Bosch GHG 660 LCD kézikönyv

Tekintse meg itt ingyenesen a/az Bosch GHG 660 LCD útmutatót. Elolvasta az útmutatót, de nem találta meg a választ a kérdésére? Akkor tegye fel kérdését ezen az oldalon más Bosch GHG 660 LCD tulajdonosoknak.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 929 W90 (2012.05) T / 143 UNI
GHG 660 LCD Professional
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_BUCH-485-005.book Page 1 Monday, May 14, 2012 9:27 AM

Kérdése van a következővel kapcsolatban: Bosch GHG 660 LCD?

Tegye fel a/az Bosch GHG 660 LCD termékre vonatkozó kérdését a termék többi tulajdonosának.A probléma leírása és az ön kérdése legyen világos és átfogó. Minél jobb a probléma leírása, annál könnyebb lesz a/az Bosch GHG 660 LCD termék tulajdonosainak választ adni a kérdésre.

Termékleírás

Márka Bosch
Modell GHG 660 LCD
Termék Hőpisztoly
EAN []
Nyelv Holland, Angol, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Svéd, Portugál, Dán, Lengyel, Orosz, Norvég, Finn, Cseh, Román, Török, Szlovák, Görög, Magyar, Szlovén, Horvát, Arab
Termékcsoport Hőpisztolyok
Fájltípus PDF
Tápellátás
Bemeneti teljesítmény 2300W
Áramforrás AC
Jellemzők
Maximum airflow 500liter per perc
Minimális légáramlás 250liter per perc
Hőmérséklet-tartomány (T-T) 50 - 660°C
Termék színe Black, Blue
Puha fogás -
Tömeg és méretek
Mélység 255mm
Magasság 255mm
Tömeg 1000g