Bosch PFS 105 E

Bosch PFS 105 E kézikönyv

(1)
 • Robert Bosch GmbH
  Power Tools Division
  70745 Leinfelden-Echterdingen
  Germany
  www.bosch-pt.com
  1 609 929 Y14 (2011.08) PS / 194 UNI
  PFS 105 E
  de Originalbetriebsanleitung
  en Original instructions
  fr Notice originale
  es Manual original
  pt Manual original
  it Istruzioni originali
  nl Oorspronkelijke
  gebruiksaanwijzing
  da Original brugsanvisning
  sv Bruksanvisning i original
  no Original driftsinstruks
  fi Alkuperäiset ohjeet
  el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
  tr Orijinal işletme talimat
  pl Instrukcja oryginalna
  cs Původní návod k používání
  sk Pôvodný návod na použitie
  hu Eredeti használati utasítás
  ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
  ýêñïëóàòàöèè
  uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
  åêñïëóàòàö³¿
  ro Instrucţiuni originale
  bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
  sr Originalno uputstvo za rad
  sl Izvirna navodila
  hr Originalne upute za rad
  et Algupärane kasutusjuhend
  lv Instrukcijas oriģinālvalodā
  lt Originali instrukcija
  OBJ_BUCH-420-002.book Page 1 Tuesday, August 23, 2011 12:08 PM
Bosch PFS 105 E

Kell segítség?

Kérdések száma: 0

Van kérdése a (z) Bosch PFS 105 E kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Tegye fel a kérdését itt. Adjon világos és átfogó leírást a problémáról és a kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Bosch PFS 105 E tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Bosch PFS 105 E kézikönyvét. Ez a kézikönyv a Festékszórók kategóriába tartozik, és 1 ember értékelte, átlagosan 9.4. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Magyar, Holland, Norvég, Szlovén, Görög, Szlovák, Török, Román, Finn, Lengyel, Angol, Dán, Portugál, Svéd, Olasz, Spanyol, Francia, Német, Horvát. Van kérdése a (z) Bosch PFS 105 E kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Itt tedd fel kérdéseidet

Bosch PFS 105 E specifikációk

Márka Bosch
Modell PFS 105 E
Termék Festékszóró
EAN 3165140651097
Nyelv Magyar, Holland, Norvég, Szlovén, Görög, Szlovák, Török, Román, Finn, Lengyel, Angol, Dán, Portugál, Svéd, Olasz, Spanyol, Francia, Német, Horvát
Fájltípus PDF
- -
- 150
- Green, Transparent
- -
- -
-
- 5500
- Elem
Teljesítmény
Ragasztó kimenet 150g/perc
Jellemzők
Termék színe Green, Transparent
Puha fogás
Tömeg és méretek
Tömeg 5500g
Tápellátás
Áramforrás Elem

Kapcsolódó termékek kézikönyvei

Festékszóró Bosch