Bosch WAE24465BY

Bosch WAE24465BY kézikönyv

(1)
 • 1 2 3 4 5
  6
  D90°C
  V
  Hļmérséklet kiválasztása (D = hideg)
  1  24h (Elkészüléshez szükséges idļ) A program ... elteltével fejezļdik be
  1200* A centrifuga fordulatszámának a kiválasztása (* modelltļl függļen) vagy (végsļ
  centrifugálás nélkül, a mosandó ruhanemř az öblítļvízben marad, kijelzļmezļ - - -)
  Állapotjelzések A program folyamatára vonatkozó kijelzések:
  1üü2üücü-0-
  Mosás, öblítés, centrifugálás, program idļtartama illetve vége (-0-)
  ' Gyerekzár a 5. oldal
  Betöltļ-ablak kinyitása, mosandó ruhanemř utólagos berakása a 4., 5. oldal
  A programnak vége, ha ...
  ... A $ (Start/Utólag berak) villog, a kijelzļmezļben pedig -0- jelenik meg.
  Program megszakítása
  Magas hļrsékletř programoknál:
  hřtse le a ruhát: Válassza ki a 2üRinse (Öblítés) helyzetet.
  Nyomja meg a $ (Start/Utólag berak) gombot.
  Alacsonyabb hļmérkletř programokl:
  lassza ki a Spin (Centrifugálás) vagy a Empty (Szivattyúzás)
  helyzetet.
  Nyomja meg a $ (Start/Utólag berak) gombot.
  Program megváltoztatása, ha ...
  ... véletlel nem megfelelļ programot választott:
  lasszon újra programot.
  Nyomja meg a $ (Start/Utólag berak) gombot. Az új program az
  elejérļl indul.
  Mosandó ruhanemŊ utólagos
  berakása, ha... a 5. oldal
  ... megnyomta a $ (Start/Utólag berak) gombot, és a kijelzļmezļben
  világít a YES és a + szimbólum. Ha a NO felirat villog, akkor nem nyitható
  ki a betöltļ-ablak.
  Nyomja meg a $ (Start/Utólag berak) gombot.
  Felszerelés szakszerŖen, a külön
  felállítási utasítás szerint.
  Ellenırizze a gépet
  Soha ne használja a meghibásodott gépet!
  Tájékoztassa a vevļszolgálatot!
  Dugja be a hálózati
  csatlakozót
  Csak száraz kézzel!
  Csak a csatlakozódugónál fogja meg!
  Nyissa ki a vízcsapot
  II-es kamra: Mosószer fĺmosáshoz, lágyító,
  fehérítĺ, folttisztító szer
  Válogassa szét, és helyezze be a mosandó ruhanemŊt
  Vegye figyelembe a gyártó ápolási utasításait!
  A ruhacímkéken lévĺ adatok szerint.
  Fajta, szín, szennyezettség mértéke és hĺmérséklet szerint.
  Ne lépje túl a maximális ruhamennyiséget a 7. oldal.
  Tartsa szem elĺtt a fontos útmutatásokat a 6. oldal!
  Nagy és kis ruhadarabokat vegyesen rakjon bele!
  Zárja be a betöltĺ-ablakot. A ruhadarabok ne szoruljanak be a betöltĺ-ablak
  és a gumitömítés közé.
  Töltsön be mosó- és ápolószert
  Adagolás az alábbiak szerint:
  ruhamennyiség, szennyezettség mértéke, vízkeménység (érdeklĺdjön a
  vízszolgáltatójánál) és a gyártó utasításai.
  A folyékony mosószert a megfelelĺ adagolótartályba töltse be, majd
  helyezze a tartályt a dobba.
  Az Ön mosógépe
  Gratulálunk ä Ön egy korszerŖ, kiváló minĺségŖ, Bosch márkájú
  háztartási készüléket választott. A mosógép takarékos vízä és
  energiafogyasztásával tŖnik ki.
  A gyártó minden kiszállított gép mŖködĺképességét és kifogástalan
  állapotát gondosan ellenĺrzi.
  További információk: www.bosch-home.com
  Az Önhöz legközelebbi vevĺszolgálat elérhetĺségét megtalálja itt ill.
  a vevĺszolgálatok jegyzékében (modelltĺl függĺen).
  H 01 489 5461
  Környezetbarát módon történı ártalmatlanítás
  A csomagolást környezetbarát módon kell ártalmatlanítani.
  Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések
  hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelv (waste electrical and
  electronic equipment  WEEE) szerinti jelöléssel van ellátva.
  Az irányelv elĺírja a berendezések hulladékainak a visszavételére és
  hasznosítására vonatkozóan egész Európára érvényes kereteket.
  RendeltetésszerŊ használat
  Tartalom Oldal
  ʋ RendeltetésszerŖ használat .............................................................1
  ʋ Programok ...........................................................................................1
  ʋ Program beállítása és módosítása..................................................3
  ʋ Mosás ..............................................................................................3/4
  ʋ Mosás után .........................................................................................4
  ʋ Egyéni beállítások .........................................................................5/6
  ʋ Fontos útmutatások ......................................................................... 6
  ʋ Programáttekintés .............................................................................7
  ʋ Biztonsági útmutatások ....................................................................8
  ʋ Fogyasztási értékek ..........................................................................8
  ʋ Ápolás ..................................................................................................9
  ʋ Útmutatások a kijelzĺ-mezĺn ..........................................................9
  ʋ Karbantartás .................................................................................... 10
  ʋ Mi a teendĺ, ha... ............................................................................ 11
  Környezetvédelem / takarékossági útmutató
  Használja ki a mosandó ruhanemŖnek a mindenkori
  programban lehetséges maximális mennyiségét.
  A normál szennyezettségŖ ruhát elĺmosás nélkül mossa ki.
  L Cottons (Pamut) 90°C program helyett használja a
  L Cottons (Pamut) 60°C programot és az ć EcoPerfect
  kiegészítĺ funkciót. Ugyanolyan hatásfokú tisztítás jelentĺsen
  kisebb energiafogyasztással.
  A mosószert a gyártó utasításai és a vízkeménység szerint
  adagolja.
  Ha a ruhát ezután ruhaszárító automatában szárítja meg, a
  szárítógép-gyártó útmutatásának megfelelĺen válassza meg a
  centrifuga-fordulatszámot.
  Elıszítés
  Az elsı mosás elıtt
  egyszer végezzen egy mosást ruhanemŖ nélkül a 9. oldal
  Program beállítása** és módosítása
  Kijelzımezı /
  opciós gombok
  ProgramválasztóStart/Utólag
  berak
  Programválasztó a gép be-és
  kikapcsolásához és a
  programválasztáshoz. Mindkét
  irányba el lehet forgatni.
  Programok
  Részletes programáttekintés a 7. oldal.
  A hĺmérséklet és a centrifuga-fordulatszám egyénileg
  megválasztható, a választott programtól és a program
  haladásától függĺen.
  L Cottons (Pamut) strapabíró textíliák
  7+ Prewash (+ Elļmosás) strapabíró textíliák, elļmosás 30 °C-on
  I Easy-Care (Kímélĺ mosás) nnyen tisztítható textíliák
  7+ Prewash (+ Elļmosás) könnyen tisztítható textíliák, elļmosás
  30 °C-on
  L Mix (Vegyes) különbözļ fajtájú mosandó ruhanemřk
  Delicate / Silk
  (Finom / Selyem)
  kényes, mosható textíliák
  : / O Wool (Gyapjú) kézzel/géppel mosható gyapjú
  2 Rinse (Öblítés) utócentrifugálással
  Spin (Centrifugálás) kézzel mosható mosandó ruhanemřé
  > Empty (Szivattyúzás) öblítļvízé, c(végsļ centrifugálás nélkül)
  esetén
  @ SuperQuick 15
  (Extrarövid)
  rövidprogram
  Shirt / Blouse (Ingek) vasalást nem igénylļ ingek
  V Sensitive (Kényes) strapabíró textíliák
  Z Sports, Fitness
  (Sportruházat)
  Mikroszálas textíliák
  JEasy-Care +
  (Kímélĺ mosás +)
  sötét színř textíliák
  **Ha a kijelzļmezļben villog a
  ' szimbólum, akkor aktív a gyerekzár
  a Kikapcsolás, 5. oldal.
  Kiegészítļ funkciók és opciós gombok
  a Egyéni beállítások, 5. oldal.
  Nyomja meg a $
  (Start/Utólag berak) gombot
  Mosás
  1
  2
  Mosás
  Mosószer-fiók I-es, II-es
  és ~ kamrákkal
  Betöltĺ-ablak
  ~ kamra: Öblítĺszer, keményítĺ
  I-es kamra: Mosószer az elĺmosáshoz
  ʋ kizárólag háztartási használatra,
  ʋ géppel mosható textíliák mosásához és kézzel mosha-
  gyapjú mosószeres mosóvízben történĺ mosásához,
  ʋ üzemeltetés hideg ivóvízzel és a kereskedelmi forga-
  lomban kapható szokásos, gépi mosáshoz alkalmas
  mosóä és ápolószerekkel.
  .
  A gyermekeket ne hagyja felügyelet nélkül a
  mosógép mellett!
  Gyermekek és tájékoztatásban nem részesült
  személyek nem használhatják a mosógépet!
  A háziállatokat tartsa távol a mosógéptĺl!
  Csak azután kezdje használni a mosógépet,
  ha már elolvasta ezt a használati utasítást, és
  a külön füzetben található felállítási utasítást!
  A sŖrŖn folyós öblítĺä és keményítĺszereket hígítsa fel vízzel.
  Megakadályozza a dugulást.
  Egyéni beállítások
  ʑ
  Opciós gombok
  A kiválasztott program elĺtt és futtatása közben módosítható a centrifuga fordulatszáma és
  a hĺmérséklet. A hatás a program pillanatnyi állásától függ.
  ʑ
  V (Hımérséklet °C)
  Lehetĺg van a kijelzett mosási hĺmérséklet módosítására. A kiválasztható maximális
  mosási hĺmérséklet a mindenkori beállított programtól függ.
  ʑ
  (Elkészüléshez szükséges idı)
  A program kiválasztásakor megjelenik a mindenkori program idĺtartama. A program kezdete
  elĺtt késleltetheti a program indítását. Az elkészüléshez szükséges idĺt órákban adhatja
  meg, legfeljebb 24 óráig. Nyomja meg annyiszor a (Elkészüléshez szükséges idı)
  gombot, amíg a kijelzĺn a kívánt számú óra nem látható (h=óra).
  Nyomja meg a $ (Start/Utólag berak) gombot.
  ʑ
  (Centrifuga fordulatszáma / végsı centrifugálás nélkül)
  Lehetĺg van a centrifuga kijelzett fordulatszámának a módosítására. A centrifuga
  kiválasztható maximális fordulatszáma a modelltĺl és a mindenkori beállított programtól függ.
  ʑ
  Kieszítı funkciók a sd még a programáttekintést, 7. oldal
  Ĉ SpeedPerfect Mosás rövidebb idĺ alatt, a normál programéhoz hasonló
  mosóhatással. Maximális töltĺmeg a programáttekintés, 7. oldal
  ć EcoPerfect Energiamegtakarítás a normál programhoz hasonló mosóhatással.
  S(Könnyen
  vasalható)
  Speciális centrifugálási mŖvelet azt követĺ fellazítással. Kímélĺ végsĺ
  centrifugálás  A ruha nedvességtartalma kissé megemelkedik.
  = (Víz plusz) Magasabb vízszint és további öblítési mûvelet, hosszabb mosási idõ.
  Olyan helyek számára, ahol nagyon lágy a víz, vagy a mosási
  eredmény további javításához.
  ʑ
  Gyerekzár és utólagos berakás
  '
  Gyerekzár/
  készülékzár
  A mosógép beállított funkcióinak véletlenszerŖ módosítása ellen véd.
  BE/KI: a program indítása/befejezése után kb. 5 másodpercig
  nyomja meg a $ (Start/Utólag berak) gombot.
  Megjegyzés: A gyerekzár a program következĺ indításáig aktív
  maradhat, akár a gép kikapcsolása után is!
  Ebben az esetben a programindítás elĺtt hatástalanítsa a gyerekzárat
  és adott esetben a programindítás után aktiválja újra.
  YES + o
  Utólagos berakás
  Ha a program indítása után további mosandó ruhadarabokat kíván
  berakni, akkor nyomja meg a $ (Start/Utólag berak) gombot. A gép
  ellenĺrzi, hogy lehetséges-e az utólagos berakás.
  YES + világít: Lehetséges az utólagos berakás.
  NO villog: Várjon, amíg a YES + jelzés világítani kezd.
  Megjegyzés: Csak akkor nyissa ki az ablakot, ha mindkét szimbólum
  világít YES + .
  NO: Nem lehetséges utólagos berakás.
  Megjegyzés: Túl magas vízállásnál és/vagy hĺmérsékletnél a
  centrifugálás közben a betöltĺ-ablak biztonsági okokból reteszelve
  marad.
  A program folytatásához nyomja meg a $ (Start/Utólag berak)
  gombot.
  ʑ
  $ (Start/Utólag berak)
  A program indításához vagy mosandó ruhanemŖ utólagos berakásához és a gyerekzár be-
  vagy kikapcsolásához.
  Egyéni beállítások
  ʑ
  Jel
  Fontos útmutatások
  Kímélje a ruhanemŊt és a gépet
  Minden mosó-, tisztítószer és mosóadalék adagolása során feltétlenül vegye figyelembe a
  gyártó utasításait.
  Ürítse ki a zsebeket.
  Ügyeljen a fémdarabokra (gemkapcsok stb.).
  A kényes ruhanemŖt hálóban/zacskóban mossa (harisnyák, függönyök, merevítĺs
  melltartók).
  A cipzárakat húzza be, a huzatgombokat gombolja be.
  Kefélje ki a homokot a zsebekbĺl és a hajtókák alól.
  volítsa el vagy kösse hálóba/zacskóba a függönykarikákat.
  Különbözı mértékben szennyezett ruhanemŊ
  Az új ruhanemŖt külön mossa.
  enyhe Nincs elĺmosás. Esetleg válassza ki a Ĉ SpeedPerfect kiegészítĺ
  funkciót.
  A foltokon esetleg alkalmazzon elĺkezelést.
  erĺs Kevesebb ruhanemŖt rakjon be.
  Válasszon elĺmosást is tartalmazó programot.
  Áztatás Helyezzen be azonos színŖ mosandó ruhanemŖt.
  Töltsön áztatószert/mosószert a gyártó elĺírásai szerint a II-es kamrába. Állítsa a
  programválasztót L Cottons (Pamut) 30°C helyzetbe, és nyomja meg a $ (Start/Utólag
  berak) gombot. Kb. 10 perc elteltével nyomja meg a $ (Start/Utólag berak) gombot a
  program leállításához. A kívánt áztatási idĺ elteltével nyomja meg újra a $ (Start/Utólag
  berak) gombot, ha folytatni kívánja a programot, vagy módosítsa a programot.
  Keményítés Ne használjon öblítĺszert a mosandó ruhanemŖhöz.
  A keményítés az összes mosóprogramban folyékony keményítĺvel lehetséges. A keményítĺt
  a gyártó által közölt adatok szerint adagolja a ~ öblítĺkamrába (esetleg tisztítsa meg elĺtte).
  Festés / Színtelenítés
  Festés csak a háztartásban szokásos mértékben végezhetĺ. A só megtámadhatja a
  nemesacélt! Vegye figyelembe a festékgyártó utasításait! A mosandó ruhanemŖt ne a
  mosógépben színtelenítse!
  2. Hangerļsség
  beállítása ...
  1. Hangjelzés-erļsség
  beállítási mód
  aktiválása
  állítsa
  helyzetbe
  1. lépés,
  kijelzļmezļ
  világít
  várjon és tartsa
  nyomva
  +
  1. lépés, engedje
  fel
  Gombjelzések Tájékoztató jelzések
  állítsa
  helyzetbe
  Hangerļsség
  beállítása*
  Hangerļsség
  beállítása*
  1. lépés
  közvetlen
  * esetleg nyomja meg
  többször
  Minden gomb érzékeny, elég finoman megé-
  rinteni ļket! Az opciós gombok hosszas
  érintésekor a készülék automatikusan
  végiglépteti a beállítási lehetļségeket!
  Kiegészítı
  funkciók
  3
  Dob
  Kezelĺblende
  Szervizfedĺ
  Ruha kivétele
  Nyissa ki a betöltļ-ablakot és vegye ki a ruhát.
  Ha az (végsļ centrifugálás nélkül) program aktív: Állítsa a
  programválasztót > Empty (Szivattyúzás) helyzetbe vagy válassza ki a
  centrifuga fordulatszámát.
  Nyomja meg a $ (Start/Utólag berak) gombot.
  Távolítsa el az esetleges idegen testeket  rozsdaveszély.
  Hagyja nyitva a betöltļ-ablakot és a mosószer-fiókot, hogy a
  maradék víz kiszáradhasson.
  Zárja el a vízcsapot
  Aqua-Stop modelleknél nem szükséges a útmutatások a felállítási
  utasításban.
  Kikapcsolás
  Állítsa a programválasztót a Off (Ki) helyzetbe.
Bosch WAE24465BY

Kell segítség?

Kérdések száma: 0

Van kérdése a (z) Bosch WAE24465BY kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Tegye fel a kérdését itt. Adjon világos és átfogó leírást a problémáról és a kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Bosch WAE24465BY tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Bosch WAE24465BY kézikönyvét. Ez a kézikönyv a Mosógépek kategóriába tartozik, és 1 ember értékelte, átlagosan 9.9. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Magyar. Van kérdése a (z) Bosch WAE24465BY kapcsán, vagy segítségre van szüksége?

Bosch WAE24465BY specifikációk

Márka Bosch
Modell WAE24465BY
Termék Mosógép
EAN 4242002655543
Nyelv Magyar
Fájltípus PDF
Tápellátás
Energiatakarékossági osztály A++
Mosási energiafelhasználás 0.95kWh
Ciklusonkénti vízfogyasztás 53L
Áram 10A
Mosás éves energiafogyasztása 197kWh
Éves vízfogyasztás mosás 10560L
Teljesítményfelvétel (max.) 2300W
AC bemeneti feszültség 220-240V
AC bemeneti frekvencia 50Hz
Energy Star által tanúsított -
Kialakítás
Beépített kijelző
Kijelző típusa LCD
Feltöltési idő Elől betöltős
Típus Szabadon álló
Vezetékhossz 1.6M
Ajtópánt Left
Ajtó nyílásszög 180°
Dob mérete 55L
Közvetlen meghajtás (inverteres) technológia -
Vezérlés típusa Érintős
Termék színe Fehér
Teljesítmény
Mosási osztály A
Mosási programok mennyisége 15
Dobkapacitás 7kg
Legnagyobb centrifugálási sebesség 1200RPM
Centrifuga hatékonyság osztály B
Zajszint (mosás) 59dB
Késleltetett indítás
Zajszint (centrifugálás) 76dB
Ergonómia
Gyermekzár
Állítható lábak
Lábak beállítása 15mm
- Blouse/shirt, Delicate/silk, Hand/wool, Mix, Pre-wash, Quick, Sport
Tömeg és méretek
Szélesség 600mm
Mélység 590mm
Magasság 848mm
Tömeg 70000g
Ajtó átmérője 300mm
Mélység nyitott ajtóval 990mm
Csomagolási adatok
Csomagolás szélessége 645mm
Csomagolás mélysége 625mm
Csomagolás magassága 875mm
Csomagolás tömege 71000g

Kapcsolódó termékek kézikönyvei

Mosógép Bosch