vertrieb:
  BURY GmbH & Co. KG
  Robert-Koch-Str. 1-7
  D-32584 Löhne
  www.bury.com
  Serviceannahme:
  BURY GmbH & Co. KG
  im Hause DPD Depot 103
  D-03222 Lübbenau
  D
  PL
  S
  I
  NL
  GB
  F
  E
  FIN
  GR
  N
  RUS
  DK
  UA
  SK
  RO
  P
  H
  Beszerelési és használati útmutató
  Tartókonzol
  Kéz-nélküli autós készülék - Csatlakoztató készlet
  mobiltelefonokhoz
  Zastrzega siê prawo do pomy³ek i zmian
  Omyl a zmeny vyhradené
  Sub rezerva oricãror erori sau greºeli de tipar
  Vergissingen en wijzigingen voorbehouden
  Sous réserve de fautes et de modifications
  Ïîìèëêè íå âèêëþ÷åí³, ìîæëèâ³ çì³íè
  Salvo errores y modificaciones
  Íå èñêëþ÷åíû îøèáêè è âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
  Med forbehold om mulige feil og endringer
  Äéáôçñïýìå ôï äéêáßùìá ëáèþí êáé ôñïðïðïéÞóåùí
  Der tages forbehold for fejl og ændringer
  Virheen ja muutokset pidättäen
  Con riserva di errori e modifiche
  Med reservation för felaktiga uppgifter och ändringar
  Subject to change. Errors and ommissions excepted.
  Irrtum und Änderungen vorbehalten
  Reserva-se o direito a erros e alterações
  A változtatások és tévedések joga fenntartva
  BURY-Hotline: +49 (0) 18 05 / 842 468 / BURY-Faxline: +49 (0) 18 05 / 842 329
  Service-Tel: +49 (0) 57 32 / 97 06 -170 / -431 / Service-Fax: +49 (0) 57 32 / 97 06 - 470
  BURY-Hotline: + 44 (0) 870-870-7410 / BURY-Faxline: +44 (0) 870-870-7412
  U.K. Low TariffU.K. Low Tariff
  UNI Take&Talk

Kell segítség?

Kérdések száma: 0

Van kérdése a (z) Bury UNI Take&Talk kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Tegye fel a kérdését itt. Adjon világos és átfogó leírást a problémáról és a kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Bury UNI Take&Talk tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Bury UNI Take&Talk kézikönyvét. Ez a kézikönyv a Autóskészletek kategóriába tartozik, és 1 ember értékelte, átlagosan 9. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Magyar, Holland, Angol, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Svéd, Portugál, Dán, Lengyel, Norvég, Finn, Román, Szlovák, Görög. Van kérdése a (z) Bury UNI Take&Talk kapcsán, vagy segítségre van szüksége?

Bury UNI Take&Talk specifikációk

Márka Bury
Modell UNI Take&Talk
Termék Autóskészlet
EAN 4023032152857
Nyelv Magyar, Holland, Angol, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Svéd, Portugál, Dán, Lengyel, Norvég, Finn, Román, Szlovák, Görög
Fájltípus PDF
Kialakítás
Termék színe Fekete
Kompatibilitás Nokia E51

Kapcsolódó termékek Bury UNI Take&Talk

  Kapcsolódó termékek kézikönyvei

  Autóskészlet Bury

  Kézikönyv hozzáadása

  Van egy kézikönyve, amelyet hozzá szeretne adni?