Bosch AMW 10 HS

Bosch AMW 10 HS kézikönyv

 • Robert Bosch GmbH
  Power Tools Division
  70745 Leinfelden-Echterdingen
  Germany
  www.bosch-garden.com
  F 016 L70 916 (2012.06) OSW / 99 UNI
  AMW
  HS
  de Originalbetriebsanleitung
  en Original instructions
  fr Notice originale
  es Manual original
  pt Manual original
  it Istruzioni originali
  nl Oorspronkelijke
  gebruiksaanwijzing
  da Original brugsanvisning
  sv Bruksanvisning i original
  no Original driftsinstruks
  fi Alkuperäiset ohjeet
  el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
  tr Orijinal işletme talimat
  pl Instrukcja oryginalna
  cs Původní návod k používání
  sk Pôvodný návod na použitie
  hu Eredeti használati utasítás
  ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
  ýêñïëóàòàöèè
  uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
  åêñïëóàòàö³¿
  ro Instrucţiuni originale
  bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
  sr Originalno uputstvo za rad
  sl Izvirna navodila
  hr Originalne upute za rad
  et Algupärane kasutusjuhend
  lv Instrukcijas oriģinālvalodā
  lt Originali instrukcija
  ar
  fa
  ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
  ̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
  OBJ_DOKU-29746-001.fm Page 1 Monday, June 25, 2012 4:09 PM

Kérdése van a következővel kapcsolatban: Bosch AMW 10 HS?

Tegye fel a/az Bosch AMW 10 HS termékre vonatkozó kérdését a termék többi tulajdonosának.A probléma leírása és az ön kérdése legyen világos és átfogó. Minél jobb a probléma leírása, annál könnyebb lesz a/az Bosch AMW 10 HS termék tulajdonosainak választ adni a kérdésre.

Tekintse meg itt ingyenesen a/az Bosch AMW 10 HS útmutatót. Elolvasta az útmutatót, de nem találta meg a választ a kérdésére? Akkor tegye fel kérdését ezen az oldalon más Bosch AMW 10 HS tulajdonosoknak.

Termékleírás

Márka Bosch
Modell AMW 10 HS
Termék Sövénynyíró
EAN 3165140669894
Nyelv Holland, Angol, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Svéd, Portugál, Dán, Lengyel, Norvég, Finn, Cseh, Román, Török, Szlovák, Görög, Magyar, Szlovén, Horvát
Fájltípus PDF
Tömeg és méretek
Tömeg 6500g
Műszaki adatok
A penge típusa Dupla penge
Pengeméret 430mm
Fogak közötti távolság 15mm
Tápellátás
Motorteljesítmény 1000W
Áramforrás AC

Hasonló termék megvásárlása:

  Kapcsolódó termékek

  Sövénynyíró Bosch