Bosch PFS 105 E

Bosch PFS 105 E kézikönyv

 • Robert Bosch GmbH
  Power Tools Division
  70745 Leinfelden-Echterdingen
  Germany
  www.bosch-pt.com
  1 609 929 Y14 (2011.08) PS / 194 UNI
  PFS 105 E
  de Originalbetriebsanleitung
  en Original instructions
  fr Notice originale
  es Manual original
  pt Manual original
  it Istruzioni originali
  nl Oorspronkelijke
  gebruiksaanwijzing
  da Original brugsanvisning
  sv Bruksanvisning i original
  no Original driftsinstruks
  fi Alkuperäiset ohjeet
  el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
  tr Orijinal işletme talimat
  pl Instrukcja oryginalna
  cs Původní návod k používání
  sk Pôvodný návod na použitie
  hu Eredeti használati utasítás
  ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
  ýêñïëóàòàöèè
  uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
  åêñïëóàòàö³¿
  ro Instrucţiuni originale
  bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
  sr Originalno uputstvo za rad
  sl Izvirna navodila
  hr Originalne upute za rad
  et Algupärane kasutusjuhend
  lv Instrukcijas oriģinālvalodā
  lt Originali instrukcija
  OBJ_BUCH-420-002.book Page 1 Tuesday, August 23, 2011 12:08 PM

Kérdése van a következővel kapcsolatban: Bosch PFS 105 E?

Tegye fel a/az Bosch PFS 105 E termékre vonatkozó kérdését a termék többi tulajdonosának.A probléma leírása és az ön kérdése legyen világos és átfogó. Minél jobb a probléma leírása, annál könnyebb lesz a/az Bosch PFS 105 E termék tulajdonosainak választ adni a kérdésre.

Tekintse meg itt ingyenesen a/az Bosch PFS 105 E útmutatót. Elolvasta az útmutatót, de nem találta meg a választ a kérdésére? Akkor tegye fel kérdését ezen az oldalon más Bosch PFS 105 E tulajdonosoknak.

Termékleírás

Márka Bosch
Modell PFS 105 E
Termék Festékszóró
EAN 3165140651097
Nyelv Holland, Angol, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Svéd, Portugál, Dán, Lengyel, Norvég, Finn, Román, Török, Szlovák, Görög, Magyar, Szlovén, Horvát
Fájltípus PDF
Műszaki adatok
Bemeneti teljesítmény 375W
Tartály kapacitása 1000ml
Tömeg és méretek
Tömeg 5200g

Hasonló termék megvásárlása:

  Kapcsolódó termékek

  Festékszóró Bosch