Bosch GDX 18 V-LI Professional

Bosch GDX 18 V-LI Professional kézikönyv

(1)
 • Robert Bosch GmbH
  Power Tools Division
  70745 Leinfelden-Echterdingen
  Germany
  www.bosch-pt.com
  2 609 140 904 (2012.01) O / 195 UNI
  GDR | GDS | GDX Professional
  14,4 V-LI | 18 V-LI
  de Originalbetriebsanleitung
  en Original instructions
  fr Notice originale
  es Manual original
  pt Manual original
  it Istruzioni originali
  nl Oorspronkelijke
  gebruiksaanwijzing
  da Original brugsanvisning
  sv Bruksanvisning i original
  no Original driftsinstruks
  fi Alkuperäiset ohjeet
  el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
  tr Orijinal işletme talimat
  pl Instrukcja oryginalna
  cs Původní návod k používání
  sk Pôvodný návod na použitie
  hu Eredeti használati utasítás
  ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
  ýêñïëóàòàöèè
  uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
  åêñïëóàòàö³¿
  ro Instrucţiuni originale
  bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
  sr Originalno uputstvo za rad
  sl Izvirna navodila
  hr Originalne upute za rad
  et Algupärane kasutusjuhend
  lv Instrukcijas oriģinālvalodā
  lt Originali instrukcija
  ar
  fa
  ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
  ̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
  OBJ_DOKU-14451-003.fm Page 1 Monday, January 16, 2012 3:02 PM
Bosch GDX 18 V-LI Professional

Kell segítség?

Kérdések száma: 0

Van kérdése a (z) Bosch GDX 18 V-LI Professional kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Tegye fel a kérdését itt. Adjon világos és átfogó leírást a problémáról és a kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Bosch GDX 18 V-LI Professional tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Bosch GDX 18 V-LI Professional kézikönyvét. Ez a kézikönyv a Csavarautomaták kategóriába tartozik, és 1 ember értékelte, átlagosan 5.5. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Magyar, Holland, Finn, Szlovén, Görög, Szlovák, Török, Román, Cseh, Norvég, Angol, Lengyel, Dán, Portugál, Svéd, Olasz, Spanyol, Francia, Német, Horvát. Van kérdése a (z) Bosch GDX 18 V-LI Professional kapcsán, vagy segítségre van szüksége?

Bosch GDX 18 V-LI Professional specifikációk

Márka Bosch
Modell GDX 18 V-LI Professional
Termék Csavarautomata
EAN 3165140661553, 3165140661560, 3165140661577, 3165140662604
Nyelv Magyar, Holland, Finn, Szlovén, Görög, Szlovák, Török, Román, Cseh, Norvég, Angol, Lengyel, Dán, Portugál, Svéd, Olasz, Spanyol, Francia, Német, Horvát
Fájltípus PDF
- M10, M12, M14, M4, M5, M6, M8
- 3200
- 180
- 2800
- 1/2, 1/4
-
- Black, Blue
- 12
- 18
- Lítium-ion (Li-ion)
-
- 166
- 242
- 1800
-
- -

Kapcsolódó termékek kézikönyvei

Csavarautomata Bosch