Bosch AMW 10 SG

Bosch AMW 10 SG kézikönyv

(1)
 • Robert Bosch GmbH
  Power Tools Division
  70745 Leinfelden-Echterdingen
  Germany
  www.bosch-garden.com
  F 016 L70 917 (2012.06) OSW / 150 UNI
  AMW
  SG
  de Originalbetriebsanleitung
  en Original instructions
  fr Notice originale
  es Manual original
  pt Manual original
  it Istruzioni originali
  nl Oorspronkelijke
  gebruiksaanwijzing
  da Original brugsanvisning
  sv Bruksanvisning i original
  no Original driftsinstruks
  fi Alkuperäiset ohjeet
  el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
  tr Orijinal işletme talimat
  pl Instrukcja oryginalna
  cs Původní návod k používání
  sk Pôvodný návod na použitie
  hu Eredeti használati utasítás
  ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
  ýêñïëóàòàöèè
  uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
  åêñïëóàòàö³¿
  ro Instrucţiuni originale
  bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
  sr Originalno uputstvo za rad
  sl Izvirna navodila
  hr Originalne upute za rad
  et Algupärane kasutusjuhend
  lv Instrukcijas oriģinālvalodā
  lt Originali instrukcija
  ar
  fa
  ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
  ̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
  OBJ_DOKU-29961-001.fm Page 1 Friday, June 29, 2012 8:34 AM
Bosch AMW 10 SG

Kell segítség?

Kérdések száma: 0

Van kérdése a (z) Bosch AMW 10 SG kapcsán, vagy segítségre van szüksége? Tegye fel a kérdését itt. Adjon világos és átfogó leírást a problémáról és a kérdéséről. Minél részletesebben ábrázolja a problémát és a kérdést, annál könnyebben tudnak más Bosch AMW 10 SG tulajdonosok megfelelő választ adni a kérdésére.

Itt ingyenesen megtekintheti a (z) Bosch AMW 10 SG kézikönyvét. Ez a kézikönyv a Fűrészek kategóriába tartozik, és 1 ember értékelte, átlagosan 7. Ez a kézikönyv a következő nyelveken érhető el: Magyar, Holland, Finn, Szlovén, Görög, Szlovák, Török, Román, Cseh, Norvég, Angol, Lengyel, Dán, Portugál, Svéd, Olasz, Spanyol, Francia, Német, Horvát. Van kérdése a (z) Bosch AMW 10 SG kapcsán, vagy segítségre van szüksége?

Bosch AMW 10 SG specifikációk

Márka Bosch
Modell AMW 10 SG
Termék Fűrész
EAN 3165140669931
Nyelv Magyar, Holland, Finn, Szlovén, Görög, Szlovák, Török, Román, Cseh, Norvég, Angol, Lengyel, Dán, Portugál, Svéd, Olasz, Spanyol, Francia, Német, Horvát
Fájltípus PDF
Tápellátás
Áram 1000W
Jellemzők
Lánczár hossza 260mm
Láncméret 1.3mm
Láncsebesség 12m/s
Termék színe Green, Metallic
Automatikus olajozás
Tömeg és méretek
Tömeg 5800g

Kapcsolódó termékek kézikönyvei

Fűrész Bosch