Bose QuietComfort 20

Bose QuietComfort 20 kézikönyv

(1)
 • Svenska
  简体中文 繁體中文 日本語
  
  한국어
  ©2013 Bose Corporation, The Mountain,
  Framingham, MA 01701-9168 USA
  AM363407 Rev. 00
  http://global.Bose.com
  U.S. only:
  http://Owners.Bose.com/QC20
  United States ............1 800 367 4008
  Australia ........................ 1 800 061 046
  Austria ............................01 60404340
  Belgium ........................... 012 390 800
  Canada ........................ 1 800 465 2673
  China ....................... 86 400 880 2266
  Denmark ............................... 4343 7777
  Europe, Other ...........+31(0) 299390111
  Finland ............................010 778 6900
  France ............................ 01 30 61 67 39
  Germany .......................... 0 6172 71040
  Greece ............................... 2106744575
  Hong Kong ..................852 2123 9000
  Hungary .............................6040434 31
  India ..................................1800 11 2673
  Ireland .................................429671500
  Italy .................................. 800 832 277
  Japan ............................. 0570 080 021
  Latin Markets,
  Other ..............................508 614 6000
  Mexico .....................001 866 693 2673
  New Zealand ................... 0800 501 511
  Norway ............................... 62 82 15 60
  Portugal .............................. 229419248
  Spain ................................... 917482960
  Sweden ..............................031 878850
  Switzerland .................... 061 975 77 33
  Taiwan ........................ 886 2 2514 7977
  e Netherlands ..........0299 390290
  United Arab
  Emirates .......................+97148861300
  United Kingdom ........ 0844 2092630
  Polski
  Należy zapoznać się z niniejszą
  Instrukcją obsługi i zachować ją,
  a także uważnie przeczytać Ważne
  zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
  i stosować się do nich oraz
  zapoznać się z informacjami
  dotyczącymi gwarancji i z danymi
  kontaktowymi.
  Aby uzyskać dodatkowe informacje o swoich
  słuchawkach lub częściach zamiennych, odwiedź:
  • http://global.Bose.com
  • Tylko USA: http://Owners.Bose.com/QC20
  Ładowanie
  Pełne ładowanie przed pierwszym użyciem trwa
  do 2 godzin. W celu podłączenia słuchawek
  do zasilanego portu USB w komputerze lub do
  atestowanej ładowarki sieciowej (nie dołączono)
  użyj dołączonego kabla USB do ładowania.
  Czas działania w pełni naładowanego
  akumulatora wynosi około 16 godzin.
  Uwaga: Przed rozpoczęciem ładowania należy
  upewnić się, że zestaw słuchawkowy ma
  temperaturę pokojową od 5°C do 40°C.
  Elementy
  A. Moduł sterowania
  B. Przycisk odbierania/kończenia połączeń
  i mikrofon
  C. Klips na ubranie
  D. Końcówki StayHear
  ®
  +: małe (białe);
  średnie, założone (szare); duże (czarne)
  E. Kabel USB do ładowania
  F. Futerał
  Włączanie
  
  Przesuń włącznik zasilania znajdujący
  się na module sterowania na pozycję Wł.
  Słuchawki uruchomią się w trybie Redukcji
  szumów, który usuwa większość dźwięków
  docierających z otoczenia.
  Uwaga: Jeśli urządzenie jest wyłączone,
  słuchawki nadal będą odtwarzać dźwięk,
  ale bez funkcji Redukcji szumu. Dla uzyskania
  najlepszej jakości należy włączyć zasilanie.
  Przełączanie trybów
  Aby włączyć tryb
  Uwagi, który umożliwia
  słyszenie niektórych
  dźwięków otoczenia
  np. ruchu ulicznego,
  naciśnij przycisk trybu
  na bocznej części pilota.
  Podłączanie do smartfona
  Słuchawki Bose
  ®
  QuietComfort
  ®
  20
  można podłączyć do standardowego
  gniazda słuchawkowego 3,5 mm, w które
  zaopatrzona jest większość smartfonów.
  Odbieranie i kończenie połączeń
  Aby zapewnić
  wygodę użytkowania
  z większością
  smartfonów, zestaw
  słuchawkowy posiada
  wbudowany mikrofon i
  łatwo dostępny przycisk
  odbierania/kończenia
  rozmowy. Naciśnij
  przycisk odbierania/
  kończenia połączeń,
  aby odebrać lub
  zakończyć połączenie.
  Uwaga: W przypadku niektórych telefonów
  użycie funkcji może wymagać dwukrotnego
  naciśnięcia lub naciśnięcia i przytrzymania
  przycisku odbierania/kończenia połączenia.
  Znaczenie właściwego
  dopasowania
  Aby zapewnić efektywną redukcję szumu,
  należy dobrać odpowiedni rozmiar końcówek
  StayHear
  ®
  +.
  Wybierając ich rozmiar, trzeba zwrócić uwagę
  na wygodę i dopasowanie w każdym uchu.
  Aby zdecydować, które najlepiej pasują,
  można przymierzyć każdy z trzech rozmiarów.
  Aby sprawdzić dopasowanie, spróbuj mówić
  głośno (przy wyłączonym zasilaniu). Twój głos
  powinien być przytłumiony w obu uszach. Jeśli tak
  nie jest, przymierz inny rozmiar końcówek.
  Każda końcówka oznaczona jest literą L lub R.
  Upewnij się, że umieszczasz lewą końcówkę
  (L) w lewym uchu, a prawą końcówkę (R)
  w prawym uchu.
  Aby wymienić końcówkę StayHear
  ®
  +:
  1. Delikatnie zsuń brzegi końcówki ze
  słuchawki, uważając aby jej nie rozerwać.
  PRZESTROGA: Nie ciągnij za skrzydełko
  końcówki, aby jej nie uszkodzić.
  2. Wsuń nową końcówkę na wewnętrzną
  część słuchawek.
  3. Wciskaj delikatnie końcówkę, aż poczujesz
  opór. Wybrzuszenie obudowy słuchawki
  powinno wpasować się w szczelinę,
  znajdującą się po wewnętrznej
  stronie końcówki.
  Dopasowywanie słuchawek do ucha
  1. Włóż słuchawkę do ucha, tak, aby końcówka
  delikatnie opierała się na ujściu kanału
  słuchowego.
  2. Przechyl słuchawkę w tył i lekko wciskaj
  skrzydełko pod wypukłość małżowiny
  usznej, aż będzie umieszczona wygodnie
  i pewnie. Końcówka powinna tkwić
  w małżowinie usznej wygodnie, lecz pewnie.
  Rozpoznawanie wskaźników
  Wskaźnik akumulatora
  Kolor Stan w trakcie
  korzystania:
  Stan w trakcie
  ładowania
  Zielony
  (świeci)
  Włączenie
  zasilania.
  Pozostało ponad
  3 godziny pracy
  akumulatora.
  Ładowanie
  zakończone
  Zielony
  (miga)
  Włączenie
  zasilania.
  Pozostało mniej
  niż 3 godziny pracy
  akumulatora.
  Brak
  Żółty (miga) brak Ładowanie
  Czerwony brak Błąd: Zobacz
  „Zakres
  temperatur”
  Brak (Wył.) Urządzenie jest wyłączone lub
  akumulator jest wyładowany.
  Wskaźnik trybu
  Kolor Oznacza, że:
  Zielony (Wł.) Włączony tryb Redukcji szumów.
  Brak (Wył.) Włączony tryb Uwagi.
  Rozwiązywanie problemów
  Niska jakość dźwięku
  Upewnij się, że słuchawki są włączone
  i prawidłowo podłączone do gniazda jack
  w urządzeniu.
  • Wypróbuj inny rozmiar końcówek StayHear
  ®
  +.
  Spróbuj użyć innego telefonu lub aplikacji.
  Wyczyść złącze alkoholem izopropylowym
  i osusz czystą ściereczką.
  W przypadku występowania głośnych zakłóceń
  należy wyłączyć zasilanie.
  Brak lub nieznaczna redukcja szumów
  Upewnij się, że zasilanie jest włączone
  i Wskaźnik trybu świeci na zielono.
  Wypróbuj inny rozmiar końcówek StayHear
  ®
  +.
  Zapoznaj się z rozdziałem: „Znaczenie
  właściwego dopasowania”.
  Upewnij się, że słuchawki są odpowiednio
  naładowane.
  Akumulator słuchawek wykazuje krótki
  czas działania (mniej niż 16 godzin)
  Podczas ładowania upewnij się, że oba
  końce kabla USB są prawidłowo podłączone,
  a wskaźnik baterii miga na żółto.
  Przycisk odbierania/kończenia połączeń
  nie działa
  Upewnij się, że słuchawki są prawidłowo
  podłączone do gniazda jack w urządzeniu.
  Mikrofon nie działa
  Upewnij się, że słuchawki są prawidłowo
  podłączone do gniazda jack w urządzeniu.
  Upewnij się, że mikrofon nie jest zasłonięty.
  Spróbuj użyć innego telefonu, urządzenia
  lub aplikacji.
  Zakres temperatur
  Z urządzenia należy korzystać i przechowywać
  je w temperaturze od -20°C do 45°C.
  Baterię należy ładować w środowisku o
  temperaturze od 5°C do 40°C.
  Ważne informacje
  Prosimy zachować w swoich aktach.
  Numer seryjny (na karcie gwarancyjnej):
  ______________________________________
  Warto teraz zarejestrować słuchawki.
  Można to zrobić, przechodząc do witryny
  http://global.Bose.com/register.
  ©2013 Bose Corporation. Żadnej części tej
  publikacji nie wolno powielać, modykować,
  rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny
  sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego
  zezwolenia.
  Przycisk
  trybu
  Przycisk
  odbierania/
  kończenia
  połączeń
  Läs igenom och behåll snabbguiden.
  Läs dessutom noggrant
  igenom och följ vad som står
  i säkerhetsanvisningarna, garantin
  och kontaktinformationen.
  Mer information om hörlurarna och
  tillbehören nns på:
  • http://global.Bose.com
  • Endast USA: http://Owners.Bose.com/QC20
  Uppladdning
  Ladda upp enheten i minst två timmar innan
  du använder den första gången. Använd
  medföljande USB-kabel för att ansluta
  hörlurarna till en strömförande USB-port
  på datorn eller till en godkänd väggladdare
  (medföljer ej). När batteriet är fulladdat kan
  du använda hörlurarna i cirka 16 timmar.
  Obs! Headsetet måste vara
  rumstempererat, mellan 5°C och 40°C,
  innan du börjar uppladdningen.
  Komponenter
  A. Kontrollmodul
  B. Svara/avsluta-knapp och mikrofon
  C. Sladdklämma
  D. StayHear
  ®
  + öronsnäckor: Små (vit);
  Medel, isatta (grå); Stora (svart)
  E. Kabel för USB-uppladdning
  F. Fodral
  Sätta på enheten
  
  Skjut strömbrytaren på kontrollmodulen
  till på-läget. Hörlurarna sätts på i
  brusreduceringsläget vilket minskar
  det mesta av det ljud som du har
  omkring dig.
  Obs! När hörlurarna är avslagna kommer
  de fortfarande att kunna leverera ljud. Du får
  den bästa ljudkvaliteten om de är påslagna.
  Ändra läge
  Tryck på
  lägesknappen
  på sidan av
  fjärrkontrollen för att
  ändra till läget då du
  kan höra omgivande
  ljud, till exempel
  trakbrus.
  Ansluta till en smarttelefon
  Du kan ansluta Bose
  ®
  QuietComfort
  ®
  20 till vanliga 3,5 mm hörlurskontakter
  på de esta smarttelefoner.
  Besvara och avsluta samtal
  Hörlurarna
  levereras med en
  lättåtkomlig knapp
  för att besvara och
  avsluta samtal.
  Här nns även
  mikrofonen. Tryck
  på svara/avsluta-
  knappen när du
  vill besvara eller
  avsluta ett samtal.
  Obs! På vissa telefoner måste du trycka två
  gånger eller hålla ned svara/avsluta-
  knappen i några sekunder.
  Vikten av god passform
  För att få bra brusreducering är
  det viktigt att välja rätt storlek på
  öronsnäckan för StayHear
  ®
  +.
  Välj den storlek som ger bästa komfort och
  som passar bäst i örat. Du kanske behöver
  prova alla tre storlekarna för att kunna
  bestämma vilken som passar bäst. Du kan
  testa hur de passar genom att tala högt
  (när det är avslagna). Ljudet ska upplevas
  dämpat i båda öronen. Om inte, ska du välja
  en annan storlek.
  Varje öronsnäcka är märkt med antingen
  ett L eller ett R. Sätt in snäckan märkt med
  L i det vänstra örat och den märkt med R
  i det högra.
  Byta öronsnäcka för StayHear
  ®
  +:
  1. Ta försiktigt av öronsnäckan från
  spetsen, men var försiktig så att inte
  spetsen får några märken.
  VARNING! Du förhindrar skador genom
  att inte dra i vingen.
  2. Skjut den nya snäckan över
  hörlurens spets.
  3. Tryck fast öronsnäckan ordentligt
  så att du känner att den hakar fast.
  Upphöjningen i hörluren ska anpassas
  mot avsedd plats i snäckan.
  Anpassa hörlurarna till örat
  1. För in hörluren i örat så att öronsnäckan
  vilar lätt i öronkanalen.
  2. Luta hörluren bakåt och tryck fast vingen
  under kanten vid ytterörat tills den sitter
  fast. Öronsnäckan ska sitta bekvämt och
  säkert i örat.
  Tolka lamporna
  Ström-/batteriindikator
  Färg Status vid
  användning:
  Status under
  uppladdning:
  Grön (fast
  sken)
  Påslagen. Mer
  än tre timmars
  batteritid återstår
  Uppladdning
  är klar
  Grön
  (blinkande)
  Påslagen. Mindre
  än tre timmars
  batteritid återstår
  Ej aktuellt
  Gul (blinkar) Ej aktuellt Uppladdning
  Röd Ej aktuellt Fel: Se
  ”Temperaturin-
  tervall”
  Ingen (av) Ej påslagen eller batteriet är urladdat
  Lägesindikator
  Färg Indikerar:
  Grön (på) Brusreducering är aktiverad.
  Ingen (av) Medvetandeläget är aktiverat.
  Felsökning
  Dålig ljudkvalitet
  Kontrollera att strömmen är påslagen till
  hörlurarna och att de är ordentligt fastfatta
  i kontakten på ljudenheten.
  Prova en annan storlek av öronsnäckan
  för StayHear
  ®
  +.
  Prova med en annan telefon eller ett
  annat program.
  Rengör kontaken med isopropylalkohol
  och torka av den med en ren trasa.
  Om du upplever höga toner ska du stänga
  av enheten med strömbrytaren.
  Dålig eller ingen brusreducering
  Kontrollera att de är påslagna och att
  lägesindikatorn lyser med grönt sken.
  Prova en annan storlek av öronsnäckan för
  StayHear
  ®
  +. Se ”Vikten av god passform”.
  • Kontrollera att hörlurarna är uppladdade.
  Livslängden för batteriet i hörlurarna
  är mindre än 16 timmar
  Vid uppladdning ska du se till att båda
  ändarna av USB-kabeln är ordentligt
  isatta och att batteriindikatorn blinkar med
  gult sken.
  Svara-/avslutaknappen fungerar inte
  Kontrollera att hörlurarna är anslutna till
  hörlurskontakten på ljudenheten.
  Mikrofonen fungerar inte
  Kontrollera att hörlurarna är anslutna till
  hörlurskontakten på ljudenheten.
  Kontrollera att mikrofonen inte är blockerad.
  Prova med ett annat telefonsamtal,
  en annan enhet eller ett annat program
  Temperaturintervall
  Använd och förvara produkten i
  temperaturer mellan -20°C och 45°C.
  Ladda batterierna endast i temperaturer
  mellan 5°C och 40°C.
  Att spara
  Spara uppgifterna.
  Serienummer (på garantikortet):
  ___________________________________
  Det är nu dags att registrera
  dina hörlurar. Du gör det enklast
  genom att besöka webbplatsen
  http://global.Bose.com/register.
  ©2013 Bose Corporation. Ingen del av detta
  dokument får återges, modieras, distribueras
  eller användas på något annat sätt utan
  föregående skriftlig tillåtelse.
  Lägesknapp
  Svara/
  avsluta-
  knappen
  십시
  .
  그리고 시간을 내어 중요 안전 지침
  ,
  보증 락처 정보 주의 깊게
  따르십시오
  .
  헤드폰에 대한 추가 정보 또는 교체용 액세
  서리에 대해서는 다음을 참조하십시오
  .
  http://global.Bose.com
  미국에 한함
  :
  http://Owners.Bose.com/QC20
  충전
  처음 용하기 전에 완전 충전을
  2
  동안 충전하십시오
  .
  제공된
  USB
  케이블
  사용하여 헤드폰을 컴퓨터의 전원 공급
  USB
  포트 또는 인증기관이 허가한 충전
  (
  제공되지
  )
  결합
  .
  완전
  충전되면 헤드폰의 배터리 시간은
  16
  간입니다
  .
  참고
  :
  충전 때는 헤드셋이 실온인
  5°C
  ~
  40°C
  사이에 있어야 합니다
  .
  구성 요소
  A. 컨트롤 모듈
  B. 통화
  /
  종료 버튼 마이크
  C. 클립
  D. StayHear
  ®
  +
  :
  소형
  (
  흰색
  );
  중형
  ,
  설치
  (
  회색
  );
  대형
  (
  검은색
  )
  E. USB
  충전 케이블
  F. 휴대용 케이스
  전원 켜기
  (On)으로 밉니다. 헤드폰이 소음 방지
  (Noise Cancelling) 모드를 켜서, 청취자
  주변의 소음 대부분을 줄여줍니다.
  참고
  :
  전원 에도 헤드폰은
  여전히 무전원 오디오를 제공합니다
  .
  최상
  오디오 품질을 위해 전원을 켜십시오
  .
  모드 전환
  튼을
  (Aware)
  모드
  교통 소음
  변의 리를
  있습니다
  .
  스마트폰 연결
  Bose
  ®
  QuietComfort
  ®
  20
  헤드폰을 대부
  분의 스마트폰에 있는 표준
  3.5mm
  드폰 잭에 연결할 있습니다
  .
  전화 받기 끊기
  헤드폰에는 마트
  폰을 편리하고 쉽게
  합형 마이크가 달린
  /
  .
  /
  화하거나 통화를
  료하십시오
  .
  참고
  :
  일부 전화기에서 기능을 수행하려
  통화
  /
  종료 버튼을 누르거나
  정도 누르고 있어야 합니다
  .
  올바른 크기의 중요성
  효과 능을
  ,
  올바
  크기의
  StayHear
  ®
  +
  팁을 선택하는 것이
  요합니다
  .
  귀에 가장 편안하게 들어맞는 크기를
  택하십시오
  .
  가지 모든 크기를 시도해보
  나서 가장 맞는 것을 결정 필요가
  있습니다
  .
  맞춤 상태를 테스트하려면 소리
  크게 질러 보십시오
  (
  전원을 상태로
  ).
  양쪽 소리 니다
  .
  그렇지 않을 경우 다른 크기의 팁을 선택하
  십시오
  .
  팁에
  L(
  왼쪽
  )
  또는
  R(
  오른
  )
  표시가
  있습니다
  .
  왼쪽
  (L)
  이어피스
  ,
  오른쪽
  (R)
  오른쪽 이어피스에 부착하
  십시오
  .
  StayHear
  ®
  +
  팁을 변경하려면
  :
  1.
  부착된 팁의 가장자리를 이어피스에서
  부드럽게 벗겨냅니다
  .
  주의
  :
  손상을 방지하기 위해 날개를
  잡아당기지 마십시오
  .
  2. 팁을 헤드폰 노즐 위로 밀어 우십
  시오
  .
  3. 걸린 느낌 까지 팁을 세게 밀어
  제위치에 넣으십시
  .
  헤드폰
  우징 이랑이 쪽의 롯에 결합
  되어야 합니다
  .
  귀에 헤드폰 착용
  1. 팁이 귓구멍 입구에 편안하게 고정되도
  헤드폰을 귀에 삽입합니다
  .
  2. 헤드폰이 편한하게 고정되도록 헤드폰
  뒤로 기울이고 이랑 아래로 날개
  가볍게 누릅니다
  .
  팁이 안에 편안
  하면서도 단단히 끼워져야 합니다
  .
  표시등 인식
  전원
  /
  배터리 표시등
  색상 사용 중일
  상태
  :
  충전 중일
  상태
  :
  녹색
  (
  켜진 상태
  )
  전원 켜짐
  .
  배터리
  수명이
  3
  시간
  이상 남음
  .
  충전 완료
  녹색
  (
  깜박이는
  상태
  )
  전원 켜짐
  .
  배터리
  수명이
  3
  시간
  미만 남음
  .
  해당 없음
  황색
  (
  깜박이는
  상태
  )
  해당 없음 충전
  빨간색 해당 없음 오류
  :
  온도
  범위
  참조
  없음
  (
  꺼짐
  )
  전원이 꺼지거나 배터리가
  소모됨
  .
  모드 표시등
  색상 의미
  :
  녹색
  (
  켜짐
  )
  소음 방지 모드 켜짐.
  없음
  (
  꺼짐
  )
  인식
  (Aware)
  모드 켜짐
  .
  문제 해결
  음질이 불량한 경우
  헤드폰이 전원이 있고 장치 헤드폰
  잭에 단히 꽂혀 있는지 인하십시오
  .
  다른 크기의
  StayHear
  ®
  +
  팁을 시도해보십
  시오
  .
  다른 화기 프로램을 도해
  보십시오
  .
  깨끗한 천으로 말리십시오
  .
  동음 리면
  끄십시오.
  소음 감소가 불량 또는 되는 경우
  전원이 켜져 있고 모드 표시등이 켜져
  (
  )
  있는지 확인하십시오
  .
  다른 크기의
  StayHear
  ®
  +
  팁을 시도해보십
  시오
  .
  올바른 크기의 중요성
  참조하십
  시오
  .
  헤드폰이 적절히 충전되었는 확인하십
  시오
  .
  (16
  시간 미만
  )
  충전 중에
  USB
  케이블의 끝단이 단단
  되었 인하 배터 표시
  등이 황색을 깜박이는지 확인하십시오
  .
  통화
  /
  종료가 작동하지 않는 경우
  헤드폰 장치 드폰 단히
  있는지 확인하십시오
  .
  마이크가 작동하지 않는 경우
  헤드폰 장치 드폰 단히
  있는지 확인하십시오
  .
  마이크가 막히지 았는지 확인하십시오
  .
  다른 통화
  ,
  장치 또는 응용 프로그램을
  도해보십시오
  .
  온도 범위
  -20°C
  ~
  45°C
  사이의 범위에서
  제품을 작동하고 보관하십시오
  .
  5°C
  ~
  40°C
  이의 온도 범위에서만 배터
  리를 충전하십시오
  .
  기록할 사항
  기록용으로 보관하십시오
  .
  일련 번호
  (
  보증 카드에 있음
  ):
  ____________________________________
  지금 헤드폰을 등록하시는 것이 좋습니다
  .
  http://global.Bose.com/register
  에서 쉽게
  등록할 있습니다
  .
  ©2013
  Bose
  Corporation.
  없이 설명서 특정 부분을 복제
  ,
  변경
  ,
  배포 또는 사용할 없습니다
  .
  모드
  버튼
  통화/종료
  버튼
  请阅并保好此用户南,并
  花时仔细阅读并遵重要安全
  指示、保修和联系信息。
  获取于耳或替件的他信
  息,请参考:
  http://global.Bose.com
  仅限美国:http://Owners.Bose.com/QC20
  充电
  一次使前,充电最 2
  时。使用提供的 USB 线缆将耳机连接
  电脑有关构认墙式电器
  (未提供)上的通电 USB 端口。耳机充
  满电时,大约能续航 16 个小时。
  意:前, 41°F
  (5°C) 104°F (40°C) 之间的室温下。
  部件
  A. 控制模块
  B. 接听 / 结束按钮和麦克风
  C. 衣夹
  D. StayHear
  ®
  + 塞: 号(
  中号,已安装(灰色); 大号(黑色)
  E. USB 充电线缆
  F. 便携包
  打开电源
  
  控制的电动至
  置。启“音消
  除”这将减小您周围的噪音影响。
  意:当电
  耳机
  未通音频。持高的音
  频,请打开电源。
  切换模式
  按下遥控侧面的模式
  式,这样您就可以听
  到周围的声音,比如
  交通噪音。
  接至智能手机
  Bose
  ®
  QuietComfort
  ®
  20
  3.5 mm 耳机插孔中。
  接听来电和结束通话
  使
  便 /
  风, 便
  制多数智能手机。
  /
  结束通话。
  意:机可求您次或
  按住 Answer/End(接听 / 结束)按钮
  秒钟。
  正确安装重要提示
  达到的降能,选寸正
  确的 StayHear
  ®
  + 耳塞很重要。
  择可给您佳舒并适每只
  朵的寸。您可要尝部三
  尺寸定适的最号。为
  适,
  打开源)两只都应听不
  己的音。果不样,选择
  另一种尺寸的
  耳塞。
  L R
  侧耳塞连接在左耳 (L),右侧耳塞
  接在右耳承 (R) 上。
  若要更换 StayHear
  ®
  + 耳塞:
  1. 轻轻地将连接的耳塞边缘从耳承上
  取下,一定要小心不要损坏耳塞。
  小心:了防止造成损坏,请勿
  拉耳塞的翼部。
  2. 将新耳塞套在耳机出音孔上。
  3. 下耳塞稳固到位,直到感觉其锁
  定。耳机壳上的脊应装入耳塞内侧
  的槽中。
  将耳机正确地戴在耳朵上
  1. 耳机塞入耳朵,让耳塞轻轻地置
  放在耳道的开阔处。
  2. 耳机向后倾斜,将耳塞翼部轻轻
  塞到耳甲下,直至牢固固定。耳
  应该舒服又牢固地固定在耳朵里。
  识别指示灯
  电源 / 电池指示灯
  颜色 正在使用时的
  状态:
  充电时的
  状态:
  绿色(稳定) 电源打开。
  电池续航时间
  超过 3 小时。
  充电完成
  绿色(闪烁) 电源打开。
  电池续航时间
  少于 3 小时。
  N/A
  琥珀色
  (闪烁)
  N/A 正在充电
  红色 N/A 错误:参见
  “温度范围”
  无(关闭) 电源关闭或电池电量耗尽。
  模式指示灯
  颜色 表示 :
  绿色(打开) “噪音消除”开启。
  无(关闭) 觉醒模式开启。
  故障诊断
  声音质量差
  确保耳机电源打开并且耳机牢固插入
  设备的耳机插孔中。
  尝试另一个尺寸的 StayHear
  ®
  + 耳塞。
  尝试另一个手机或应用程序。
  擦干。
  调,
  源开关。
  噪音消除效果很差或没有效果
  (绿色)
  试另一个尺寸 StayHear
  ®
  + 塞。
  参见“正确安装重要提示”
  确保耳机正确充电。
  足( 16
  小时)
  充电时,确保 USB 线缆两端牢固连接
  并且确认电源指示灯闪烁琥珀色光。
  接听 / 结束按钮没有反应
  确保耳机牢固插入设备的耳机插孔中。
  麦克风不起作用
  确保耳机牢固插入设备的耳机插孔中。
  确保麦克风未被阻塞。
  尝试其他手机、设备或应用程序
  温度范围
  只能在 -4°F 113°F-20°C 45°C)的
  温度范围之间操作和存放本产品。
  41°F 104°F5°C 40°C
  温度范围之间给电池充电。
  用户记录
  请留作记录。
  序列号(在质保卡上)
  ____________________________________
  在是您的的好会。您可
  以到 http://global.Bose.com/register 轻松
  完成注册。
  ©2013 Bose Corporation。未经事先书面许
  可,不得制、修改、发行以其
  式使用本资料的任何部分。
  模式按钮
  接听 /
  结束按钮
  閱讀保存此用指南,並
  花時仔細閱讀並遵重要安全
  指示、質保和聯絡資訊。
  獲取於耳或替件的他資
  訊,請參考:
  http://global.Bose.com
  僅限美國:
  http://Owners.Bose.com/QC20
  充電
  次使前,充長需 2
  時。使用提供 USB 線纜將耳連接
  電腦有關構認牆式電器
  (未 供)上 USB 埠。耳
  滿電時,大約能續航 16 個小時。
  意: 前,確 41°F
  (5°C) 104°F (40°C) 之間的室溫下。
  部件
  A. 控制模組
  B. Answer/End (接聽 / 結束)按
  麥克風
  C. 衣夾
  D. StayHear
  ®
  + 塞:小 (白 色)
  中號,已安裝(灰色); 大號(黑色
  E. USB 充電線纜
  F. 攜帶型包裝袋
  打開電源
  
  控制的電動至
  置。耳啟「噪
  除」,這將減小您周圍的噪音影響
  時,耳能提
  未通訊。為保的音
  訊,請打開電源。
  切換模式
  按下遙控側面的模式
  式,這樣您就可以聽
  到周圍的聲音,比如
  交通噪音。
  接至智能手機
  Bose
  ®
  QuietComfort
  ®
  20
  3.5 mm 耳機插孔中。
  接聽來電和結束通話
  使
  方便的 Answer/End
  (接 / 束)按
  風,便
  。按
  Answer/End(接
  / )按
  通話。
  意: 些手能要按兩
  按住 Answer/End(接聽 / 束)按鈕幾
  秒鐘。
  正確安裝重要提示
  達到降噪能,選寸正
  確的 StayHear
  ®
  + 耳塞很重要。
  擇可給您佳舒並適每只
  朵的寸。您能需部三
  尺寸適合型號。為
  適,請
  打開電源)。兩隻耳朵都應當聽不清
  音。如樣,請選
  另一種尺寸的耳塞。
  L R,請
  側耳塞連接在左耳承 (L),右側耳塞
  接在右耳承 (R) 上。
  若要更換 StayHear
  ®
  + 耳塞:
  1. 輕輕地將連接的耳塞邊緣從耳承上
  取下,一定要小心不要損壞耳塞。
  小心:了防止造成損壞,請勿
  拉耳塞的翼部。
  2. 將新耳塞套在耳機出音孔上。
  3. 下耳塞穩固到位,直到感覺其鎖
  定。耳機殼上的脊應裝入耳塞內
  的槽中。
  將耳機正確地戴在耳朵上
  1. 耳機塞入耳朵,讓耳塞輕輕地置
  放在耳道的開闊處。
  2. 耳機向後傾斜,將耳塞翼部輕輕
  塞到耳甲下,直至牢固固定。耳
  應該舒服又牢固地固定在耳朵裏。
  識別指示燈
  電源 / 電池指示燈
  顏色 使用中的
  狀態:
  充電時的
  狀態:
  綠色(穩定) 電源打開。
  電池續航時間
  超過 3 小時。
  充電完成
  綠色(閃爍) 電源打開。
  電池續航時間
  少於 3 小時。
  N/A
  琥珀色
  (閃爍)
  N/A 正在充電
  紅色 N/A 錯誤:參見
  「溫度範圍」
  無(關閉) 電源關閉或電池電量耗盡。
  模式指示燈
  顏色 表示 :
  綠色(打開) 「噪音消除」開啟。
  無(關閉) 覺醒模式開啟。
  疑難排解
  聲音品質差
  確保耳機電源打開並且耳機牢固插入
  裝置的耳機插孔中。
  嘗試另一個尺寸的 StayHear
  ®
  + 耳塞。
  嘗試另一個手機或應用程式。
  擦幹。
  調,
  源開關。
  噪音消除效果很差或沒有效果
  (綠色)
  試另一個尺寸的 StayHear
  ®
  + 塞。
  參見「正確安裝重要提示」
  確保耳機正確充電。
  足(少 16
  小時)
  充電時,確保 USB 線纜兩端牢固連接
  並且確認電源指示燈閃爍琥珀色光。
  Answer/End(接聽 / 結束)按鈕沒有
  反應
  確保耳機牢固插入裝置的耳機插孔中
  麥克風不起作用
  確保耳機牢固插入裝置的耳機插孔中。
  確保麥克風未被阻塞。
  嘗試其他手機、裝置或應用程
  溫度範圍
  只能在 -4°F 113°F-20°C 45°C)的
  溫度範圍之間操作和儲存本產品。
  41°F 104°F 5°C 40°C)的
  溫度範圍之間給電池充電。
  使用者記錄
  請留作記錄。
  序號(質保卡上)
  ____________________________________
  在是的耳會。您可
  以到 http://global.Bose.com/register 輕鬆
  完成註冊。
  ©2013 Bose Corporation。未經事先書面許
  可,不複製、修改、發他方
  式使用本材料的任何部分。
  模式按鈕
  Answer/End
  (接聽 /
  束)按鈕
  このオーナーズガイドをよく読み、大
  切に保管してください。また、安全上
  た内容をよく読み、それに従ってくだ
  さい。
  お使いのヘッドホンに関する詳細情報や、交
  換用アクセサリーにつきましては、次のサイ
  トをご参照ください
  :
  http://global.Bose.com
  米国のみ
  :
  http://Owners.Bose.com/QC20
  充電について
  めて使するに、
  2
  間以けて
  に充電してください。付属
  USB
  ケーブルを
  て、
  Powered
  USB
  ポートまたは
  Wall
  Charger
  (
  別売
  )
  に接続します。完全に充電するとヘッドホン
  は約
  16
  時間使用できます。
  :
  電のに、温が
  5°C
  (41°F) 40°C
  (104°F)
  さい。
  各部の名称
  A. コントロールモジュール
  B. 通話ボタンとマイク
  C.
  リップ
  D. StayHear
  ®
  +
  チップ
  :
  S
  (
  ...
  )
  M
  (
  ...
  レー、取り付け済み
  )
  L
  (
  ...
  )
  E. USB
  充電ケーブル
  F. キャリングケース
  電源オン
  ルモ源ス
  の側す。
  ドホンの電源がオンになり、ノイズキャ
  グ機て、
  の騒音が大幅に低減されます。
  注記
  :
  電源オフにしても器の再生は聞
  えまが、最高質で聴くは、
  ヘッドホンの電源をオンにしてください。
  モードの切り替え
  リモコンの側面にあ
  とアウェアモードに
  り替わり、車の音など
  周囲の音が少し聞こ
  るようになります。
  スマートフォンへの接続
  Bose
  ®
  QuietComfort
  ®
  20
  headphones
  は、ほ
  3.5
  mm
  ヘッドホン端子に接続できます。
  着信応答と終話
  ヘッドホンには、ほと
  んどのスマートフォ
  を簡単に操作できる
  イク付き通話ボタン
  装備されています。か
  かってきた電話に応
  したり、電話を切る場
  合は通話ボタンを押
  ます。
  注記
  :
  スマトフンによっは、通ボタ
  ンを
  回押したり、数秒間長押しする仕様に
  なっているものがあります。
  正しい装着の重要性
  ノイズキャンセリング機能を十分に発揮する
  には、適切なサイズの
  StayHear
  ®
  +
  チップを選
  ぶことが大切です。
  3
  種類のサイズのチップから、耳に最もフィッ
  トするものをお選びください。付属のチップ
  をすべてお試しいただくことをおすすめしま
  す。耳にフィットしているかどうか確かめる
  には、電源をオフにしたまま声を出してみて
  ください。チップが耳にフィットしていれば、
  声がこもったように聞こえます。そうでなけ
  れば、別のチップをお試しください。
  チップには
  L
  (
  )
  R
  (
  )
  のマークが付いてい
  す。左用のップヤーース
  L
  に、右用のチップを
  R
  側にれぞれ正しく
  取り付けてください。
  StayHear
  ®
  +
  チップを交換するには
  :
  1. チップの縁を、ウイングの付いている側か
  らはすよに持ち上げ、破かいよ
  に注意してイヤーピースから外します。
  注意
  :
  ウィング部分を引っ張って、チップ
  を破損しないようにしてください。
  2. いチップヘッドホのノズルにか
  ぶせます。
  3. まま、ップがぴたりまるまで
  しっりとップを押ます。ッド
  ン本の突起部チップの側の溝に
  まっていることを確認してください。
  ヘッドホンの耳への装着
  1. ドホが落ちな程度に、チップを
  軽く耳に挿し込みます。
  2. ドホを後頭部に倒て、チップ
  す。
  り、
  安定て装着でている事確認して
  ださい。
  インジケーターの表示
  電源
  バッテリーインジケーター
  カラー 使用中の場合 充電中の場合
  (
  点灯
  )
  電源がオンの状
  態です。バッテ
  リーに
  3
  時間以上
  の電力が残って
  います。
  充電完了
  (
  点滅
  )
  電源がオンの状
  態です。バッテ
  リーに
  3
  時間未満
  の電力しか残っ
  ていません。
  該当なし
  オレンジ
  (
  点滅
  )
  該当なし 充電中
  該当なし エラー
  :
  「温度
  範囲」を参照
  消灯
  (
  オフ
  )
  電源がオフの状態か、バッテリー
  が劣化しています。
  モードインジケーター
  カラー 表示の意味
  (
  オン
  )
  ノイキャンセング機能
  オンの状態です。
  消灯
  (
  オフ
  )
  アウアモードオンの状
  です。
  故障かな?と思ったら
  音質が悪い
  ヘッドホンの電源がオンになっていて、ケー
  ルが器のッドン端に正く接
  されていることを確認してください。
  サイ
  StayHear
  ®
  +
  プを
  てください。
  のスートォンアプケーョン
  試してみてください。
  コネクターを無水アルコールで拭いてから、
  清潔な布で拭き取ります。
  信音きす場合は、源ス
  をオフにしてください。
  イズンセグ機十分
  れない
  電源がオンになっていて、モードインジケ
  (
  )
  くだ
  さい。
  のサ
  StayHear
  ®
  +
  ップして
  てください。正しい装着の重要性」をご
  ください。
  ッドが正く充れてるこ
  認してください。
  バッテリーのもちが悪い
  (16
  時間未満
  )
  に、
  USB
  ルが
  りと接続されていて、バッテリーインジケー
  ーがレンに点してるこを確
  してください。
  通話ボタンが機能しない
  ッドンのーブが機のヘドホ
  子にしく続さていこと確認
  てください。
  マイクが機能しない
  ッドンのーブが機のヘドホ
  子にしく続さていこと確認
  てください。
  イク覆わていいこを確して
  ださい。
  話をけ直か、別器やプリ
  ションで試してみてください。
  温度範囲
  製品の使用時
  保管時
  :
  -20°C 45°C
  (-4°F
  113°F)
  バッテリーの充電時
  :
  5℃∼40
  (41°F 104°F)
  製品情報の控え
  控えとして、シリアル番号を下の欄にご記入
  くださいシリアル番号
  :
  ________________________________________
  品の録をいいす。登は、
  http://global.Bose.com/register
  えます。
  ©2013
  Bose
  Corporation.
  も、書面による事前の許可のない複写、変更、
  配布、その他の使用は許可されません。
  モード
  ボタン
  通話
  ボタン
        
      
      
  
  
  
  http://global.Bose.com
  
  http://Owners.Bose.com/QC20
  
          
  USB      
  USB     
  
        
  
     
         
  
  
  A .
  B .
  C .
  D .  
  StayHear
  ®
  +
  
  E .
  USB
  F .
  
       
      On 
  
  
  
      
  
  
    
    
  Mode
    
  Aware
  
    
  
  
  Bose
  ®
     
  
   QuietComfort
  ®
  20
  3.5
  
    
    
     
    
    
     
  
  Answer/End
  
  
        
  
  
        
  
  StayHear
  ®
  +
  
  
       
  
  
  
  L
  
  R
  
  :StayHear
  ®
  +
  .      
         
  
  
  .
  .       
       
        
  
  
  .      
  
  .      
         
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Aware
  
  
  
  
  
  StayHear
  ®
  +
  
       
  
  
  
        
  
   
  StayHear
  ®
  +   
  
  
        
  
   USB
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
         
         
  
  
  
  
  
  
  
  _____________________________
  
     
  .
   
  .Bose Corporation ©
        
  
  
  
  
  
  โปรดอ‡านและเก็บคู‡มือผูˆใชˆนี้และสละเวลาอ‡าน
  และปฏิบัติตามคำาแนะนำาเพื่อความปลอดภัย
  ที่สำาคัญ การรับประกัน และขˆอมูลการติดต‡อ
  โดยละเอียด
  
  
  :
  • http://global.Bose.com
  : http://Owners.Bose.com/QC20
  การชาร‹จ
   2 
  
  USB 
  
  USB 
  
  
  ()
  
  16 
  หมายเหตุ
  : 
  
  41°F (5°C) 
  104°F (40°C)
  ส‡วนประกอบ
  A. 
  B. /
  C. 
  D.  StayHear
  ®
  +:  ()
  
  (), ()
  E.
   USB
  F.
  
  การเปิดเครื่อง
  
  
  
  หมายเหตุ
  : 
  
  การสลับโหมด
   
  
  
  
  
  การเชื่อมต‡อกับสมาร‹ทโฟน
   Bose
  ®
  QuietComfort
  ®
  20
   3.5. 
  
  การรับสายและการวางสาย
  
  
  /
  
  
  
  
  /
  
  หมายเหตุ
  : 
  
  /
  ขˆอมูลสำาคัญเพื่อการสวมใส‡อย‡างเหมาะสม
  เพื่อความสามารถในการตัดเสียงรบกวนไดˆอย‡าง
  มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งสำาคัญที่จะตˆองเลือกใชˆจุก
  สวมหูฟัง
  StayHear
  ®
  +
  ขนาดที่เหมาะสม
  
  
  
  
  ()
  
  
  
  L  R
  
  (L)
  
  
  (R) 
  หากตˆองการเปลี่ยนจุกสวมหูฟัง StayHear
  ®
  +:
  1. 
  
  ขˆอควรระวัง
  : 
  
  2. 
  3. 
  
  
  การสวมชุดหูฟังกับหูของคุณ
  1. 
  
  2. 
  
  
  
  ความหมายของไฟสัญญาณ
  ไฟสัญญาณเปิดปิด
  /
  แบตเตอรี่
  สี สถานะ
  ขณะใชˆงาน
  :
  สถานะ
  ขณะชาร‹จ
  :
  () 
  
  
   3 
  
  
  () 
  
  
   3 
  
  
  ()  
    
  : 
  
  () 
  ไฟแสดงสถานะโหมด
  สี ความหมาย
  :
  () 
  
  () 
  การแกˆปัญหา
  คุณภาพเสียงไม‡ดี
  
  
   StayHear
  ®
  + 
  
  
  
  
  การลดเสียงรบกวนไม‡ดีหรือไม‡มีเลย
  
  
  ()
   StayHear
  ®
  + 
  
  
  แบตเตอรี่หูฟังมีอายุการใชˆงานที่สั้น
  (
  นˆอยว‡า
  16
  ชั่วโมง
  )
  
  
  USB 
  
  ปุ‚มรับสาย
  /
  วางสายไม‡ทำางาน
  
  
  ไมโครโฟนไม‡ทำางาน
  
  
  
  
  ช‡วงอุณหภูมิ
  
   -4°F  113°F (-20°C  45°C) 
  
  41°F
  104°F (5°C  40°C) 
  พื้นที่สำาหรับบันทึกขˆอมูลของคุณ
  โปรดเก็บไวˆเป็นบันทึกของคุณ
  หมายเลขซีเรียล
  (
  บนบัตรรับประกัน
  ):
  ____________________________________
  ในตอนนี้ คุณควรลงทะเบียนหูฟังของคุณ
  ซึ่งคุณสามารถดำาเนินการไดˆอย‡างง‡ายดายโดยไปที่
  http://global.Bose.com/register
  ©2013 Bose Corporation
  หˆามทำาซ้ำา แกˆไข เผยแพร‡
  ส‡วนหนึ่งส‡วนใดของเอกสารนี้ หรือนำาไปใชˆงานใดๆ
  โดยไม‡ไดˆรับอนุญาตเป็นลายลักษณ‹อักษร
  
  /
  
  A.
  B.
  D. F.
  E.
  C.
  Bose
  ®
  QuietComfort
  ®
  20
  Acoustic Noise
  Cancelling
  ®
  Headphones
Bose QuietComfort 20

Kell segítség?

Kérdések száma: 0

Van kérdése a (z) Bose QuietComfort 20 kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Tegye fel a kérdését itt. Adjon világos és átfogó leírást a problémáról és a kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Bose QuietComfort 20 tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Bose QuietComfort 20 kézikönyvét. Ez a kézikönyv a Fülhallgatók kategóriába tartozik, és 1 ember értékelte, átlagosan 10. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Magyar, Holland, Angol, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Svéd, Dán, Lengyel, Finn, Kínai, Arab. Van kérdése a (z) Bose QuietComfort 20 kapcsán, vagy segítségre van szüksége?

Bose QuietComfort 20 specifikációk

Márka Bose
Modell QuietComfort 20
Termék Fülhallgató
EAN 17817607230
Nyelv Magyar, Holland, Angol, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Svéd, Dán, Lengyel, Finn, Kínai, Arab
Fájltípus PDF
- Vezetékes
- Binaural
- Black, White
- Hallójárati
- 3.5 mm (1/8")
- 1.32
- Fülbe helyezhető
-
- Lítium-ion (Li-ion)
- 44
- USB
-
- 16
- 2

Kapcsolódó termékek kézikönyvei

Fülhallgató Bose