Bosch WAA2426KBY

Bosch WAA2426KBY kézikönyv

(1)
 • 1 2 3 4 5
  6
  - - - - -
  1200*
  A centrifuga fordulatszámá-
  nak kiválasztása (* modelltĺl
  függĺen) vagy - - - -
  (Öblítĺstop = végsĺ centrifu-
  gálás nélkül, a mosan
  ruhanemŖ az öblítĺvízben
  marad)
  cold - 90 V Hĺmérséklet kiválasztása
  1  24h
  Programindítás ...
  késleltetéssel
  # Gyermekzár a 5. oldal
  A programnak vége, ha ...
  ... villog a (Centrifugálás) állapotjelzĺ, és a
  kijelzĺmezĺben megjelenik az " (Vége) jelzés.
  Program megszakítása
  Magas hĺmérsékletŖ programoknál:
  HŖtse le a ruhát: válassza az 2 Rinse (Öblítés)
  programot.
  Nyomja meg a $
  (Start/Szünet) gombot.
  Alacsonyabb hĺmérsékletŖ programoknál:
  Válassza a
  Spin (Centrifugálás) vagy a >Empty
  (Szivattyúzás) programot.
  Nyomja meg a $ (Start/Szünet) gombot.
  Program megváltoztatása, ha ...
  ... véletlenül nem megfelelĺ programot választott:
  Válasszon újra programot.
  Nyomja meg a $
  (Start/Szünet) gombot. Az új
  program az elejérĺl indul.
  Felszerelés szakszerřen, a külön felállítási utasítás
  szerint.
  Ellenırizze a gépet
  Soha ne használja a meghibásodott gépet!
  Tájékoztassa a vevļszolgálatot!
  Dugja be a hálózati csatlakozót
  Csak száraz kézzel!
  Csak a csatlakozódugónál fogja meg!
  Nyissa ki a vízcsapot
  II-es kamra: Mosószer fĺmosáshoz, vízlágyító, fehérítĺ, folttisztító szer
  Válogassa szét, és helyezze be a mosandó ruhanemŊt
  Vegye figyelembe a gyártó ápolási utasításait!
  A ruhacímkéken lévĺ adatok szerint.
  Fajta, szín, szennyezettség mértéke és hĺmérséklet szerint.
  Ne lépje túl a maximális ruhamennyiséget a7. oldal.
  Tartsa szem elĺtt a fontos útmutatásokat a 6. oldal
  Nagy és kis ruhadarabokat vegyesen rakjon bele!
  Zárja be a betöltĺablakot. A ruhadarabok ne szoruljanak be a betöltĺablak
  és a gumitömítés közé.
  Töltsön be mosó- és ápolószert
  Adagolás az alábbiak szerint:
  ruhamennyiség, szennyezettség mértéke, vízkeménység (érdeklĺdjön a
  vízszolgáltatójánál) és a gyártó utasításai.
  A folyékony mosószert a megfelelĺ adagolótartályba töltse be, majd
  helyezze a tartályt a dobba.
  Az Ön mosógépe
  Gratulálunk ä Ön egy korszerŖ, kiváló minĺségŖ, Bosch márkájú
  háztartási készüléket választott. A mosógép takarékos vízä és
  energiafogyasztásával tŖnik ki.
  A gyártó minden kiszállított gép mŖködĺképességét és kifogástalan
  állapotát gondosan ellenĺrzi.
  További információk: www.bosch-home.com
  Az Önhöz legközelebbi vevĺszolgálat elérhetĺségét megtalálja itt ill.
  a vevĺszolgálatok jegyzékében (modelltĺl függĺen).
  H 06 1 4895461
  Környezetbarát módon történı ártalmatlanítás
  A csomagolást környezetbarát módon kell ártalmatlanítani.
  Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések
  hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelv (waste electrical and
  electronic equipment  WEEE) szerinti jelöléssel van ellátva.
  Az irányelv elĺírja a berendezések hulladékainak a visszavételére és
  hasznosítására vonatkozóan egész Európára érvényes kereteket.
  RendeltetésszerŊ használat
  Tartalom Oldal
  ʋ RendeltetésszerŖ használat .............................................................1
  ʋ Programok ...........................................................................................1
  ʋ Program beállítása és módosítása..................................................3
  ʋ Mosás ..............................................................................................3/4
  ʋ Mosás után .........................................................................................4
  ʋ Egyéni beállítások .............................................................................5
  ʋ Fontos útmutatások ......................................................................... 6
  ʋ Programáttekintés .............................................................................7
  ʋ Biztonsági útmutatások ....................................................................8
  ʋ Fogyasztási értékek ..........................................................................8
  ʋ Ápolás ..................................................................................................9
  ʋ Útmutatások a kijelzĺ-mezĺn ..........................................................9
  ʋ Karbantartás .................................................................................... 10
  ʋ Mi a teendĺ, ha... ............................................................................ 11
  Környezetvédelem / takarékossági útmutató
  Használja ki a mosandó ruhanemŖnek a mindenkori programban
  lehetséges maximális mennyiségét.
  A normál szennyezettségŖ ruhát elĺmosás nélkül mossa ki.
  A MøCottons (Fızı/Tarka) 90 °C program helyett válassza a
  M
  øCottons (Fızı/Tarka) Eco (Gazdaságos) 60 °C lehetĺséget.
  Ugyanolyan hatásfokú tisztítás jelentĺsen kisebb
  energiafogyasztással.
  A mosószert a gyártó utasításai és a vízkeménység szerint adagolja.
  Ha a ruhát ezután ruhaszárító automatában szárítja meg, a szárítógép-
  gyártó útmutatásának megfelelĺen válassza meg a centrifuga-
  fordulatszámot.
  Elıszítés
  Az elsı mosás elıtt
  egyszer végezzen egy mosást ruhanemŖ nélkül a 9. oldal
  Program beállítása** és módosítása
  Kijelzımezı /
  Opciós gombok
  Programválasztó$
  (Start/
  Szünet)
  Programválasztó a gép be-és
  kikapcsolásához és a program-
  választáshoz. Mindkét irányba
  forgatható.
  Programok
  Részletes programáttekintés a 7. oldal.
  A hĺmérséklet és a centrifuga-fordulatszám egyénileg
  megválasztható, a választott programtól és a program
  haladásától függĺen.
  M Cottons (Fızı/
  Tarka)
  strapabíró textíliák
  Kids stains
  Eco (Gazdaságos)
  7 Prewash (Elĺmosás)
  I Easy-Care (Kímélı
  mosás)
  könnyen tisztítható textíliák
  Kids jeans
  Ĕ Quick (Gyors)
  7 Prewash (Elĺmosás)
  N Mix (Vegyes) különbözĺ fajtájú mosandó
  ruhanemŖk
  Q Delicates (Finom) kényes, mosható textíliák
  O Wool (Gyapjú) /ÿü kézzel/géppel mosható gyapjú
  SuperQuick
  (Szupergyors) 30
  rövidprogram
  2 Rinse (Öblítés) kézzel mosható mosandó ruhane-
  mŖhöz
  > Empty (Szivattyúzás) öblítĺvízhez- - - - esetén
  Spin (Centrifugálás) zzel mosott ruhanemŖhöz, csökken-
  tett centrifuga fordulatszám mellett
  **Ha a kijelzĺmezĺben villog a
  # szimbólum, a gyermekzár
  aktív aKikapcsolás, 5. oldal.
  Kiegészítĺ funkció és opciós
  gombok a Egyedi beállítások,
  5. oldal.
  Nyomja meg a
  $ (Start/Szünet) gombot
  Mosás
  1
  2
  Ruha kivétele
  Nyissa ki a betöltĺablakot, és vegye ki a ruhát.
  Ha a - - - - (végsĺ centrifugálás nélküli) program aktív:
  Állítsa a programválasztót a >
  Empty (Szivattyúzás)
  programra, vagy válassza ki a centrifuga fordulatszámát.
  Nyomja meg a $ (Start/Szünet) gombot.
  Távolítsa el az esetleges idegen testeket
   rozsdaveszély.
  Hagyja nyitva a betöltĺablakot és a
  mosószertartó fiókot, hogy a maradék víz
  kiszáradhasson.
  Zárja el a vízcsapot
  Aqua-Stop modelleknél nem szükséges a útmutatások a
  felállítási utasításban., 7. oldal
  Kikapcsolás
  A programválasztót állítsa Off (Ki) állásba.
  Mosás
  Mosószer-fiók
  I-es, II-es és ~ kamrákkal
  Betöltĺablak
  ~ kamra: Öblítĺszer, keményítĺ
  I-es kamra: Mosószer az elĺmosáshoz
  ʋ kizárólag háztartási használatra,
  ʋ ppel mosható textíliák mosásához és kézzel mosha-
  gyapjú mosószeres mosóvízben történĺ mosásához,
  ʋ üzemeltetés hideg ivóvízzel és a kereskedelmi forga-
  lomban kapható szokásos, gépi mosáshoz alkalmas
  mosóä és ápolószerekkel.
  .
  LjDzǶǴǬǰǷǭǶǩǵȀ ǴǩǮDzǰǩDZǨǤǺȉǭ ǫ ǥǩǫdzǩǮǬ ǫȉ
  ǵǶDzǴȉDZǮǬ 8!
  A gyermekeket ne hagyja felügyelet nélkül a
  mosógép mellett!
  Gyermekek és tájékoztatásban nem részesült
  személyek nem használhatják a mosógépet!
  A háziállatokat tartsa távol a mosógéptĺl!
  Csak azután kezdje használni a mosógépet,
  ha már elolvasta ezt a használati utasítást, és
  a külön füzetben található felállítási utasítást!
  A sŖrŖn folyó öblítĺä és keményítĺszereket hígítsa fel vízzel.
  Megakadályozza a dugulást.
  Egyéni beállítások
  ʑ
  Opciós gombok
  A kiválasztott program elĺtt és futtatása közben módosítható a centrifuga fordulatszáma és
  a hĺmérséklet. A hatás a program pillanatnyi állásától függ.
  ʑ
  (centrifuga fordulatszáma)
  Lehetĺg van a centrifuga kijelzett fordulatszámának a módosítására. A centrifuga
  kiválasztható maximális fordulatszáma a modelltĺl és a mindenkori beállított programtól függ.
  ʑ
  V (Hımérséklet)
  Lehetĺg van a mosási hĺmérséklet módosítására. A kiválasztható maximális mosási
  hĺmérséklet a mindenkori beállított programtól függ.
  ʑ
  (Késleltetett indítás)
  A program kiválasztásakor megjelenik a mindenkori program idĺtartama. A program kezdete
  elĺtt késleltetheti a program indítását. Az indítási idĺt órákban adhatja meg, legfeljebb
  24 óráig. Nyomja meg annyiszor a
  gombot, amíg a kijelzĺn a kívánt számú óra nem
  látható (h=óra). Nyomja meg a $ (Start/Szünet) gombot.
  ʑ
  kiegészítı funkció a lásd még a programáttekintést a 7. oldalon
  Kids = (Víztöbblet) Magasabb zszint és kiegészítĺ öblítés, hosszabb mosási idĺ. Olyan
  területeken, ahol nagyon lágy a víz, vagy az öblítés eredményének a
  javításához.
  ʑ
  Gyermekzár
  #
  Gyermekzár/
  készülékzár
  A mosógép beállított funkcióinak véletlenszerŖ módosítása ellen véd.
  BE/KI: a program indítása/befejezése után kb. 5 másodpercig tartsa
  nyomva a $ (Start/Szünet) gombot.
  Megjegyzés: A gyermekzár a program következĺ indításáig aktív
  maradhat, akár a gép kikapcsolása után is!
  Ebben az esetben a programindítás elĺtt hatástalanítsa a gyerekzárat
  és adott esetben a programindítás után aktiválja újra.
  ʑ
  $ (Start/Szünet)
  A program indításához vagy megszakításához.
  Fontos útmutatások
  Kímélje a ruhanemŊt és a gépet
  Ürítse ki a zsebeket.
  Ügyeljen a fémdarabokra (gemkapcsok stb.).
  A kényes ruhanemŖt hálóban/zacskóban mossa (harisnyák, függönyök, merevítĺs
  melltartók).
  A cipzárakat húzza be, a huzatgombokat gombolja be.
  Kefélje ki a homokot a zsebekbĺl és a hajtókák alól.
  Távolítsa el vagy kösse hálóba/zacskóba a függönykarikákat.
  Különbözı mértékben szennyezett ruhanemŊ
  Az új ruhanemŖt külön mossa.
  enyhén Nincs elĺmosás.
  A foltokon esetleg alkalmazzon elĺkezelést. Adott esetben válassza a
  M
  Cottons (Fızı/Tarka) Kids stains 60 °C programot.
  erĺsen Kevesebb ruhanemŖt rakjon be. Válasszon elımosást tartalmazó
  programot.
  Áztatás Helyezzen be azonos színŖ mosandó ruhanemŖt.
  Töltsön áztatószert/mosószert a gyártó elĺírásai szerint a II-es kamrába. Állítsa a
  programválasztót a M
  Cottons (Fızı/Tarka) 30 °C programra, majd nyomja meg a
  $ (Start/Szünet) gombot. Kb. 10 perc elteltével nyomja meg a $ (Start/Szünet) gombot,
  a program leállításához. A kívánt áztatási idĺ elteltével nyomja meg újra a $ (Start/Szünet)
  gombot, ha folytatni kívánja a programot, vagy módosítsa a programot.
  Keményítés Ne használjon öblítĺszert a mosandó ruhanemŖhöz.
  A keményítés az összes mosóprogramban folyékony keményítĺvel lehetséges. A keményítĺt
  a gyártó által közölt adatok szerint adagolja az ~ öblítĺkamrába (esetleg tisztítsa meg elĺtte).
  Festés / Színtelenítés
  Festés csak a háztartásban szokásos mértékben végezhetĺ. A só megtámadhatja a
  nemesacélt! Vegye figyelembe a festékgyártó utasításait! Ne színtelenítsen ruhanemŖt a
  mosógépben!
  Kiegé-
  szítı
  funkció
  3
  Dob
  Kezelĺblende
  Mosóvízszivattyú
  szervizfedele
  Állapot-
  jelzık

Kell segítség?

Kérdések száma: 0

Van kérdése a (z) Bosch WAA2426KBY kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Tegye fel a kérdését itt. Adjon világos és átfogó leírást a problémáról és a kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Bosch WAA2426KBY tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Bosch WAA2426KBY kézikönyvét. Ez a kézikönyv a Mosógépek kategóriába tartozik, és 1 ember értékelte, átlagosan 7. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Magyar. Van kérdése a (z) Bosch WAA2426KBY kapcsán, vagy segítségre van szüksége?

Bosch WAA2426KBY specifikációk

Márka Bosch
Modell WAA2426KBY
Termék Mosógép
EAN 4242002554228
Nyelv Magyar
Fájltípus PDF
Tápellátás
Energiatakarékossági osztály A-10%
Ciklusonkénti vízfogyasztás 44L
Mosási energiafelhasználás 0.93kWh
Éves vízfogyasztás mosás -L
Mosás éves energiafogyasztása -kWh
Áram 10A
AC bemeneti feszültség 220-240V
AC bemeneti frekvencia 50Hz
Csatlakoztatott terhelés 2300W
Energy Star által tanúsított -
Kialakítás
Beépített kijelző
Kijelző típusa LED
Feltöltési idő Elől betöltős
Típus Szabadon álló
Vezetékhossz 1.6M
Ajtópánt Left
Közvetlen meghajtás (inverteres) technológia -
Dob anyaga Rozsdamentes acél
Termék színe Fehér
Ajtó nyílásszög 140°
Dob mérete 42L
Teljesítmény
Mosási osztály A
Mosási programok mennyisége -
Dobkapacitás 5.5kg
Legnagyobb centrifugálási sebesség 1200RPM
Centrifuga hatékonyság osztály C
Zajszint (mosás) 59dB
Késleltetett indítás
Zajszint (centrifugálás) 76dB
Minimális forgási sebesség 400RPM
Állítható forgási sebesség
Ergonómia
Állítható lábak
Lábak beállítása 15mm
Hátralévő idő jelzése
Tömeg és méretek
Szélesség 600mm
Mélység 590mm
Magasság 850mm
Mélység nyitott ajtóval 960mm
Csomagolási adatok
Csomagolás szélessége 640mm
Csomagolás mélysége 640mm
Csomagolás magassága 865mm
- Delicate/silk, Hand/wool, Mix, Quick

Kapcsolódó termékek Bosch WAA2426KBY

  Kapcsolódó termékek kézikönyvei

  Mosógép Bosch