Bosch GHG 660 LCD

Bosch GHG 660 LCD kézikönyv

(1)
 • Robert Bosch GmbH
  Power Tools Division
  70745 Leinfelden-Echterdingen
  Germany
  www.bosch-pt.com
  1 609 929 W90 (2012.05) T / 143 UNI
  GHG 660 LCD Professional
  de Originalbetriebsanleitung
  en Original instructions
  fr Notice originale
  es Manual original
  pt Manual original
  it Istruzioni originali
  nl Oorspronkelijke
  gebruiksaanwijzing
  da Original brugsanvisning
  sv Bruksanvisning i original
  no Original driftsinstruks
  fi Alkuperäiset ohjeet
  el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
  tr Orijinal işletme talimat
  pl Instrukcja oryginalna
  cs Původní návod k používání
  sk Pôvodný návod na použitie
  hu Eredeti használati utasítás
  ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
  ýêñïëóàòàöèè
  uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
  åêñïëóàòàö³¿
  ro Instrucţiuni originale
  bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
  sr Originalno uputstvo za rad
  sl Izvirna navodila
  hr Originalne upute za rad
  et Algupärane kasutusjuhend
  lv Instrukcijas oriģinālvalodā
  lt Originali instrukcija
  ar
  fa
  ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
  ̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
  OBJ_BUCH-485-005.book Page 1 Monday, May 14, 2012 9:27 AM
Bosch GHG 660 LCD

Kell segítség?

Kérdések száma: 0

Van kérdése a (z) Bosch GHG 660 LCD kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Tegye fel a kérdését itt. Adjon világos és átfogó leírást a problémáról és a kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Bosch GHG 660 LCD tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Bosch GHG 660 LCD kézikönyvét. Ez a kézikönyv a Hőpisztolyok kategóriába tartozik, és 1 ember értékelte, átlagosan 5.4. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Magyar, Holland, Finn, Horvát, Szlovén, Görög, Szlovák, Török, Román, Cseh, Norvég, Angol, Orosz, Lengyel, Dán, Portugál, Svéd, Olasz, Spanyol, Francia, Német, Arab. Van kérdése a (z) Bosch GHG 660 LCD kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Itt tedd fel kérdéseidet

Bosch GHG 660 LCD specifikációk

Márka Bosch
Modell GHG 660 LCD
Termék Hőpisztoly
Nyelv Magyar, Holland, Finn, Horvát, Szlovén, Görög, Szlovák, Török, Román, Cseh, Norvég, Angol, Orosz, Lengyel, Dán, Portugál, Svéd, Olasz, Spanyol, Francia, Német, Arab
Fájltípus PDF
Tápellátás
Bemeneti teljesítmény 2300W
Áramforrás AC
Teljesítmény
Maximum airflow 500liter per perc
Minimális légáramlás 250liter per perc
50°C
660°C
- 50 - 660
Jellemzők
Termék színe Black, Blue
Puha fogás -
Tömeg és méretek
Mélység 255mm
Magasság 255mm
Tömeg 1000g

Kapcsolódó termékek kézikönyvei

Hőpisztoly Bosch